Visa utbildning.se som: Mobil

MBL-förhandling som affärsinstrument

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 980 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-11-10 - Stockholm
Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2020-11-10  
8 980 SEK
Göteborg
2020-11-24  
8 980 SEK
Malmö
2020-12-02  
8 980 SEK

Kursbeskrivning

        

MBL-förhandling är ingen nyhet på svensk arbetsmarknad utan tvärtom tenderar de att bli lite slentrian. Om arbetsgivare och arbetstagarorganisationer med sinsemellan goda relationer blir bättre på att utnyttja MBL-förhandlingen som affärsinstrument så kommer det uppstå synergieffekter för bägge parter där arbetsgivarens och arbetstagarnas kunskap bättre utnyttjas för att skapa långsiktigt hållbara affärer.

Som arbetsgivare ställs man förr eller senare inför förhandlingssituationer i olika frågor. Kursen ger dig kunskap och kompetens för att både genomföra MBL-förhandling samt lär dig hur du bäst kan agera i en sådan situation på egen hand. Du får även mer kunskap om när, hur och varför man ska MBL-förhandla. Specifikt fokus ligger vid hur du tillämpar reglerna om förhandlingsrätt i praktiken och vilka metoder som är mest framgångsrika vid dessa förhandlingar. Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar är av central betydelse på svensk arbetsmarknad. Grundreglerna finns i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), men det finns också en rad olika centrala och lokala kollektivavtal som styr hur och när medbestämmandeförhandlingar ska genomföras. Förhandlingsrätten omfattar alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmar i arbetstagarorganisationerna och förhandlingsrätten tillkommer såväl arbetsgivare som arbetsgivarorganisation. Målsättningen med kursen är att bli mer framgångsrik i MBL-förhandlingar och att lära sig undvika fallgroparna inom området. Specifikt kommer vi att omsätta reglerna om förhandlingsrätt till det praktiska hantverket. Kursdeltagaren ska snabbt kunna tillämpa reglerna och förstå hur man bäst förhandlar MBL-frågor i praktiken. Kursen innehåller djuplodande inslag avseende den juridiska kontexten och viktiga rättsfall m.m. om MBL-förhandlingar. Under dagen kommer vi bland annat att ta upp:
 • Varför och när ska du förhandla enligt MBL?
 • Vad är den juridiska innebörden av förhandlingsskyldigheten?
 • Finns det för- respektive nackdelar med en MBL-förhandling?
 • Vad är skillnaden mellan tvisteförhandling och intresseförhandling?
 • Hur författar du en förhandlingsframställan?
 • När ska förhandlingsframställan skickas och vad ska den innehålla?
 • Hur går en förhandling till i praktiken?
 • Vad händer under och efter förhandlingen?
 • Hur lång tid tar en förhandling?
 • Kan man förhandla under sekretess?
 • Vilket förhandlingsresultat ska/kan/bör/får uppnås?
 • Vad ska protokollet innehålla?
 • När är förhandlingen avslutad?
 • Vad innebär en central förhandling?
 • Vad har Arbetsdomstolen slagit fast i praxis?

MÅLGRUPP:

Kursen passar de som arbetar med MBL, så som bolagsjurister, advokater, HR-ansvariga, personalchefer samt ombudsmän som genomför MBL-förhandling. Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Föreläsare

 • Jonas Wiberg
  Jonas är jurist och har särskilt fokus på arbetsrättsliga tvister och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Jonas har också stor erfarenhet av MBL-förhandlingar och rådgivning beträffande t.ex. anställningsavtal, lojalitetsfrågor, uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och diskrimineringsärenden. Vidare håller Jonas uppskattade föreläsningar i arbetsrätt.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om MBL-förhandling som affärsinstrument, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera MBL-förhandling som affärsinstrument!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3367 recensioner.
Alla recensioner för arrangören