Inga recensioner än

Psykiatri för beslutsfattare

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Två dagar
Pris
17 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Två dagar
Pris
17 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 17 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

I denna återkommande tvådagarskurs får du en bred överblick över de vanligaste tillstånden av psykisk ohälsa. Tonvikten ligger på det du som chef och ledare behöver känna till för att kunna anpassa insatser. 

Kursen Psykiatri för beslutsfattare hålls av Michael Rangne, en uppskattad och engagerad föreläsare som gör ett svårt ämne både fängslande och begripligt. Att du – i egenskap av ansvarig för personal – kan känna igen, bemöta och hantera avvikelser vid psykisk ohälsa är viktigt för både individ och organisation. Med hjälp av fallstudier och videodemonstrationer gör Michael problematiken förståelig. Lättanvända formulär för bedömning av psykisk ohälsa ger dig även praktiska verktyg.

Kursen ger dig värdefull och användbar kunskap i din yrkesroll och underlättar din förståelse för individens tänkande och handlande, vilket ökar din förmåga att agera effektivt. Du får möjlighet att tillvarata organisationens intressen samtidigt som du hjälper den enskilde medarbetaren. Dessutom stärker du din kompetens inför rekryteringsarbete.

I påbyggnadsdelen under dag två får du djupare kunskap om avgörande faktorer för att medarbetare ska fungera väl, och därmed arbetsplatsen. I denna kurs ligger fokus på effektiv kommunikation och goda relationer. Michael Rangne tar bland annat upp:
 • De vanligaste psykiska sjukdomarna och personlighetsavvikelserna.
 • Hur du känner igen och hanterar dessa avvikelser hos personal och andra du möter i ditt arbete.
 • Hur dessa störningar påverkar den berördes sätt att tänka, känna och handla. En psykisk störning reducerar, i proportion till dess svårighetsgrad, personens möjligheter att i realiteten använda sig av sin ”fria vilja” och sitt logiska tänkande och därmed ett rationellt handlande.
 • Ett ”fritt” handlande bygger på ett antal förutsättningar som vanligen inte finns vid allvarlig psykisk sjukdom, såsom korrekt omvärldsuppfattning och förståelse för konsekvenser av egna handlingar.
 • Hur du som personalansvarig, utifrån kunskaper om psykiska störningar, bäst kan agera.

  ”Ytterst nöjda kursdeltagare har givit den här kursen högsta betyg i våra utvärderingar. Kursens upplägg och ett intressant erfarenhetsutbyte med kollegor är mycket uppskattat.”

Målgrupp

HR-strateger och HR-ansvariga, personalchefer, personalansvariga, ledare och chefer. Kursen är även intressant för dig som arbetar med människor i en annan roll där du har nytta av bättre förståelse för de uttryck psykiska störningar kan ta sig.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

11 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

11 september, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kursledare

Michael Rangne är överläkare, specialist i psykiatri och utbildad i kognitiv psykoterapi. Michael har mångårig erfarenhet av att utbilda vårdpersonal och är bland annat ansvarig för utbildning i psykiatri av blivande läkare. Vid BG Institute håller Michael kurser i psykiatri anpassade för chefer, ledare och personalansvariga. Michaels utbildningsområde är viktigt och angeläget för alla som har en arbetsledande ställning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Psykiatri för beslutsfattare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights