Visa utbildning.se som: Mobil

Vattenskydd

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 500 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-04-24 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

Välkommen till en kurs om vattenskydd. Dricksvatten är en av våra mest angelägna naturresurser. För att skydda befintliga och potentiella framtida vattentäkter från förorening kan kommuner och länsstyrelser inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter, som innebär restriktioner i fråga om hur marken inom vattenskyddsområdet får användas.

Många gånger är inrättandet av ett vattenskyddsområde en lång och komplicerad process som berör såväl myndigheter som enskilda. Det krävs ofta ett nära samarbete mellan kvalificerade tekniska konsulter och jurister för att åstadkomma ett vattenskyddsområde med föreskrifter som ger förutsättningar för ett effektivt skydd för vattentäkten. Föreskrifterna ska skydda vattentäkten mot olämpliga verksamheter och åtgärder och möjliggöra tillsyn. Överträdelser ska kunna beivras. Samtidigt får vattenskyddsföreskrifterna inte medföra inskränkningar som går längre än vad som krävs för att tillgodose vattentäktens skyddsbehov. Införandet av föreskrifter kan dessutom utlösa en rätt till ersättning för markägare som drabbas av inskränkningar i markanvändningen. Frågan om avvägningen mellan det allmänna intresset av vattenskydd och enskildas äganderätt har på senare tid resulterat i flera domstolsavgöranden där markägare tillerkänts höga belopp. Kursen leder dig genom processen med att inrätta ett vattenskyddsområde med särskilt fokus på utformningen av föreskrifter. Kursen behandlar bl.a.:
 • Utformning av vattenskyddsföreskrifter:
- Hur ska vattenskyddsområdet avgränsas? - Riskanalys och skyddsbehov - Allmänna hänsynsregler - Vilka inskränkningar i markanvändningen är möjliga att besluta om? - Hur ska föreskrifterna förhålla sig till annan lagstiftning? - Hur tillförsäkras en effektiv tillsyn i föreskrifterna? - När uppkommer en ersättningsrätt för markägare?
 • Interimistiska förbud i tilltänkta vattenskyddsområden
 • Samråd
 • Ansökan och beslut om vattenskyddsområde
 • Ersättningsfrågor, 31 kap. miljöbalken
  Kursen riktar sig i första hand till tekniska konsulter som arbetar med vattenskydd och handläggare hos kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kommer i kontakt med vattenskyddsfrågor. Relevant lagstiftning, praktiska tips och praxis redovisas. Kursledare är advokat Michelle Hesselbrandt, Advokatfirman Åberg & Co. Hon bistår ofta kommuner med rådgivning vid inrättande av vattenskyddsområden och har gedigen erfarenhet av att granska, bearbeta och utforma vattenskyddsföreskrifter. Under kursen föreläser också advokat Mårten Bengtsson, Advokatfirman Åberg & Co. Han har mer än 30 års erfarenhet av miljörätt och har sedan årtionden biträtt kommuner och kommunala bolag i vattenskyddsarbetet, vilket innefattar upprättande av föreskrifter, medverkan vid samråd och förhandlingar samt vid förfarandet hos länsstyrelsen och kommunen. Fler föreläsare tillkommer.

Föreläsare

 • Mårten Bengtsson
  Mårten Bengtsson, advokat på Åberg & Co  med mångårig erfarenhet av inom fastighetsrätt och miljörätt. Mårten är just nu aktuell tillsammans med kollegan Stefan Rubensson med kursen Förorenade fastigheter - i ljuset av ny praxis.  
 • Michelle Hesselbrandt
  Michelle arbetar sedan 2014 på Advokatfirman Åberg & Co och arbetar främst med miljörätt och fastighetsrätt. Hon företräder kommuner och andra myndigheter, bolag samt privatpersoner i processer vid mark- och miljödomstol, hyresnämnd och allmän domstol.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Vattenskydd, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Vattenskydd!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3367 recensioner.
Alla recensioner för arrangören