Markdagen 2023

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
9 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-03-15 - Göteborg
Distans, Göteborg, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning

Kommande starter
Göteborg
9 500 SEK
2023-03-15

Stockholm
9 500 SEK
2023-03-22

Distans
9 500 SEK
2023-03-22

Kursbeskrivning

Välkommen till Markdagen 2023, en årligen återkommande nyhetsdag under ledning av Fredrik Warnquist och Ulf Jensen.

Markdagen är en årlig nyhetsdag för dig som hanterar markfrågor och markjuridik i ditt arbete vid exempelvis kommuner, markägande bolag eller fastighetsbolag. Kursen tar upp frågor och problemsituationer som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet. Hela kursdagen kommer att bjuda på gott om tillfällen för frågor och diskussion. Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän efter sommaren. Under nyhetsdagen 2022 behandlades bl.a. följande:
  • Exploateringsavtal vid fastighetsreglering
  • Översiktsplanens ökade betydelse
  • Ledningsrätt för mobilbasstationer på hustak
  • Ändras strandskyddet?
  • Avstyckning för bostadsändamål inom strandskydd
  • Omprövning och bildande av gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp
  • Lantmäteriets förslag om stämpelskatt på fastighetsbildning
  • Planstridigt vägservitut inom allmän plats
  • Bygglov och intrång i andras egendom
  • Byggande på jordbruksmark
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som exempelvis hanterar markfrågor vid fastighetsägande bolag, arbetar inom området mark och exploatering eller arbetar vid fastighetskontor eller byggnadsnämnder inom offentlig sektor. Kurser passar även dig som är jurist med bred fastighetsrättslig praktik.

Kursledare

Fredrik Warnquist, expert inom fastighetsrätt, är lantmätare och har en bakgrund som både statlig och kommunal förrättningslantmätare. Fredrik är numer verksam som lärare i fastighetsrättsliga frågor vid civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid LTH, Lunds universitet. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare vid BG Institute och håller i utbildningar som rör mark och exploatering, tomträtter och lantmäterifrågor.

Hur uppfattas Fredrik av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,78 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

Ulf Jensen, gästprofessor på Chalmers och Högskolan Väst, professor emeritus från Lunds universitet, författare till bland annat Panträtt i fast egendom och 36 lektioner i sakrätt. Ulf leder ett stort antal kurser vid BG Institute, från allmänna nyhetsdagar till specialkurser rörande fastighetsköp, samägande, marksamverkan, servitut och byggprocesser.

Ulf har hållit kurser i BG Institutes regi under många år och har utbildat tusentals jurister och ”icke-jurister” inom fastighetsbranschen. Han är en mycket uppskattad föreläsare som får höga poäng i våra utvärderingar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Markdagen 2023, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Göran Berger

Jag tycker både Fredrik och Ulf inte bara var sakkunniga utan skojiga och intressanta att lyssna till. Det blev aldrig monotont trots att jag lyssnade över zoom, de höll bra tempo. Hälsa och tacka dem så jätte mycket.

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

Tel: 08-579 366 00
Mobil 0735186122

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3410 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Markdagen 2023 från BG Institute, fyll i dina uppgifter: