Visa utbildning.se som: Mobil

Konkurrerande rättigheter – ledningar och markanvändning

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2021-12-01 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
8 900 SEK
2021-12-01

Stockholm
8 900 SEK
2021-12-01

Kursbeskrivning

        

Våra städer blir allt tätare vilket innebär att det oftare blir konkurrerande markanvändning. En lösning vid planläggning är planbestämmelser som möjliggör samutnyttjande av markområden.

Livesändning - kurstillfället den 1 december kommer även att livesändas. Efter kursen får du tillgång till en inspelade veriosn i 30 dagar. Du behöver således inte befinna dig i Göteborg för att vara med på kursen. Läs mer här! Exempelvis innebär förläggning av byggrätt i användningsgräns, vilket möjliggör ett tätt stadsrum, att bestämmelser behöver utformas för hantering av enskilda och allmänna ledningar på kvartersmark respektive allmän plats. Under förmiddagen fokuserar vi på konkurrerande och samutnyttjande av markområde i samband med planläggning, plangenomförande och bygglovsprövning. Vi berör även den relativt nya lagstiftningen (det så kallade grävdirektivet) som berör rätt att ta i anspråk och samutnyttja ledningsrättshavares befintlig infrastruktur bestående av kanalisation, tranformastationer och mobilmaster mm. Andra delen av kursen fokuserar vi på konkurrerande markrättigheter. Det sker allt oftare att ledningar upplåtna på olika sätt konkurrerar med varandra både inom och utanför detaljplan. Vilken rättighet har exempelvis företräde fram andra?  Passet inleds med en kort historisk tillbaka blick samt en introduktion i ledningsrätt. Därefter går vi igenom de befogenheter och skyldigheter som följer eller kan följa med ett ledningsrättsbeslut samt en genomgång av åtaganden som inte går att reglera med ledningsrätt. En jämförelse för att belysa skillnaden av ledningsrätt och servitut görs också. I fördjupningen av konkurrerande rättigheter utgår vi från rättsfall och tre typsituationer med olika problembild. Efter diskussion presenterar vi förslag på lösning på respektive fall. Vi går igenom möjligheterna till att omvandla servitut till ledningsrätt med ett enklare förfarande än vid en normal ledningsrättsförrättning. Därefter djupdyker vi i ett rättsfall för att belysa när hinder vid utnyttjande av servitut kan behöva accepteras när servitutsrättigheten konkurrerar med annan markanvändning. Avslutningsvis går vi igenom ett antal nyare rättsfall från mark och miljödomstolen som berör ledningsrätt på byggnad. Som deltagare får du kunskap om: Konkurrerande och samutnyttjad markanvändning
 • Planbestämmelser
  • Dubbel användning (x/z-område, u-område)
  • Dubbellagring allmänplats/kvartersmark (3D-bestämmelser)
  • Enskilda ledningar på allmän plats
  • ”flexibla” E-områden och inlösningsskyldighet
 • Plangenomförande
 • Bygglov
  • Påverkan av befintliga servitut och ledningsrätter vid bygglovsprövning
 • Grävdirektivet
Konkurrerande rättigheter
 • Vad ledningsrätt är samt vilka åtagande och skyldigheter som följer av ett ledningsrättsbeslut
 • Skillnad på ledningsrätt och servitut
 • Konkurrerande rättigheter
  • Vad det innebär när olika rättigheter konkurrerar om samma ytor
  • Juridiken kring konkurrerande rättigheter
  • Vilka rättigheter som har eller kan få företräde framför andra rättigheter.
  • Korsningsavtal
 • Omvandling av servitut till ledningsrätt
 • När hinder för utnyttjande av servitut måste accepteras vid konkurrerande markanvändning
 • Nya rättsfall om ledningsrätt på byggnad
Målgrupp: Kursen passar alla som arbetar med exploatering, planhandläggning och med allmänna ledningar så som VA, kraftledningar, fjärrvärme mm. Kursen vänder sig även till ledningshavare, byggaktörer och större markägare samt ombud till dessa. Målgruppen är advokater, fastighetsrättsliga konsulter, markförhandlare, planhandläggare, planingenjörer, mark- och exploateringsingenjörer, byggaktörer, mät och kartingenjörer samt de som arbetar med upplåtelse av rättigheter för allmänna och enskilda ledningar.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Föreläsare

 • Svante Nilsson
  Svante Nilsson är chef för lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun och civilingenjör i lantmäteri. Han har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH. Svante är en flitigt anlitad talare i olika fastighetsrättsliga sammanhang, bland annat på Samhällsbyggnadsdagarna och LTHs fastighetsrättsliga höstseminarier. Han anlitas även kontinuerligt som gästföreläsare vid lantmäteriutbildningen i Lund.  
 • Johan Benjaminsson
  Johan Benjaminsson är mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun. Johan är civilingenjör i lantmäteri och har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH, Lunds tekniska högskola. Johan anlitas även som föreläsare i fastighetsrätt vid LTH och Högskolan Väst. [video width="1280" height="720" mp4="http://www.bginstitute.se/wp-content/uploads/2015/04/Johan-Benjaminsson-profil-1.mp4"][/video]

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Konkurrerande rättigheter – ledningar och markanvändning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Konkurrerande rättigheter – ledningar och markanvändning!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3368 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Konkurrerande rättigheter – ledningar och markanvändning från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar