Inga recensioner än

Fördjupning i företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Fördjupa dig i metodiken kring företagsvärdering med denna praktiskt inriktade kurs. Kursen ställer kassaflödesvärderingsmodellen (DCF-modellen) i centrum, men försöker också visa modellens begränsningar. Kursen är tydligt praktiskt inriktad, men duckar inte för företagsvärderingens teoretiska aspekter eller för de redovisningsproblem som ofta kan påverka.

Kunskap inom finansiell analys och företagsvärdering efterfrågas allt mer. Företagsförvärv har kommit att bli en naturlig del i näringslivet och företagsvärderingar har fått en allt mer framskjuten roll, både i styrelser och företagsledningar. Även revisorer och redovisningskonsulter förväntas ofta vara kunnig inom området. Därför det av stor vikt att förstå både teorier och praktiska modeller. Det bidrar till ett bra beslutsunderlag.

Kursen är centrerad kring en datamodell för kassaflödesvärdering, som vanligtvis benämns kassaflödesvärdering, eller på engelska The Discounted Cash Flow model (DCF-modellen). Denna modell används flitigt bland professionella värderare, liksom aktieanalytiker och bygger på prognoser av företagets framtida kassaflöde, vilka i sin tur styrs av bolagets förväntade tillväxt och lönsamhet.

Deltagarna kommer praktiskt att få tillämpa DCF-modellen på Excel, samt diskutera, både de teoretiska problem som modellen innefattar, liksom de redovisningsproblem som kan påverka. Vi går igenom estimeringsteknik, problem med att fastställa avkastningskravet i extremt låga räntemiljöer, liksom diskuterar om exempelvis skillnader i bolagsstorlek bör inverkar på värderingen.

Ett parallellt spår är relativvärderingar, där faktiska transaktioner bildar utgångspunkt för en företagsvärdering. Vi diskuterar vanligt förekommande multiplar, som p/e-tal, EV/EBIT och EV/EBITDA, samt i vilka olika situationer de är lämpliga att använda.

Vidare diskuterar vi hur bolagsspecifik risk bör mätas och inkluderas i modellerna, liksom betydelsen av den finansiella riskbedömningen. Ofta diskuterade balansposter som goodwill och nettoskuld lyfts fram och diskuteras.

Under dagen får du får lära dig mer om:
  • En översikt av vanligt förekommande värderingsmodeller
  • Kunskap om kassaflödesvärdering, inklusive tillämpad prognosteknik
  • Kunskap om hur företagets kapitalkostnad beräknas
  • Förståelse för vilka parametrar som påverkar ett företags värde
  • En färdig modell i dataprogrammet Excel, att ta med hem och tillämpa.
  • Analyser, värderingsarbete och beräkningar görs i Excel. För att du ska få ut maximalt av kursen krävs därför att du medtager egen dator med Excel.
MÅLGRUPP:

Kursen riktar sig till revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare, advokater och jurister, chefekonomer, CFO samt andra som har intresse av eller kan tänkas komma i kontakt med företagsöverlåtelser.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

8 december, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

8 december, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Fördjupning i företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights