Inga recensioner än

LVM, LPT och LRV – från förordnande till lagakraftvunnen dom

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 februari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 februari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Många människor drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet och vissa för en daglig kamp mot sitt mående. För personer som hamnar i ett tungt missbruk är det ofta livsavgörande att få hjälp i tid. Om personer som lider av psykisk sjukdom eller missbruksproblematik inte kan eller vill ta emot hjälp på frivillig väg kan det bli aktuellt med tvångsvård.

Vid tillämpningen av LVM, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LPT, lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, samt LRV, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ställs särskilt höga krav på det juridiska biträdet. Dels förutsätts att biträdet har god kunskap om lagstiftning och processen men förmågan att möta och förstå klienter med särskilda svårigheter är avgörande för att på bästa sätt tillvarata klientens intressen. En särskild utmaning för offentliga biträden i mål rörande LVM, LPT och LRV är att korrekta beslut måste kombineras med snabb handläggning. Förfarandet ställer därför höga krav på alla inblandade parter, inte minst på biträdet. Kursen kommer att ge kursdeltagarna kunskaper om aktuell lagstiftning och domstolsprocessen. Stor vikt läggs vid den praktiska hanteringen av dessa ärenden. Elisabet kommer även att gå igenom aktuell praxis samt dela med sig av egna erfarenheter från arbetslivet där både utmaningar och etiska dilemman kommer att belysas. Som deltagare får du kunskap om
  • Genomgång av LVM, LPT och LRV
  • Handfasta tips för offentliga biträden
  • Genomgång och analys av intressanta domar
Målgrupp Kursen vänder sig till jurister och advokater som arbetar eller vill börja arbeta som offentligt biträde i mål rörande LVM, LPT och LRV. Nivå Kursen är en grundkurs vid vilken stor vikt läggs vid den praktiska hanteringen av dessa ärenden. Syfte med utbildningen Kursen avser ge deltagarna en breddad förståelse om mål rörande LVM, LPT och LRV. Kursen syftar till att ge såväl teoretisk kunskap som praktiska verktyg för att deltagaren ska fortsätta att utvecklas i rollen som offentligt biträde inom rättsområdena. Övrigt Deltagarna kommer i samband med kursen få ett kompendium med relevant material.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

15 februari, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

15 februari, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Kursledare

Elisabet Rothlieb är advokat och delägare på advokatbyrån Rothlieb som hon startade år 2020. Elisabet Rohtlieb har gedigen kunskap inom familjerätt och har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende och umgänge.

Hur uppfattas Elisabet av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,82 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om LVM, LPT och LRV – från förordnande till lagakraftvunnen dom, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights