Visa utbildning.se som: Mobil

Miljöbrott och miljöskadestånd

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-04-28 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

Under kursen gås igenom bl.a. de olika miljöbrotten, såsom t.ex. otillåten miljöverksamhet och försvårande av miljökontroll.

Vidare talas om sanktionsmöjligheterna enligt miljöbalken samt de olika myndigheternas ansvar och roll kopplade till miljöbrotten (tillsynsmyndighet, polis, åklagare, domstol). Under kursen pratar vi även om processen vid de olika myndigheterna (t.ex. tillsynsmyndighetens skyldigheter, förundersökningen m.m.). Under kursen diskuteras även grundläggande straffrättsliga principer såsom oskuldspresumtionen, rätten till försvarare, skillnaden mellan uppsåtligt brott och oaktsamhet samt reglerna om företagsbot. Under kursens del om miljöskadestånd är utgångspunkten reglerna i 32 kap. miljöbalken, men visst fokus läggs även på principer för ersättningens bestämmande och andra typer av skadestånd än de som återfinns i 32 kap. miljöbalken, t.ex. dammbrott. Som deltagare får du kunskap om:
  • De centrala miljöbrotten
  • Processen vid tillsynsmyndigheten, polisen och i domstolen
  • Påföljder
  • De centrala skadeståndsrättsliga bestämmelserna i miljöbalken
Målgrupp: Du som arbetar som miljöansvarig vid industrier eller vid exploateringar eller på annat sätt bedriver verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken, miljöinspektörer och andra tillsynspersoner. Även för övriga tillsynspersoner och verksamhetsutövare, d.v.s. miljöansvariga inom bolag, myndigheter och dylikt.

Föreläsare

  • Björn Hellman
    Björn Hellman är expert inom miljörätt och fastighetsrätt. Björn är advokat och anställd vid Advokatfirman Åberg & Co sedan 2012. Björn biträder främst stora och små industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner. Inom miljörätten arbetar Björn Hellman i första hand med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet. Han arbetar även med avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner. Inom fastighetsrätten arbetar Björn Hellman främst med hyra, nyttjanderätter, exploatering, detaljplanefrågor och bygglov samt entreprenad.  
  • Jennifer Jarebro
    Jennifer Jarebro är anställd som biträdande jurist på Advokatfirman Åberg & Co. Hon arbetar främst med miljörätt och fastighetsrätt. Inom miljörätten arbetar hon bland annat med tillståndsprövningar samt med strandskydd och andra områdesskydd. Inom fastighetsrätten arbetar hon bland annat med frågor som regleras av plan- och bygglagen. Under sin utbildning fördjupade hon sig inom tillståndsprövning och tillåtlighetsprövning av miljöfarlig verksamhet. Jennifer är aktuell med kursen: Nya 6:e kapitlet i miljöbalken

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Miljöbrott och miljöskadestånd, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Miljöbrott och miljöskadestånd!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3367 recensioner.
Alla recensioner för arrangören