Visa utbildning.se som: Mobil

Nyhetsdag i VA-juridik 2021

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2021-11-10 - Malmö
Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
8 900 SEK
2021-11-17

Malmö
8 900 SEK
2021-11-10

Göteborg
8 900 SEK
2021-11-17

Stockholm
8 900 SEK
2021-11-25

Kursbeskrivning

        

Va-juridik är inte ett eget rättsområde och frågorna som hanteras inom området spänner därför över flera olika rättsområden, såsom miljörätt, plan- och bygglagstiftningen och offentlig rätt. Syftet med denna kurs är att utgöra en nyhetsdag där du uppdateras på de viktigaste nyheterna inom berörd lagstiftning dvs framförallt lagen /2006:412) om allmänna vattentjänster, miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900), praxis och myndigheternas vägledningar – under ledning av advokaterna Agnes Larfeldt och Johanna Lindqvist som är specialiserade på miljö- och vattenrätt.

Livesändning - kurstillfällena den 17 och 25 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här! Kursen kommer också innehålla ett pass med uppdatering om vad som hänt det senaste året och vad som är på gång inom EU gällande Ramvattendirektivet för vatten och Avloppsdirektivet och eventuell praxis från EU-domstolen. Under eftermiddagen kommer vi att ha fokus på hållbara dagvattentjänster och cirkulär ekonomi. Mats Johansson som var utredningssekreterare i de statliga utredningarna om hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) och slamutredningen (2020:3) kommer att delta och berätta om utredningarnas slutsatser och senaste nytt om vad som hänt med utredningarnas förslag vid Miljödepartementet. Va-branschen befinner sig i en snabb teknisk och organisatorisk förändring, vilket påverkar va-juridiken inte bara i form av de förslag som de senaste utredningarna lagt fram. Under kursen kommer vi även diskutera hur man kan ”tänja” på befintliga bestämmelser. Som deltagare får du kunskap om:
 • En uppdatering av lagstiftningen inom va-rättsområdet och eventuella nyheter såvitt avser nationell lagstiftning och vägledningar
 • Uppdatering av vad som hänt under det senaste året och vad som är på gång inom EU avseende Ramvattendirektivet och Avloppsdirektivet samt eventuella avgöranden från EU-domstolen
 • En genomgång av relevant praxis på området, såväl inom lagen om vattentjänster, plan- och bygglagstiftningen som miljöbalken
 • Uppdatering om vad som hänt med förslagen i utredningen om hållbara vattentjänster och slamutredningen från tidigare utredningssekretaren Mats Johansson
 • Genomgång och fördjupad diskussion kring temat hållbara vattentjänster och cirkulär ekonomi.
Målgrupp:
 • Projektledare/fastighetsutvecklare etc
 • VA-chefer, VA-ingenjörer m fl vid kommunala va-bolag/förvaltningen
 • Tillsynshandläggare vid kommunala tillsynsmyndigheter för miljö och hälsa
 • Planhandläggare
 • Teknik- och miljökonsulter
 • Kommunjurister
 • Bolagsjurister på tex fastighetsbolag/fastighetsutvecklingsbolag
Syfte/mål med utbildningen: Syftet med kursen är att deltagarna ska få en initierad uppdatering av det senaste inom va-juridiken samtidigt som det finns tid för fördjupade diskussioner och möjlighet att ställa frågor  

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Föreläsare

 • Agnes Larfeldt
  Agnes Larfeldt, advokat och ägare till Agnes Advokatbyrå som är en specialistbyrå inriktad mot miljö- och vattenrätt, Agnes är rankad som en av Sveriges ledande miljörättsjurister med särskild specialisering mot vattenrätt. Hon har sedan 1998 arbetat med miljö- och vattenrätt, på uppdrag av stora och medelstora företag, kommuner och statliga verk. Agnes biträder klienter med rådgivning inom miljöbalkens område och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av­seende vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt löpande juridisk rådgivning. Hon anlitas även för expertutredningar och utlåtanden i miljö- och vattenrättsliga frågor.
 • Mats Johansson
  Mats Johansson, systemekolog på Ecoloop och VA-guiden, har över 20 års erfarenhet inom kommunal va-planering och enskilda va-frågor. Mats Johansson har bland annat medverkat i framtagandet av Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning om kommunal va-planering samt varit sekreterare i två centrala statliga utredningar inom va-området; utredningen om hållbara vattentjänster som lämnat förslag på ny lagstiftning om va-planering, små avlopp och va-utbyggnad (SOU 2018:34) och nu utredningen om Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (SOU 2020:3).
 • Johanna Lindqvist
  Johanna Lindqvist, counsel på Advokatfirman Lindahl. Johanna är en del av Lindahls kompetensgrupp för fastighet och arbetar huvudsakligen med ärenden inom miljörättsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon arbetar också med tillsynsfrågor kopplade till miljöbalken och bistår med rådgivning och överklaganden av tillsynsbeslut. Johanna har också lång erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor kring förorenad mark.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Nyhetsdag i VA-juridik 2021, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Nyhetsdag i VA-juridik 2021!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3368 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Nyhetsdag i VA-juridik 2021 från BG Institute, fyll i dina uppgifter: