Inga recensioner än

Tvistemålsprocessen

BG Institute, Distans (+1 orter)
Längd
Två dagar
Pris
18 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 mars, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Öppen utbildning
Längd
Två dagar
Pris
18 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 mars, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Öppen utbildning
Från 18 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Välkommen till vår nya kurs om rättegången i tvistemål med föreläsarna Simon Andersson, jur. dr., och Johan Blomqvist, bolagsjurist. Genom sina erfarenheter från akademi, domstol och advokatbyrå kommer kursledarna tillsammans ge dig som deltagare en allsidig belysning av tvistemålsprocessen.

Det som utmärker en duktig sakförare är förmågan att föra processer oavsett vad saken gäller. Medan motpartsombudet i de allra flesta fall är inläst på den materiella rätten, är det inte sällan i upplägget av talan och förmågan att argumentera framgångsrikt i processuella frågor som kvaliteten i ombudens förmåga att processa visar sig.

I denna kurs behandlas rättegången i tvistemål. Allt från stämningsansökning, muntlig förberedelse, huvudförhandling, bevisfrågor och överklagande samt överrättsprocess gås igenom. Även frågor om forum, rättskraft, ändring av talan och rättegångskostnader kommer att behandlas ingående.

Kursen syftar även till att ge praktiska tips på hur man lägger upp sin talan och strategiskt processar i tvistemål.

Som deltagare får du kunskap om:
  • Hur man bäst utformar stämningsansökan och svaromål
  • Hur man kan argumentera för och emot försök till ändring av talan under processen
  • Hur man kan argumentera i frågor om beviskrav, bevisbörda och bevisvärdering
  • Hur man lyckas i huvudförhandlingens samtliga moment
  • Vad man särskilt bör tänka på vid överklagande av tingsrättens olika avgöranden
  • Hur man processar i hovrätt
Syfte/mål med utbildningen:

Deltagarna kommer under två heldagar att få en heltäckande genomgång av tvistemålsprocessen som kommer att vara till nytta i det praktiska arbetet, både för rollen som kärande- och svarandeombud.

MålgruppKursen riktar sig i första hand till advokater och jurister som agerar ombud i dispositiva tvistemål i allmän domstol.

Nivå/förkunskaper: Kursen lämpar sig både för jurister som nyligen börjat processa och advokater som redan har erfarenhet av att processa i dispositiva tvistemål.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

14 mars, 2024

  • Öppen utbildning
  • Sverige

14 mars, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Kursledare

Johan Blomqvist är processande bolagsjurist och har en bakgrund i domstol som hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Han har dessutom arbetat som advokat med inriktning mot tvistlösning vid Advokatfirman Cederquist och har även varit adjunkt på Stockholms universitet där han undervisat i processrätt. Han har således bred praktisk erfarenhet av processer. Vidare föreläser han återkommande på kurser för praktiker.

Hur uppfattas Johan av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 7 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

Simon Andersson är docent och universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet. Han har skrivit böcker och artiklar i juridiska tidskrifter inom området processrätt och är en erfaren föreläsare, inte minst på olika kurser för praktiker. Han har även praktisk erfarenhet från arbete på advokatbyrå.

Hur uppfattas Simon av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 7 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Tvistemålsprocessen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights