Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljöarbete för byggherrar

Arbetsmiljökurser
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Kontakta oss. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Styr upp arbetsmiljön på dina byggprojekt

Under denna utbildning benar vi ut exakt vilket ansvar som ligger på dig i din yrkesroll och du får en helhetsförståelse för arbetsmiljöarbete i enlighet med kraven från Arbetsmiljöverket.

 

Byggherre är begreppet som används i lagstiftningen och avser den som beställer ett byggnads- och/eller anläggningsarbete. Med rollen följer en rad uppgifter med tillhörande ansvar, såsom att se till att arbetet sker i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt ansöka om tillstånd och kvalitetssäkra byggprocessen.

Mål med utbildningen

Att förstå innebörden av rollen som byggherre och dess företrädare samt ansvaret som åligger de olika rollerna. Skapa förståelse för arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt Arbetsmiljöverkets arbete och syfte.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 177:1160) Kapitel 3 §6. Byggnads- & anläggningsarbete (AFS 1999:3) med flera.

Målgrupp

Den som beställer ett byggnadsarbete och/eller anläggningsarbete och dess olika företrädare, både inom offentlig och privat sektor.

Kursinnehåll

Genom övningar och teorigenomgång får du de kunskaper som krävs för att arbeta som byggherre. Bland annat går vi igenom följande:

 • räta ut de olika begrepp som återfinns arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter.
 • tydliggöra var gränsen går – när är reglerna tillämpliga och inte
 • vilka krav som bör ställas på utföraren (BAS P och BAS U)
 • skyldigheter till uppföljning under arbetsprocessen
 • byggherrens roll enligt PBL
 • det tekniska samrådet
 • KA:s roll enligt PBL
 • kontrollplaner
 • kort om övrig lagstiftning utöver PBL
 • startbesked
 • arbetsplatsbesök
 • slutsamråd
 • slutbesked

Upplägg

Omfattning

En kursdag, vanligtvis kl. 09.00-16.00

Investering

Kursmaterial, frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning ingår i priset.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett personligt kursintyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsmiljöarbete för byggherrar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser

Vår vision har alltid varit att skapa en skola för vuxna med växtvärk. Att ständigt beakta de senaste rönen inom arbetsmiljöfrågor och att alltid lyssna på våra elever. Vi vill vara en utbildningsplats som är lika drivna att utveckla och...


Läs mer om Arbetsmiljökurser och visa alla utbildningar.
Recensioner
Bli den första att recensera Arbetsmiljöarbete för byggherrar!
Reportage
Därför ska du gå en kurs hos Arb...
Arbetsmiljökurser

Arbetsmiljökurser erbjuder utbildningar i arbetsmiljö över hela landet. utbildning.se har pratat med Håkan Wästerlid, VD på Arbetsmiljökurser, om varför du ska välja en utbildning hos just Arbetsmiljökurser och de viktigaste kunskaperna du tar med dig från en utbildning.

Läs mer