Visa utbildning.se som: Mobil

Kapitalskyddet i AB

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
9 150 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2021-10-28 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
9 150 SEK
2021-10-28

Stockholm
9 150 SEK
2021-10-28

Kursbeskrivning

        

Det svenska kapitalskyddssystemet består av två delar: bestämmelser om ett lägsta aktiekapital och en tillskottsplikt vid bolagsbildning och emissioner samt det så kallade läckageskyddet.

Livesändning - kurstillfället den 15 februari kommer enbart att livesändas. Kurstillfället 28 oktober 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här! Läckageskyddet består främst av bestämmelserna om värdeöverföringar i 17-20 kap. aktiebolagslagen respektive det så kallade kapitalbristregelverket i 25 kap. 13-20 a §§ aktiebolagslagen. Dessa bestämmelser vållar en hel del teoretiskt och praktiskt intressanta frågeställningar och tillämpningsproblem inte minst i samband med olika typer av affärstransaktioner. Då sanktionerna vid regelöverträdelser är mycket kännbara är det av stor vikt för praktiskt verksamma jurister och revisorer samt för företagsledare att känna till innebörden av reglerna och de tillämpningsproblem och tolkningssvårigheter som finns. Kursen inleds med en kort genomgång av bestämmelserna om tillskottsplikten i samband med bolagsbildning och vid nyemissioner. Därefter behandlas bestämmelserna i 17 och 18 kap. aktiebolagslagen om värdeöverföringar och vinstutdelning ingående. Fokus ligger på de frågor som bereder särskilda svårigheter såsom förtäckta värdeöverföringar, inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit, försvarlighetsprövningen i 17 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen, bestämmelsernas dispositivitet, förhållandet till aktieägarskyddsreglerna, förskottsutdelning och efterutdelning, återbäringsplikten och bristtäckningsansvaret. Härefter behandlas övriga värdeöverföringar kort, dvs. minskning av aktiekapitalet och återköp av egna aktier. Det avslutande passet ägnas åt kapitalbristregelverket, inklusive det personliga ansvaret för styrelseledamöter. Vidare behandlas kort frågan om ansvarsgenombrott och skadeståndsansvar. Under kursen får du således kunskap om bl.a.:
 • Viktiga regler rörande tillskottskapitalet
 • Vilka transaktioner som kan utgöra värdeöverföringar (försäljning av egendom, koncernbidrag, upptagande av lån, eftergift av skulder och utbetalning av höga arvoden etc.), inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit
 • Förskottsutdelning och efterutdelning samt koncernbidrag
 • Den så kallade laglighetsprövningen av en värdeöverföring
 • Vilka personer som träffas av återbärings- och bristtäckningsansvaret och vad som gäller ifråga om ond tro
 • Handlingsplikten för styrelseledamöter vid kapitalbrist enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen
 • Ansvarsprövningen enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen
 • Tidpunkten för ansvarsperiodens upphörande
 • Under vilka förutsättningar ansvarsgenombrott kan aktualiseras
 • Senaste praxis på området
Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel. Målgrupp: Advokater och bolagsjurister samt revisorer och styrelseledamöter Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Föreläsare

 • Jessica Östberg
  Jur. dr. Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon är verksam som tillförordnad lektor vid Stockholms universitet, där hon undervisar i associationsrätt och bolagsrätt. Vidare är hon biträdande avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law. Jessica har tidigare arbetat som advokat i tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kapitalskyddet i AB, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Kapitalskyddet i AB!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3368 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kapitalskyddet i AB från BG Institute, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar