Visa utbildning.se som: Mobil

Affärsmodellering - verktyg för strategiutveckling

Auxentum Organisationsutveckling
Kort om utbildningen
6 månader
Nästa tillfälle: Enligt överenskommelse - Distans
Distans, Rikstäckande
Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
Enligt överenskommelse

Sverige
Enligt överenskommelse

Video

Kursbeskrivning

Prat om tillväxt men få synliga resultat

För många styrelser och ledningsgrupper är företagets tillväxt en prioriterad uppgift, men som kan upplevas som komplex och svår. Vi hjälper styrelser och ledningsgrupper att ta fram strategier för lönsam och hållbar tillväxt.

Irritationerna som ofta uppstår är; 
- "Vi saknar engagemang i organisationen!"
- "Vi prioriterar fel saker!"
- "Vi håller inte diskussionen på rätt nivå!"
- "Vi når inte resultat!"
- "Vi förstår inte varandra!" 

Vi har mångårig erfarenhet från styrelsearbete, strategiskt- och operativt ledningsarbete som ligger till grund för vårt praktiska och konkreta utvecklingsverktyg. Vårt fokus är företagets organiska tillväxt, inte tillväxt genom förvärv och fusioner.  

Vi har grävt i tillväxtproblematiken i över tio år och utvecklat en uppsättning verktyg som hjälper styrelser och ledningsgrupper att förstå hur man tar bättre beslut om företagets vägval för att nå lönsam hållbar tillväxt. 

Programmet tillhandahåller konkreta verktyg för att accelerera och precisera företagets lönsamma hållbara tillväxtutveckling

Utifrån tidigare genomförda uppdrag ser vi att programmet tar från 6 till 9 månader beroende på uppdragsgivarens situation och prioriteringar. Målgruppen är företagets styrelse och/eller ledningsgrupp.

Arbetet startar i företagets senaste affärsplan där vi hämtar grunddata för att påbörja arbetet med att utveckla strategier för hållbar och lönsam tillväxt. Vår arbetsprocess bygger på fem steg för att ni ska ta beslut om vägval och påbörja implementeringen av tillväxtstrategierna i organisationen.

Målgrupp

Styrelser och ledningsgrupper.

Programinnehåll och upplägg

Uppstartsmöte på Zoom

Efter bekräftat uppdrag genomför vi ett digitalt uppstartsmöte tillsammans med styrelse, ledningsgrupp eller styrgrupp. Upplägg och innehåll presenteras. Deltagarna har inför detta uppstartsmöte erhållit arbetsmaterialet med tillhörande förarbeten inför modul 1.  

Processledning: Krister Frost och Tony Wetter. 
Omfattning: 2 - 3 timmar. 

Modul 1:
Affärsmodellens synliggörande och affärsmodellens hållbarhet

Dag 1:
Deltagarna arbetar med att synliggöra företagets affärsmodell under den första dagen utifrån den senaste affärsplanen och genomförda förarbeten.  

Dag 2: 
Affärsmodellen analyseras och olika scenarier simuleras. Under dag 2 startar vi test av affärsmodellens hållbarhet i ett organisatoriskt perspektiv. Hemprojekt presenteras som förberedelse till kommande modul.

Processledning: Tony Wetter och Krister Frost.
Mellan första och andra modulen har deltagarna tillgång till oss och aktuella hemprojekt. 

Modul 2:
Affärsmodellens hållbarhet och skalbarhet

Dag 3:
Affärsmodellens hållbarhet med fokus på organisationen och affärsmodellens "Nyckelresurser". Deltagarna arbetar med att synliggöra organisationens Rollkritiska Arbetsbeskrivningar utifrån affärsmodellens funktion/behov och existerande verktyg och dokument i organisationen. 

Dag 4: 
Affärsmodellens hållbarhet med fokus på juridik och ekonomi utifrån affärsmodellens produktion, erbjudande och marknad. Deltagarna arbetar med att kartlägga och analysera för affärsmodellens centrala juridiska avtal och de processer som berör ekonomisk styrning och uppföljning i form av relevanta KPI:er.
Hemprojekt presenteras som förberedelse till kommande modul. 

Processledning: Tony Wetter och Krister Frost.
Mellan andra och tredje modulen har deltagarna tillgång till oss och aktuella hemprojekt.

Modul 3:
Affärsmodellens skalbarhet och vägval för hållbar tillväxt

Dag 5: 
Deltagarna arbetar med affärsmodellens skalbarhet med fokus på organisatoriskt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Deltagarna arbetar med att kartlägga tillväxthinder på strukturell- och kulturell nivå i organisationen. Deltagarna arbetar vidare med att testa skalbarhet utifrån det ekonomiska perspektivet och här lägger vi in företagets ekonomiska tillväxtmål i affärsmodellen. 

Dag 6: 
Deltagarna fortsätter att arbeta med affärsmodellens skalbarhet kopplat till marknadens nuläge och framtida utveckling. Existerande kunder och potentiella köpare läggs in i analysen för att ta fram relevanta ekonomiska fördelningsnycklar i affärsmodellen. Hemprojekt presenteras som förberedelse till kommande modul. 

Processledning: Tony Wetter och Krister Frost.
Mellan första och andra modulen har deltagarna tillgång till oss och aktuella hemprojekt. 

Modul 4:
Strategiutveckling 

Dag 7: 
Under den här dagen arbetar deltagarna med vägvalen för att utveckla företagets tillväxt. Ett underlag för att fatta beslut om val av tillväxtstrategi analyseras, utarbetas och  presenteras. 

Investering

Investeringen är 285,000 SEK ex moms. 

Ingår i investeringen:
Digitalt uppstartsmöte + förarbete, sju heldagar med två seniora tillväxtkonsulter på plats eller via Zoom/Teams, våra egna rörliga kostnader i uppdraget, utvecklings- och arbetsmaterial till deltagarna upp till sex deltagare. Under pågående process har ni tillgång till individuellt stöd mellan träffarna. 

Tillkommer:
Vid fler än sex deltagare tillkommer 5,000 kronor per deltagare, andra beställningar som ligger utanför uppdraget, moms enligt svensk lag. 

Fakturering sker; 50% efter uppstartsmöte och 50% efter andra modulen.
Se uppläggsbeskrivningen.  

Tid & plats

Enligt överenskommelse med uppdragsgivaren. 

Programmet leds av

Tony Wetter
Vd, tillväxtkonsult, ledningsgruppsutvecklare.
Civilekonom, Masterexamen i Organisationsutveckling.

.

Krister Frost
Vd, styrelseordförande, tillväxtkonsult, adjunkt vid Mälardalens Universitet, Jur kand, LL M. och ekonom. 

Tony Wetter

Krister Frost

Examen, diplom m.m.

Deltagaren erhåller intyg i form av diplom efter genomfört uppdrag om så önskas. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Affärsmodellering - verktyg för strategiutveckling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Auxentum Organisationsutveckling

Välkommen till Auxentum Organisationsutveckling!

Namnet Auxentum är en sammanslagning av orden Auxilium Incrementum och betyder hållbar tillväxt. De företag och organisationer som kontaktar oss har ett behov av att synliggöra och implementera det affärsmässiga med stöd av en ledarskapsplattform som vilar på ett transformativt...


Läs mer om Auxentum Organisationsutveckling och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Auxentum Organisationsutveckling

Västerås

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Affärsmodellering - verktyg för strategiutveckling!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 4 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Affärsmodellering - verktyg för strategiutveckling från Auxentum Organisationsutveckling , fyll i dina uppgifter: