Visa utbildning.se som: Mobil

Skadeståndsprocesser

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
9 500 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-03-03 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

Många tvister i allmän domstol och skiljeförfarande innehåller yrkanden om skadestånd. Erfarenhetsmässigt är det lätt för ombud att gå vilse – civilrättsligt eller processrättsligt – när det gäller yrkanden, grunder och bevisning i just dessa mål. Hur ska talan läggas upp om din huvudman har lidit en skada? Och hur ska försvaret bäst planeras och genomföras om en skadeståndsprocess initieras mot din klient?

Den här kursen är helt inriktad på civilprocessuella skadeståndsprocesser och analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när en inträffad skada utgör upphovet till parternas konflikt. Såväl civilrättsliga som processrättsliga aspekter tas upp. Kursens tyngdpunkt ligger på inomobligatoriska (kontraktuella) skadeståndstvister. Vi går igenom frågan om positivt kontraktsintresse, ger exempel på beräkningsmodeller för skadestånd och uppmärksammar deltagarna på klassiska fallgropar i skadeståndsprocessernas djungel. Självklart kommer vi också att gå igenom relevanta rättsfall och säkerställa att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området. Syftet med kursen är att förbättra oddsen för kärandeombud att faktiskt nå hela vägen i mål med en talan om skadestånd – inklusive full ersättning för egna rättegångskostnader. Vår avsikt är också att svarandeombudet efter kursen ska kunna bemöta och bemästra en skadeståndsprocess på en ny nivå. Under hela dagen gör vi åtskillnad mellan skadeståndstvisternas fyra moment:
 1. Den aktuella handlingen eller underlåtenheten – och i vilken mån den är ansvarsgrundande
 2. Frågan om sambandet mellan den och skadan
 3. Frågan om skadans omfattning och värde
 4. Frågan om jämkning av skadeståndet
Vi kommer under dagen att helt fokusera på praktisk hantering av skadestånd under följande avsnitt:
 • Inledande åtgärder
 • Skadans beräkning
 • Fastställelse- eller fullgörelseyrkande?
 • Grundernas utformning
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Adekvat kausalitet
 • Medvållande och andra jämkningsgrunder
 • Praxisgenomgång
Kursen täcker såväl process i allmän domstol som skiljeförfarande. Målgrupp: Ombud som processar i domstol och inför skiljenämnder.

Föreläsare

 • Magnus Widebeck
  Lagmannen Magnus Widebeck, Nyköpings tingsrätt. Magnus har arbetat på advokatbyrå och varit chefsrådman på Stockholms tingsrätt. Han har också varit justitieråd i Högsta domstolen. Mest känd är Magnus som framstående lagman för Nyköpings tingsrätt, men han är också en av Sveriges två dispaschörer. Vid sidan av det är Magnus en populär föreläsare, medlare och skiljedomare.
 • Emilia Lundberg
  Advokaten Emilia Lundberg, Advokatfirman Lundberg & Gleiss. Emilia inledde sin karriär som processande ombud på advokatfirman Wistrand i Stockholm och fortsatte sedan som rådman på Södertörns och Attunda tingsrätter. Efter en tid som avdelningschef på tingsrätten lämnade hon domaryrket och år 2017 var hon med och startade en advokatbyrå helt inriktad på skiljedomaruppdrag. Emilia är en ofta anlitad skiljedomare och föreläsare inom processrätt. Hon har också publicerat ett stort antal artiklar om skiljedomsrätt.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Skadeståndsprocesser, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Skadeståndsprocesser!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3367 recensioner.
Alla recensioner för arrangören