Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-12-01 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

De skatterättsliga konsekvenserna utav olika rättshandlingar är ibland svåra att förutse. Därför har vi på BG Institute tagit fram en helt ny och för marknaden unik kurs som tar upp tre svårhanterliga områden, nämligen skattetillägg, skattebrott och företrädartalan.

Livesändning - kurstillfället den 1 december kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Kursen är inriktad på konkreta fall i tillämpningen av bestämmelserna i främst 49 kap. Skatteförfarandelagen (2011:1244), Skattebrottslagen (1971:69) och lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Sistnämnda lag har tillkommit i syfte att anpassa lagstiftningen om skattetillägg och skattebrott till de krav som Europakonventionen ställer avseende förbudet mot dubbla förfaranden. Kursen ger dig som deltagare handfasta råd om hur processen i ärenden och mål om skattetillägg och mål om  ansvar för skattebrott bör drivas i Skatteverket och i domstol. I kursen redogörs också för innebörden i begreppet ”oriktig uppgift”, befrielsegrunder, rättelser på eget initiativ, ansvar för medverkan till skattebrott, tillämpningen av reglerna om personligt betalningsansvar, förlikning och jämkning i belysning av behovet av en mer liberal tillämpning av vad som avses med ”särskilda skäl”. Rättspraxis från den nya lagstiftningen om skattetillägg och skattebrott kommer att redovisas. Som deltagare får du kunskap om:
  • Ny lagstiftning, rättspraxis från våra Högsta domstolar, Europadomstolen och EU-domstolen, Skatteverkets föreskrifter och rättsliga vägledning och annan ny litteratur
  • Tillämpningen av det nya förfarandet för tillägg och skattebrott
  • Likheter och skillnader i bevisprövningen i mål om skattetillägg och skattebrott
  • Uppsåt och grov oaktsamhet som grund för personligt betalningsansvar för företagets skatteskulder och möjligheter till förlikning och jämkning av ansvaret.

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, ekonomichefer, advokater med inriktning mot skatt och EKO-mål och andra praktiskt verksamma jurister inom skatterätt

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Föreläsare

  • Börje Leidhammar
    Advokat och adj. professor Börje Leidhammar driver Advokatfirman Leidhammar AB. Börje är särskilt inriktad på skattemål (t.ex. fasta driftsställen, internprissättning, frågor om rättshandlingars verkliga innebörd, skatteflykt) och EKO-mål (t.ex. skattebrott, bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman). Han är sakkunnig för Advokatsamfundet för skatterättsliga frågor. Leidhammar har haft flera framgångar för klienters räkning i bl.a. Högsta förvaltningsdomstolen, se RÅ 2003 not. 210  (begränsad eller obegränsad skattskyldighet) RÅ 2006 ref. 26 (orsakssamband vid eftertaxering) samt HFD 2012 ref. 69 (osanna fakturor). och har även bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och skattedirektör i skatteförvaltningen. Tidigare partner i Ernst & Young och i Wistrand advokatbyrå. Disputerade år 1995 för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet på en avhandling om bevisprövning i skattemål och har varit adj. professor i skatteprocessrätt på deltid sedan 1 januari 2000. Börje samarbetar samarbetar med ledande forskare i Sverige och utomlands, bl.a. i European Association of Tax Law Professors. Har även såväl själv som tillsammans med andra författare skrivit rättsvetenskapliga utlåtanden till Skatteverket och domstolar, artiklar, handböcker och lagkommentarer inom sitt ämnesområde, bl.a. årliga kommentarer i tidskriften SkatteNytt till Högsta förvaltningsdomstolens skatteprocessuella avgöranden sedan år 1992. Börje Leidhammar har även varit expert i regeringens utredning, SOU 2013:62, om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet gällande bl.a. förbudet mot dubbla förfaranden och tredjemansrevisioner. Sedan år 2012 är Leidhammar suppleant och sedan år 2013 ledamot av styrelsen för Sveriges advokatsamfund. Uppdraget är förenat med bl.a. remissarbete för samfundets räkning. Doktorsavhandlingen behandlar bevisfrågor i skatteförfarandet och lagkommentarer, handböcker, artiklar mm rör frågeställningar såväl i Skatteverket som i domstolarna. Börje har varit ordförande i Institutet Skatter och rättssäkerhet och är ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse där han bl.a. medverkar i samfundets remissarbete. Börje Leidhammar är just nu aktuell som expert i regeringens utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3368 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar