Visa utbildning.se som: Mobil

Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-01-28 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

Kursen behandlar frågor kopplade till utformningen av konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen. Föreläsare är advokat Anders Skägg.

Fastighetsutveckling innefattar i regel upphandling av ett stort antal konsulttjänster – ofta i flera avtalsled och av varierande karaktär. Merparten av konsultuppdragen ryms inom standardavtalet ABK 09:s tillämpningsområde – ”arkitekt- och ingenjörsverksamhet”, medan andra konsultuppdrag (oftast på byggherresidan) upphandlas med avtal helt fristående från ABK 09 och andra standardavtal. Exempel på den sistnämnda kategorin av konsultuppdrag är sälj- och marknadsföringsrelaterade tjänster (t.ex. vid nyproduktion av bostäder), värdering och upprättande av webbaserade kommunikationsmedel. Vidare är det så att utformningen av kravställning/uppdragsbeskrivning och således även vad som utgör väsentliga avtalsvillkor, varierar beroende av i vilket skede av byggprocessen man befinner sig, samt av i vilken egenskap av ”beställare” (byggherre, generalkonsult, totalentreprenör etc.) som uppdraget upphandlas. I förordet till ABK 09 anges att de allmänna bestämmelserna primärt har upprättats för olika typer av projekteringsuppdrag men att bestämmelserna även kan användas för upphandling av andra typer av konsulttjänster, exempelvis projekt- och byggledning och besiktning. Någon närmare vägledning om vilka anpassningar som avtalsförfattaren bör göra för att hantera denna variation av uppdrag lämnas dock inte. Ovan och andra frågor kopplat till utformningen av konsultavtal behandlas under denna heldagskurs. Som deltagare i kursen får du kunskap om: • Standardavtalet ABK 09 • Konsultavtalet i ett större sammanhang – byggprocessens avtal och avtalskedjor samt möjligheten att skapa ”back-to-back” • Utformningen av avtal baserade på ABK 09 (innefattande en genomgång av AMA AF Konsult 10) • Variationer av avtal baserade på ABK 09 – projektering, utredningar/undersökningar, projektledning etc • Vägval, förhandlingsfrågor, vanliga projektspecifika kontraktsbilagor samt kopplingen till konsultens ansvarsförsäkring • Utblick: Upphandling utan åberopande av ABK 09 – avtalsinnehåll och utfyllande rätt Målgrupp: Advokater och jurister samt andra inom entreprenad- och fastighetsbranschen som kommer i kontakt med konsultavtal.

Föreläsare

  • Anders Skägg
    Anders Skägg, advokat och delägare vid AG Advokat. Anders har examen i juridik och företagsekonomi, och hans specialområden innefattar entreprenad- och konsulträtt, försäkring och fastighetsutveckling. Under de senaste åren har Anders huvudfokus varit avtalsskrivande med inriktning mot fastighetsutveckling samt projektrådgivning i vid bemärkelse. Hos BG Institute föreläser Anders Skägg  i kursen Partnering - om avtalet och samverkansformen i byggsektorn

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3367 recensioner.
Alla recensioner för arrangören