Visa utbildning.se som: Mobil

Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2022-10-20 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
8 900 SEK
2022-10-20

Stockholm
8 900 SEK
2022-10-20

Kursbeskrivning

        

Denna populära kurs riktar sig till dig som direkt eller indirekt arbetar inom detaljplan- och/eller exploateringsprocessen.

[video width="1280" height="720" mp4="http://www.bginstitute.se/wp-content/uploads/2016/10/lantmäteri-trailer.mp4"][/video] Livesändning - kurstillfället den 20 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här! Kursen är indelad i två delar. Den ena delen berör lantmäterifrågor inom detaljplaneprocessen, från att planarbetet påbörjas tills dess att detaljplanen vunnit laga kraft och registrerats. Den andra delen berör lantmäteriförrättningar under exploateringsprocessen det vill säga från det att planarbetet påbörjats tills dess att hela detaljplanen är fastighetsbildad. I den första delen får du som deltagare en genomgång av detaljplaneprocessen steg för steg. Stor vikt kommer läggas vid genomgång av de vanligaste frågorna som lantmäterimyndigheten yttrar sig om i samband med att detaljplanen är på samråd och granskning. Förutom valet mellan enskilt/kommunalt huvudmannaskap, tas i kursen upp olika markreservatsområden såsom x-, z- g-, gx-områden med flera. För varje område som berörs presenteras lagtext och aktuella rättsfall. Under den andra delen ligger fokus på ansökning av lantmäteriförrättning och lantmäterimyndighetens prövning i genomförande av detaljplanen. Frågor som tas upp är bland annat vilken typ av fastighetsbildning kan en exploatör ansöka och genomföra inom detaljplaneprocessen. När kan en exploatör tidigast skicka in en ansökan om genomförande av detaljplanen och på vilket sätt kan en exploatör få överlåtelseavtal säkrade hos lantmäterimyndigheten. Vidare tas aktuella rättsfall upp bland annat nyare rättsfall som berör möjligheten att bilda exploateringsfastigheter. Dessutom läggs stor vikt på hur fastighetsbildningsprocessen numera är uppdelad och vilka konsekvenser det får för olika typer av upplägg på ansökningar. Kursen hålls dels av Svante Nilsson, universitetsadjunkt, civilingenjör i lantmäteri och utbildar lantmätare i Lantmäteri på LTH, dels av Johan Benjaminsson, Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som direkt eller indirekt arbetar inom detaljplane- och/eller exploateringsprocessen. Målgruppen är advokater, fastighetsrättsliga konsulter, planhandläggare, planingenjörer, mark- och exploateringsingenjörer, byggherrar, mät och kartingenjörer med flera.

Föreläsare

  • Svante Nilsson
    Svante Nilsson är chef för lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun och civilingenjör i lantmäteri. Han har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH. Svante är en flitigt anlitad talare i olika fastighetsrättsliga sammanhang, bland annat på Samhällsbyggnadsdagarna och LTHs fastighetsrättsliga höstseminarier. Han anlitas även kontinuerligt som gästföreläsare vid lantmäteriutbildningen i Lund.  
  • Johan Benjaminsson
    Johan Benjaminsson är mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun. Johan är civilingenjör i lantmäteri och har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH, Lunds tekniska högskola. Johan anlitas även som föreläsare i fastighetsrätt vid LTH och Högskolan Väst. [video width="1280" height="720" mp4="http://www.bginstitute.se/wp-content/uploads/2015/04/Johan-Benjaminsson-profil-1.mp4"][/video]

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 50 recensioner.

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 50 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3368 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen från BG Institute, fyll i dina uppgifter: