Inga recensioner än

Aktuell strand- och vattenrätt

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9 juni, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9 juni, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Strand- och vattenområden är högt eftertraktade för bebyggelse och andra anläggningar. Många privata markägare vill gärna skapa bebyggelse nära vattnet och det kan även få stor betydelse för mer kommersiella projekt. Kursen behandlar ägande, olika rättigheter samt användning av sjöar, åar, hav och stränder.

Mycket infrastruktur, såsom ledningar och broar, kräver att bebyggelse sker i strandnära områden. Samtidigt har samma områden ett från ett allmänt perspektiv högt skyddsvärde för att möjliggöra allmänhetens tillgång till områden samt till skydd för växt- och djurliv. Avvägningen av dessa, ibland svårförenliga intressen, präglar hela detta område. Tillkommer gör de svårigheter som finns vad gäller vem som äger vattnet, om det är staten eller ingår i en fastighet (enskilt eller samfällt). Både ägandet av och olika rättigheter till strand- och vattenområden är särskilt svårt, bland annat på grund av landhöjningar, äldre rätt, ofullständiga register samt lantmäteriförrättningar. Som deltagare får du kunskap om
 • Vem äger vatten- och strandområden och hur tar man reda på det?
 • Vilka rättigheter finns (ex fiskerätter, allemansrätt, rätt till brygga mm)? Vad får man göra i vattnet och på stranden, vad kräver tillstånd? (Strandskydd, bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm)
 • Hur fungerar reglerna om strandskydd i praktiken?
 • Är det lätt att få dispens för byggande nära vatten eller ej?
 • LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen), hur fungerar dessa och hur användbara är dem?
 • Får det någon betydelse om den som söker dispens är privatperson eller ett bolag?
 • Hur får man som exploatör tillgång till strand- och vattenområden för bebyggelse?
 • Vilka typer av lösningar för markåtkomst finns och vad är för- respektive nackdelarna?
 • Vilken betydelse får allemansrätten för reglerna om strandskydd, påverkas de av denna urgamla princip?
 • Den nya utredningen (Tillgängliga stränder) vad får den för betydelse om förslagen genomförs?
 • Vad innebär Högsta domstolens avgörande i målet som gäller Båthuset i Stuverum för praxisutvecklingen?
Målgrupp Exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, banker, fastighetsmäklare, skogsbolag, lantmätare, bygglovsansvariga, jurister och advokater.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

9 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

9 juni, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kursledare

Fredrik Warnquist, expert inom fastighetsrätt, är lantmätare och har en bakgrund som både statlig och kommunal förrättningslantmätare. Fredrik är numer verksam som lärare i fastighetsrättsliga frågor vid civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid LTH, Lunds universitet. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare vid BG Institute och håller i utbildningar som rör mark och exploatering, tomträtter och lantmäterifrågor.

Hur uppfattas Fredrik av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,78 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

Advokat och partner vid Advokatbolaget sjutton34 i Karlstad. Viktor har tidigare arbetat på en större advokatbyrå i Stockholm. Han har omfattande erfarenhet av de två primära rättsområden som han verkar mest inom, miljörätt och fastighetsrätt. Frågor som gäller markåtkomst vid exploatering i alla upptänkliga former är något som han har över 10 års arbetslivserfarenhet av.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Aktuell strand- och vattenrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights