Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Informationsskyldighet för skatterådgivare

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2021-02-19 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

Informationsskyldighet för skatterådgivare är ett kontrollverktyg som i dag redan finns i ett antal OECD- och G20-länder och som, med rätt utformning, sannolikt kan bli ett effektivt kontrollverktyg även i Sverige.

Livesändning - kurstillfället den 19 februari 2021 kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här! Välkommen till en helt ny kurs hos oss på BG Institute! Föreläsaren Börje Leidhammar sitter med i regeringens utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare. Utredningen har uppkommit i syfte att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande. Därför ska utredningen titta närmare på möjligheterna att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Som skatterådgivare måste du enligt det nya lagförslaget rapportera dina planer för en affär eller transaktion i förväg till Skatteverket. Rapporteringsskyldigheten gäller alla som på olika sätt jobbar med skatteupplägg. Om skatterådgivaren smiter undan ansvaret eller lämnar oriktiga uppgifter till Skatteverket riskerar denne stora böter. I kursen ges en ingående beskrivning av nya regler om informationsskyldighet för skatterådgivare. De komplicerade frågorna om avgränsning om vad som avses med aggressiva skatteupplägg, vem som är skatterådgivare, hur informationsskyldigheten ska hanteras liksom det stränga sanktionssystemet behandlas ingående utifrån ett praktiskt perspektiv. Kursen får tillgodoräknas med 6 timmar gällande kraven på vidareutbildning för advokater.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Nya regler om informationsskyldighet för skatterådgivare
  • Nationella och gränsöverskridande transaktioner
  • Definitioner av aggressiva skatteupplägg, skatterådgivare och sanktioner.
  • Sekretessregler och lojalitetskrav
Målgrupp: Redovisningskonsulter, revisorer, advokater skattejurister, skattekonsluter och andra rådgivare och skatteområdet.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Föreläsare

  • Börje Leidhammar
    Advokat och adj. professor Börje Leidhammar driver Advokatfirman Leidhammar AB. Börje är särskilt inriktad på skattemål (t.ex. fasta driftsställen, internprissättning, frågor om rättshandlingars verkliga innebörd, skatteflykt) och EKO-mål (t.ex. skattebrott, bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman). Han är sakkunnig för Advokatsamfundet för skatterättsliga frågor. Leidhammar har haft flera framgångar för klienters räkning i bl.a. Högsta förvaltningsdomstolen, se RÅ 2003 not. 210  (begränsad eller obegränsad skattskyldighet) RÅ 2006 ref. 26 (orsakssamband vid eftertaxering) samt HFD 2012 ref. 69 (osanna fakturor). och har även bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och skattedirektör i skatteförvaltningen. Tidigare partner i Ernst & Young och i Wistrand advokatbyrå. Disputerade år 1995 för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet på en avhandling om bevisprövning i skattemål och har varit adj. professor i skatteprocessrätt på deltid sedan 1 januari 2000. Börje samarbetar samarbetar med ledande forskare i Sverige och utomlands, bl.a. i European Association of Tax Law Professors. Har även såväl själv som tillsammans med andra författare skrivit rättsvetenskapliga utlåtanden till Skatteverket och domstolar, artiklar, handböcker och lagkommentarer inom sitt ämnesområde, bl.a. årliga kommentarer i tidskriften SkatteNytt till Högsta förvaltningsdomstolens skatteprocessuella avgöranden sedan år 1992. Börje Leidhammar har även varit expert i regeringens utredning, SOU 2013:62, om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet gällande bl.a. förbudet mot dubbla förfaranden och tredjemansrevisioner. Sedan år 2012 är Leidhammar suppleant och sedan år 2013 ledamot av styrelsen för Sveriges advokatsamfund. Uppdraget är förenat med bl.a. remissarbete för samfundets räkning. Doktorsavhandlingen behandlar bevisfrågor i skatteförfarandet och lagkommentarer, handböcker, artiklar mm rör frågeställningar såväl i Skatteverket som i domstolarna. Börje har varit ordförande i Institutet Skatter och rättssäkerhet och är ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse där han bl.a. medverkar i samfundets remissarbete. Börje Leidhammar är just nu aktuell som expert i regeringens utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Informationsskyldighet för skatterådgivare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Informationsskyldighet för skatterådgivare!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3368 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar