Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 mars, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 mars, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Bestämmelserna i ABL om värdeöverföringar aktualiseras i praktiken oftast i samband med olika typer av affärstransaktioner. Detsamma gäller låneförbuden. Regelverket upplevs av många som snårigt och en hel del oklarheter föreligger beträffande reglernas räckvidd och tillämpning. Samtidigt är sanktionerna vid brott mot bestämmelserna mycket kännbara.

Kursen inleds med en genomgång av bestämmelserna i 17 och 18 kap. ABL om värdeöverföringar. Fokus ligger på de frågor som bereder särskilda svårigheter såsom förtäckta värdeöverföringar, inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit, försvarlighetsprövningen i 17 kap. 3 § andra stycket ABL, bestämmelsernas dispositivitet, förhållandet till aktieägarskyddsreglerna, förskottsutdelning och efterutdelning, återbäringsplikten och bristtäckningsansvaret.

Utöver detta behandlas såväl det allmänna som det särskilda låneförbudet i 21 kap. ABL ingående, inklusive dess undantag samt dispensmöjligheten och sanktioner. Kursen avslutas praktiskt med en genomgång av ett par fall som behandlar värdeöverföringar respektive låneförbuden.

Under kursen får du således kunskap om:
 • Vilka transaktioner som kan utgöra värdeöverföringar (försäljning av egendom, koncernbidrag, upptagande av lån, eftergift av skulder och utbetalning av höga arvoden etc.), inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit
  • Hur frågan om värdeöverföringens olaglighet ska prövas
 • Vilka personer som träffas av återbärings- och bristtäckningsansvaret och vad som gäller ifråga om ond tro
 • Vad som utgör förbjudna lån och säkerheter
 • Vem som kan drabbas av sanktioner vid brott mot låneförbuden
 • Tillämpningen av dispensreglerna i 21 kap. ABL
 • Senaste praxis på området
Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel.

Målgrupp:

Revisorer,  advokater, jurister, redovisningskonsulter, skattekonsulter samt styrelseledamöter. Kursen kan även vara relevant för andra som i sitt arbete kommer i kontakt med  värdeöverföringar och vill fördjupa sig inom ämnet.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

22 mars, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

22 mars, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kursledare

Docent Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon är verksam som tillförordnad lektor vid Stockholms universitet, där hon undervisar i associationsrätt och bolagsrätt. Vidare är hon biträdande avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law. Jessica har tidigare arbetat som advokat i tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete.

Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 4,46 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,28 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
4/5
-
29 mar 2022

nollkommentar

BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights