Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
3 dagar
Nästa tillfälle: Kontakta oss. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

BAM-utbildning – undvik risker och farhågor på arbetsplatsen!

BAM är den populära utbildningen som syftar till att ge ett helhetsperspektiv på begreppet arbetsmiljö och hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare bör samverka för att främja en god arbetsmiljö och undvika arbetsskador.

Det är viktigt att alla parter känner till hur vi kan arbeta förebyggande och identifiera eventuella arbetsmiljörisker. Kunskaperna du får under kursen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och har direkt påverkan på arbetsmiljön på din arbetsplats!

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få insikt i arbetsmiljölagstiftningen och riktlinjerna från Arbetsmiljöverket, samt lära och träna följande punkter uppsatta utav parterna i svenskt näringsliv:

 • samverkan mellan arbetstagaren och arbetsgivaren
 • riskbedömning utav arbetsmiljön
 • att se sambandet mellan bra arbetsmiljö och utveckling för både individen och företaget
 • att söka relevant fakta samt kunna omsätta den i praktiken

Kurslitteratur

Vi har ett färdigt litteraturpaket som är kopplat till utbildningen. Åhörarkopior på de viktigaste använda bilder ingår alltid.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Kursinnehåll

Under utbildningen blandar vi faktaföreläsningar med olika övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. Detta sker främst genom att grupper aktivt arbetar med fall i form av filmer och texter. Vi går bland annat igenom följande:

 • arbetsmiljölagen och föreskrifternas uppbyggnad och syfte
 • att göra en riskbedömning
 • roller och deras arbetsuppgifter
 • identifiera arbetsmiljörisker och arbeta förebyggande
 • omsätta din kunskap i det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • samverka med andra berörda parter inom arbetsmiljöområdet
 • upprätta en handlingsplan på din arbetsplats

Upplägg

En BAM-utbildning omfattar 3 dagar. Vi rekommenderar 2+1 dag.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om BAM, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser

Vår vision har alltid varit att skapa en skola för vuxna med växtvärk. Att ständigt beakta de senaste rönen inom arbetsmiljöfrågor och att alltid lyssna på våra elever. Vi vill vara en utbildningsplats som är lika drivna att utveckla och...


Läs mer om Arbetsmiljökurser och visa alla utbildningar.
Recensioner
Bli den första att recensera BAM!
Reportage
Därför ska du gå en kurs hos Arb...
Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser erbjuder utbildningar i arbetsmiljö över hela landet. utbildning.se har pratat med Håkan Wästerlid, VD på Arbetsmiljökurser, om varför du ska välja en utbildning hos just Arbetsmiljökurser och de viktigaste kunskaperna du tar med dig från en utbildning.

Läs mer
Därför ska du gå utbildningen "B...
Arbetsmiljökurser

Vem har bäst koll på hur en utbildning är? Jo, kursledaren såklart. utbildning.se har pratat med Stefan Wallström, kursledare för “BAM” hos Arbetsmiljökurser. Vi pratar om varför du bör gå utbildningen, varför du ska gå den just hos Arbetsmiljökurser och de viktigaste kunskaperna du tar med dig från utbildningen.

Läs mer