Inga recensioner än

Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
7 november, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
7 november, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Revisorer, redovisningskonsulter och andra verksamma med koppling till fastigheter och fastighetsmarknad ställs i och med redovisningsregelverken inför alltfler situationer där frågor kring fastighetsvärdering aktualiseras.

Exempel på detta är ned- och uppskrivningsregler inom årsredovisningslagen och K3 samt upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter i nyss nämnda regelverk. Även internationella redovisningsstandarder innehåller värderingsfrågor som är viktiga att känna till vid granskning eller upprättande av finansiella rapporter. Syftet med kursen är att deltagarna ska få en övergripande förståelse för hur fastighetsvärdering går till samt i vilka situationer och på vilket sätt fastighetsvärdering aktualiseras i finansiell rapportering både för företag som följer svenska redovisningsregler och då framförallt enligt Bokföringsnämndens K3-regler samt internationella redovisningsregler (IFRS). Även delar av K2-reglerna tas upp under kursdagen.

Som deltagare får du kunskap om:
  • Löpande värdering till verkligt värde samt upp- och nedskrivningsreglerna i årsredovisningslagen
  • Bokföringsnämndens K3-regler avseende förvaltningsfastigheter och upplysning om verkligt värde m.m. samt något om IFRS-regler och värdering till verkligt värde.
  • Värdebegrepp: Marknadsvärde, verkligt värde, återvinningsvärde, individuellt avkastningsvärde och produktionskostnader m.m.
  • Värderingsmetoder vid fastighetsvärdering – transaktionsbaserade metoder, avkastningsbaserade metoder m.m.
  • Påverkan på redovisade driftnetton vid tillämpning av komponentmetod.
Målgrupp:

Revisorer, redovisningskonsulter, ekonomiansvariga i fastighetsföretag, finansanalytiker, bankanställda fastighetsanalytiker, fastighetsvärderare m.m.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

7 november, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

7 november, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights