Visa utbildning.se som: Mobil

Fastighetsbildning i samhällsbyggandet – System, lagstiftning och belysande rättsfall

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 500 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2019-05-17 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

Välkommen till kursen Fastighetsbildning i samhällsbyggandet – System, lagstiftning och belysande rättsfall med Peter Ekbäck som föreläsare.

Fastighetsbildning utgör ett centralt och viktigt moment i många olika samhällsbyggnadssituationer. Äganderättsliga förvärv fordrar ofta fastighetsbildning för sin giltighet. Fastighetsbildning ingår också som väsentliga moment i markexploateringsprocesser, med strategiska markköp och genomförande av detaljplaner. Även andra former av planer och föreskrifter rörande markanvändning kan fordra fastighetsbildning för genomförande, t.ex. vid skydd och bevarande av naturområden eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Fastighetsbildning blir ofta aktuellt i samband med markåtkomst och ersättning för olika typer av infrastruktur, t.ex. vägar/gator, järnvägar, vatten- och avloppsanläggningar, kraftförsörjning, telekommunikationer m.m. Slutligen utgör fastighetsbildning ett viktigt verktyg för landsbygdsutveckling, t.ex. vid strukturrationalisering av jord- och skogsbruket. I kursen behandlas bl.a. den strukturella uppbyggnaden av det fastighetsrättsliga systemet och fastighetsbildningslagens plats och roll i detta system. En översiktlig genomgång ges av fastighetsbildningsinstituten och fastighetsbildningsförrättningen. En mer ingående redogörelse görs för de allmänna fastighetsbildningsvillkorens innebörd, vilka illustreras med ett antal rättsfall. Olikheterna mellan förrättning och rättegång analyseras, liksom vad dessa får för ekonomiska konsekvenser. Den komplexa kopplingen mellan fastighetsbildning och offentlig reglering av markanvändning utreds och analyseras utifrån ett mer kritiskt perspektiv. Slutligen behandlas de möjligheter till tvångsförfoganden som fastighetsbildningslagen innehåller, och hur dessa förhåller sig till egendomsskyddet i regeringsformen. I de flesta kursdelarna ges exempel på illustrativa och aktuella rättsfall. Som deltagare i kursen förväntas du ha en översiktlig kännedom om fastighetsbildningsfrågor, eftersom delar av materialet utgör fördjupningar och tillämpningar. Som deltagare får du kunskap om:
  • Det fastighetsrättsliga systemets struktur
  • Fastighetsbildningslagens förhållande till annan lagstiftning
  • Fastighetsbildningsinstituten och fastighetsbildningsförrättningen
  • De allmänna fastighetsbildningsvillkorens innebörd samt belysande rättsfall
  • Lantmäteriförrättningens speciella egenskaper
  • Förhållandet mellan fastighetsbildning och den offentliga regleringen av markanvändning
  • Tvångsvis fastighetsreglering och egendomsskyddet i regeringsformen
Målgrupp: Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom området mark och exploatering, t.ex. byggherrar, projektledare, jurister, markingenjörer, lantmätare m.fl.

Föreläsare

  • Peter Ekbäck
    Peter Ekbäck, professor i fastighetsteknik vid KTH samt författare av ett flertal läroböcker inom ämnesområdet.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Fastighetsbildning i samhällsbyggandet – System, lagstiftning och belysande rättsfall, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Fastighetsbildning i samhällsbyggandet – System, lagstiftning och belysande rättsfall!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3367 recensioner
Alla recensioner för arrangören