Visa utbildning.se som: Mobil

Byggarbetsmiljösamordnare (Bas P Bas U)

Arbetsmiljökurser
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Kontakta oss. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Byggarbetsmiljösamordnare till ditt byggprojekt!

I den här utbildningen får du lära dig mer om olika begrepp och föreskrifter som gäller för byggprojekt. Du kommer att få lära dig vad BAS P/U innebär och vad som krävs av dig under byggprocessens gång.

Att ta hänsyn till arbetsmiljö är viktigt ur många aspekter, särskilt på arbetsplatser där risken för arbetsskador är extra stor. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla bygg- och anläggningsarbeten ska ha en byggarbetsmiljösamordnare, vars ansvar är att övervaka att uppsatta arbetsmiljöregler efterlevs under både planeringsfasen (BAS P) och utförandefasen (BAS U). För att få inneha rollen ska du kunna styrka att du har den utbildning som krävs. Utbildningen Bas P och Bas U finns i två olika varianter; som en endagskurs för dig som redan gått en BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljö) och som en tvådagarskurs för dig som inte har gått en BAM-utbildning.

Mål med utbildningen

Att förstå innebörden rollen, uppgifterna och ansvaret som BAS P/U har.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 177:1160) Kapitel 3 §7. Byggnads- & anläggningsarbete (AFS 1999:3) med flera. Se även www.av.se Sök på BAS P/U.

Målgrupp

Den som ska agera som BAS P/U, oavsett projektstorlek.

Kursinnehåll

Under utbildningen ger vi dig den kunskap du behöver för att arbeta med dessa frågor. Teori varvas med praktiska gruppövningar och utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Vi går bland annat igenom följande:

  • Arbetsmiljölagen samt aktuella förordningar och föreskrifter.
  • Vilka krav som ställs på Bas P och Bas U.
  • Arbetsuppgifter och skyldigheter under arbetsprocessen.
  • Hur du bäst implementerar teorin i det dagliga arbetet inför och under ett byggprojekt.
  • Olika roller och dess ansvar.
  • Ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.

Upplägg

En kursdag (kl 8-17). Kursen förutsätter att deltagarna har minst aktuell (högst 5 år gammal) BAM-utbildning eller motsvarande. I annat fall får omfattningen anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå.

Arbetsformer

Föreläsningar varvas med praktiska gruppövningar och avslutas med ett skriftligt prov.

Investering

Kursmaterial, frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning ingår i priset.

Examen, diplom m.m.

Kursdeltagaren erhåller efter godkänt skriftligt prov ett personligt kursintyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Byggarbetsmiljösamordnare (Bas P Bas U), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser

Vår vision har alltid varit att skapa en skola för vuxna med växtvärk. Att ständigt beakta de senaste rönen inom arbetsmiljöfrågor och att alltid lyssna på våra elever. Vi vill vara en utbildningsplats som är lika drivna att utveckla och...


Läs mer om Arbetsmiljökurser och visa alla utbildningar.
Recensioner
Bli den första att recensera Byggarbetsmiljösamordnare (Bas P Bas U)!
Reportage
Därför ska du gå en kurs hos Arb...
Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser erbjuder utbildningar i arbetsmiljö över hela landet. utbildning.se har pratat med Håkan Wästerlid, VD på Arbetsmiljökurser, om varför du ska välja en utbildning hos just Arbetsmiljökurser och de viktigaste kunskaperna du tar med dig från en utbildning.

Läs mer