Lantmäteri i detaljplan och exploateringsprocessen

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 februari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 februari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Denna populära kurs riktar sig till dig som direkt eller indirekt arbetar inom detaljplan- och/eller exploateringsprocessen.

Kursen är indelad i två delar. Den ena delen berör lantmäterifrågor inom detaljplaneprocessen, från att planarbetet påbörjas tills dess att detaljplanen vunnit laga kraft och registrerats. Den andra delen berör lantmäteriförrättningar under exploateringsprocessen det vill säga från det att planarbetet påbörjats tills dess att hela detaljplanen är fastighetsbildad. I den första delen får du som deltagare en genomgång av detaljplaneprocessen steg för steg. Stor vikt kommer läggas vid genomgång av de vanligaste frågorna som lantmäterimyndigheten yttrar sig om i samband med att detaljplanen är på samråd och granskning. Förutom valet mellan enskilt/kommunalt huvudmannaskap, tas i kursen upp olika markreservatsområden såsom x-, z- g-, gx-områden med flera. För varje område som berörs presenteras lagtext och aktuella rättsfall. Under den andra delen ligger fokus på ansökning av lantmäteriförrättning och lantmäterimyndighetens prövning i genomförande av detaljplanen. Frågor som tas upp är bland annat vilken typ av fastighetsbildning kan en exploatör ansöka och genomföra inom detaljplaneprocessen. När kan en exploatör tidigast skicka in en ansökan om genomförande av detaljplanen och på vilket sätt kan en exploatör få överlåtelseavtal säkrade hos lantmäterimyndigheten. Vidare tas aktuella rättsfall upp bland annat nyare rättsfall som berör möjligheten att bilda exploateringsfastigheter. Dessutom läggs stor vikt på hur fastighetsbildningsprocessen numera är uppdelad och vilka konsekvenser det får för olika typer av upplägg på ansökningar. Kursen hålls dels av Svante Nilsson, universitetsadjunkt, civilingenjör i lantmäteri och utbildar lantmätare i Lantmäteri på LTH, dels av Johan Benjaminsson, Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som direkt eller indirekt arbetar inom detaljplane- och/eller exploateringsprocessen. Målgruppen är advokater, fastighetsrättsliga konsulter, planhandläggare, planingenjörer, mark- och exploateringsingenjörer, byggherrar, mät och kartingenjörer med flera.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

22 februari, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

22 februari, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Kursledare

Johan Benjaminsson är mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun. Johan är civilingenjör i lantmäteri och har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH, Lunds tekniska högskola. Johan anlitas även som föreläsare i fastighetsrätt vid LTH och Högskolan Väst.

Svante Nilsson är chef för lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun och civilingenjör i lantmäteri. Han har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH. Svante är en flitigt anlitad talare i olika fastighetsrättsliga sammanhang, bland annat på Samhällsbyggnadsdagarna och LTHs fastighetsrättsliga höstseminarier. Han anlitas även kontinuerligt som gästföreläsare vid lantmäteriutbildningen i Lund.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Lantmäteri i detaljplan och exploateringsprocessen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights