Inga recensioner än

Offentlighets- och sekretessreglering

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

KursbeskrivningJust nu pågår en digitalisering i princip samtliga branscher, där cyberhoten och den tekniska utvecklingen innebär stora utmaningar för en lagenlig hantering av sekretessbelagda uppgifter.


Utmaningarna gäller först och främst för myndigheter, regioner, kommuner och andra typer av offentliga verksamheter men även för leverantörer som tillhandahåller tjänster och produkter till offentliga aktörer. Vi har därför tagit fram denna utbildning för att du bättre ska kunna tolka och tillämpa sekretessreglerna i ljuset av aktuella rättsfall.

Lagstiftningen rörande offentlighet och sekretess finns huvudsakligen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), men även i viss annan lagstiftning. Syftet med kursen är att ge en översikt över hela regelverket avseende offentlighet och sekretess.

Kursen behandlar frågor om vad som överhuvudtaget regleras av sekretessen, d.v.s. allmänna handlingar, och det skydd som offentlighetsprincipen (och yttrandefriheten) ger vad gäller att offentliggöra uppgifter.

Kursen behandlar vidare vilka institutioner och vilka personer som binds av sekretessreglerna (vilket är alltmer betydelsefullt i takt med att privata utförare av olika slag fullgör uppgifter för myndigheter), liksom sekretesskyddets objekt, och de skyddsintressen som motiverar sekretess. I samband med det behandlas också sekretessens styrka i olika avseenden. Här behandlas också vilka som skyddas av sekretessen, t.ex. vad gäller avlidna, anhöriga, liksom sekretesskyddet för juridiska personer i olika avseenden.

De olika sekretessbrytande reglerna behandlas utförligt, liksom bestämmelser om skyddet för meddelarfriheten som i realiteten är en begränsning av sekretesskyddets genomslag. De allmänna reglerna om sekretessgenombrott (10 kap. OSL) berör förhållandet mellan sekretesskyddet och motstående intressen som kan vara relevanta oavsett i vilket sammanhang sekretessbestämmelserna tillämpas.

I den sista delen av kursen behandlas sekretessprövningen, teoretiskt (vad gäller hur men- och skadebedömningar ska göras) och praktiskt (t.ex. vad avser vilken vikt man kan lägga vid sekretessmarkeringar, betydelsen av att syftet med utlämnandet är känt), liksom utrymmet att utlämna uppgifter med sekretessförbehåll av olika slag.

Som deltagare får du kunskap om
  • Offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och sekretess
  • Vem binds av sekretessbestämmelser?
  • Vilka skyddas av sekretessen?
  • Sekretessbrytande regler
  • Sekretessprövning och utlämnande
Målgrupp

Advokater/biträdande jurister, jurister vid myndigheter, företag och organisationer.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

12 december, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

12 december, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Kursledare

Jur.dr. i offentlig rätt, Stockholms Universitet (2020), LL.M. Harvard Law School (2007) M.Jur. Oxford University (2006), Jur.kand. Stockholms Universitet (2005). Carl Lebeck har lång erfarenhet av undervisning och forskning i stats-, förvaltnings- och EU-rätt vid universitet och högskolor. Han har bl.a. publicerat Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten (2018) och Konstitutionella gränser för tillämpning av överstatlig rätt (2019, ak. avh) samt ett stort antal artiklar i rättsvetenskapliga tidskrifter.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlighets- och sekretessreglering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights