Visa utbildning.se som: Mobil

Planprocessen - så fungerar den

BFAB (STF)
Kort om utbildningen
2 dagar
13 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-11-13 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen behandlar planprocessen utifrån gällande lagstiftning. Du får kunskap om översiktsplan, detaljplan, olika intressenter och verktyg för att effektivisera plangenomförandet. Efter kursen har du en ökad förståelse för din roll i stadsbyggandet och känner till vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen, PBL. Regelverket förändras ständigt och påverkar förutsättningarna för vad som byggs. Under planprocessens olika skeden är dessutom flera intressenter inblandade. Vem gör vad i planprocessen? Vad gäller? Kursen går igenom följande avsnitt som varvas med grupparbeten och praktiska infallsvinklar

  • Bakgrund och detaljplanens roll i PBL-systemet
  • Allmänna och enskilda intressen (2 kap)
  • Översiktsplan
  • Detaljplanen – när ska den användas och vad ska den innehålla?
  • Förfarandet – hur antas en detaljplan?
  • Genomförande av detaljplan
  • Riksintressen, tillsyn, överklagande m.m.

Målgrupp

dig som är verksam inom bygg- & fastighetssektorn, kommunen eller en statlig myndighet och behöver öka dina kunskaper om Plan- och bygglagens uppbyggnad och hur den påverkar planprocessen.

Kursens mål

är att du ska få översiktlig kunskap om plan- och byggrättsliga planinstrument. Framförallt översiktsplan och detaljplan med avseende på innehåll, förfarande och rättsverkningar. Du ska även ha kännedom om hur en detaljplan genomförs.

Investering

13800 kr exkl. moms.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Planprocessen - så fungerar den, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BFAB (STF)

BFAB (STF)

BFAB (Bygg- och Fastighetsbranschens fortbildningsinstitut AB) har framgångsrikt utbildat yrkesverksamma inom bygg- och fastighetssektorn sedan 1985. Vi erbjuder kurstitlar inom bland annat fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning, entreprenad- och hyresjuridik, byggprojektledning, installationer, miljöinventering, projektledning och ledarskap. Sedan 1 juni 2018 ingår BFAB i Fasticonkoncernen...


Läs mer om BFAB (STF) och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BFAB (STF)

Kungsbroplan 3 A
101 39 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Planprocessen - så fungerar den!
Reportage
Ia Odell Balkeståhl – Diplomerad...

"Jag hade aldrig kunnat jobba med det jag gör om jag inte gått BFAB:s kurs Diplomerad Byggprojektledare". Det menar Ia Odell Balkeståhl, projektledare och fastighetsansvarig på Bällstaudde Projektutveckling AB.

Läs mer
Kvalificerad fastighetsförvaltni...

Kursen Kvalificerad fastighets-förvaltning hos BFAB (STF) hjälpte Karolin att förstå sin nya roll – och hon ser positiva effekter redan nu. Hon tror även att hennes framtida karriär kan gynnas av kursen. 

Läs mer