Visa utbildning.se som: Mobil

Byggarbetsmiljösamordnare (Bas P Bas U)

Arbetsmiljökurser
Kort om utbildningen
1 dag
4 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Att vara BAS P och U – endagsutbildning

Att ta hänsyn till arbetsmiljö är viktigt ur många aspekter, särskilt på arbetsplatser där risken för arbetsskador är extra stor. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla bygg- och anläggningsarbeten ska ha en byggarbetsmiljösamordnare, vars ansvar är att övervaka att uppsatta arbetsmiljöregler efterlevs under både planeringsfasen (BAS P) och utförandefasen (BAS U).

 

För att få inneha rollen som byggarbetsmiljösamordnare ska du kunna styrka att du har den utbildning som krävs. Utbildningen Bas P och Bas U finns i två olika varianter; som en endagskurs för dig som redan gått en BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljö) och som en tvådagarskurs för dig som inte har gått en BAM-utbildning.

Mål med utbildningen

Att deltagarna förstår innebörden av rollen och ansvaret som åligger en BAS P/Bas U, samt får de kunskaper kring arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket som krävs för att inneha arbetsrollen.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 177:1160) Kapitel 3 §7. Byggnads- & anläggningsarbete (AFS 1999:3) med flera. 

Målgrupp

Utbildningen BAS P och Bas U vänder sig till alla som ska agera som Bas P/Bas U, oavsett projektstorlek.

Kursinnehåll

Under utbildningen ger vi dig den kunskap du behöver för att arbeta med dessa frågor. Teori varvas med praktiska gruppövningar och utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Vi går bland annat igenom följande:

  • arbetsmiljölagen samt aktuella förordningar och föreskrifter
  • vilka krav som ställs på Bas P och Bas U
  • arbetsuppgifter och skyldigheter under arbetsprocessen
  • hur du bäst implementerar teorin i det dagliga arbetet inför och under ett byggprojekt
  • olika roller och dess ansvar
  • ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador

Upplägg

Omfattning

För dig som gått en BAM-utbildning: En kursdag (kl. 8-17). Kursen förutsätter att deltagarna har minst aktuell (högst 5 år gammal) BAM-utbildning eller motsvarande.

För dig som inte gått en BAM-utbildning: Två kursdagar (kl. 8-17).

Arbetsformer

Föreläsningar varvas med praktiska gruppövningar och avslutas med ett skriftligt prov.

Investering

Kursmaterial, frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning ingår i priset.

Examen, diplom m.m.

Kursdeltagaren erhåller efter godkänt skriftligt prov ett personligt kursintyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Byggarbetsmiljösamordnare (Bas P Bas U), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser

Vår vision har alltid varit att skapa en skola för vuxna med växtvärk. Att ständigt beakta de senaste rönen inom arbetsmiljöfrågor och att alltid lyssna på våra elever. Vi vill vara en utbildningsplats som är lika drivna att utveckla och...


Läs mer om Arbetsmiljökurser och visa alla utbildningar.
Recensioner
Bli den första att recensera Byggarbetsmiljösamordnare (Bas P Bas U)!
Reportage
Därför ska du gå en kurs hos Arb...
Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser erbjuder utbildningar i arbetsmiljö över hela landet. utbildning.se har pratat med Håkan Wästerlid, VD på Arbetsmiljökurser, om varför du ska välja en utbildning hos just Arbetsmiljökurser och de viktigaste kunskaperna du tar med dig från en utbildning.

Läs mer