Visa utbildning.se som: Mobil

Grundläggande arbetsmiljöutbildning 2 dagar

Avonova
Kort om utbildningen
2 dagar
6 400 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2018-09-10 - 2018-09-11 - Borås
Öppen utbildning
   
Borås

Kursbeskrivning

DAG 1:

 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1
 • Arbetsmiljöfaktorer som ni kan utsättas för i er vardag: buller, vibrationer, kemikalier etc.
 • Roller och ansvar

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

 • Psykosociala risk- och friskfaktorer
 • Hälsofrämjande arbetsplats
 • Stress och stresshantering
 • Reaktioner individ och grupp
 • Bemötande och hantering
 • Diskriminering och kränkande särbehandling

DAG 2:

Rehabilitering

 • Tidiga signaler på ohälsa
 • Vad kostar det att inget göra?
 • Olika aktörers ansvar och roller (chef, medarbetare, skyddsombud, försäkringskassa, sjukvård, företagshälsovård m.m.)
 • Lösning av verklighetsbaserade case

Ergonomi och hälsa

 • Kroppen som arbetsredskap
 • Vad är en belastningsskada?
 • Riskbedömning
 • Kontorsergonomi
 • Tungt och lätt arbete – risker
 • Arbetsteknik
 • Lagstiftning (arbetsmiljöverkets föreskrifter)

Avonova förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och till de kunder som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Tid & plats

Skaraborgsvägen 40 Borås. 10 och 11 september.

Investering

6 400 kr exkl. moms/2 dagar, 1600 kr/halvdag om du bara önskar gå någon del av utbildningen. Inklusive för - och em fika. Lunch ingår ej.

Kursledare

Arja Johansson, Karin Riemer, Karin Brydewall och Henrik Åhlander

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande arbetsmiljöutbildning 2 dagar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Avonova

Avonova

Vi är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa och ledarsupport. Med hälsocenter på över 120 orter och med mer än 700 medarbetare levererar vi hälsotjänster över hela landet. Vi har utbildningar som rör allt inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap –...


Läs mer om Avonova och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Avonova

Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping