Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Kort om utbildningen
5 dagar
9 600 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Startar online våren 2020 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att ge fördjupande kunskaper och goda färdigheter i MI (Motivational Interviewing) som metod enligt riktlinjer från MINT samt kunna tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv.

Utbildningen omfattar fem dagar med mellanliggande träningsperiod.Kursen är en distansutbildning, som genomförs i kombination med obligatoriska seminarieträffar med mellanliggande instuderingsperioder på distans. Seminarieträffarna består av föreläsningar, färdighetsträning, litteraturuppgifter och erfarenhetsutbyte.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • beskriva samtalsmetoden MI (Motivational Interviewing)
 • tillämpa motiverande samtal utifrån ett klientcentrerat perspektiv
 • visa på färdigheter i utförande av motiverande samtal vid beteendeförändringar
 • genomföra enkel kodning av MI samtal
 • redogöra för beteendevetenskapliga principer vid beteendeförändringar
 • dokumentera genomförda samtal
 • redovisa grundläggande principer vid motiverande samtal

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Mer information:

Kurslitteratur

Farbring, C-Å., Handbok i motiverande samtal – MI, Teori, praktik och implementering, (Stockholm: Natur och Kultur, 2010), 318 sid. (Ingår i kursavgiften)

Examination

 • inlämningsuppgift av transkriberat samtal
 • litteraturseminarium
 • redovisning av grundläggande principer

Kursinnehåll

 • MI samtalets bakgrund och teori
 • Beteendevetenskapliga grundprinciper
 • Reflekterande lyssnande
 • Samtalets faser och struktur
 • MI anda och motivationsprocesser
 • Grundläggande samtalsträning enligt BÖRS
 • Enkla och komplexa reflektioner
 • Strategier vid låg, medel och hög beredskap till förändring
 • Motstånd och vidmakthållande
 • Ambivalens och självtillit
 • Träning av strategier vid samtal
 • Observation och återkoppling

Upplägg

Kursen är upplagd 2+ 2 +1 dagar. Tider under dessa dagar är måndag kl.10.00-18.00, tisdag 8.00-16.00. Mellan varje tillfälle är det egenstudier.

Kursledare

Staffan Hultgren är pedagog och beteendevetare samt medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT. Utöver kurserna hos Axelsons så är Staffan kursansvarig för fristående kurser i Motiverande samtal vid GIH i Stockholm och är verksam som MI Handledare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om MI coach, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Axelsons Gymnastiska Institut

Axelsons Gymnastiska Institut

Välkommen till Axelson Institute, Nordens största skola inom friskvård och hälsa. Vi erbjuder både kortare kurser och längre yrkesutbildningar inom massage, kroppsterapier, medicinsk fotvård, SPA och hudvård, yoga, kost, personlig träning, business och coachning.  Många av våra utbildningar kan läsas på...


Läs mer om Axelsons Gymnastiska Institut och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Axelsons Gymnastiska Institut

Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera MI coach!

Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 9 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar