Visa utbildning.se som: Mobil

Konflikthantering

Arbetsmiljöforum
Kort om utbildningen
1 dag
3 950 SEK exkl. moms
Företagsanpassad utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Lär dig hantera konflikter på arbetsplatsen

arbetsplatskonflikter

Konflikter på arbetsplatsen drabbar inte enbart de direkt inblandade utan även medarbetare och arbetslag. Att hantera konflikter rätt och på ett tidigt stadium leder till bättre hälsa, ökad arbetsglädje och prestation. Vår utbildning lär dig hur du identifierar och hanterar konflikter på arbetsplatsen.

Hur hanterar du en konflikt på arbetsplatsen på bästa sätt? Hur kan jag lösa konflikten med respekt för alla inblandade? Hur kan en bra konflikthantering sporra till utveckling och engagemang bland medarbetare?

En organisations oförmåga att identifiera och hantera öppna och dolda konflikter dränerar kraft som istället borde användas till ökad arbetslust och utveckling. Konflikter, diskussioner och meningsskiljaktigheter förekommer på helt naturligt på alla arbetsplatser.

Konflikter kan till och med vara positivt och önskvärt - under förutsättning att de tas om hand på rätt sätt.

I motsatt fall är konflikten ett allvarligt arbetsmiljöproblem som påverkar hela organisationen och alla medarbetare negativt. Det riskerar att kosta stora summor i form av försämrad arbetsprestation, förlorad kompetens genom avslut, upplevd otrygghet och hög sjukfrånvaro.

På en arbetsplats där alla är överens och tänker lika av rädsla för konflikter finns det dessutom en risk för stagnation och fritagande av ansvar.

Att kunna hantera konflikter och meningsskiljaktigheter är av otroligt stor vikt för organisationen. Det leder till i en arbetsmiljö där medarbetare uppmanas att säga sin mening och upplever att det är högt i tak samtidigt som det egna ansvaret för organisationens välmående tydliggörs.

Sådana organisationer har större möjligheter att utvecklas i en positiv riktning.

Målgrupp

Chefer, HR-personal

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer vi gå igenom olika typer av konflikter, vilka konsekvenser de ger och hur organisationen kan identifiera och lösa konflikten. Du kommer få konkreta verktyg i konflikthantering som du sedan kommer ges möjlighet att träna på. Vi kommer under dagen gå igenom:

  • Konfliktens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön
  • Olika typer av konflikter och hur du hanterar dessa på individuellt och organisatorisk nivå
  • Handfasta verktyg för konflikthantering med träning i verktyget

Om det är önskvärt kommer du under dagen att ha möjlighet att diskutera konkreta fall från din egen arbetsplats.

Upplägg

En heldagsutbildning som innehåller både teoretisk föreläsning, praktiska gruppövningar, konkreta modeller och tid för workshops och diskussion.

Efter utbildningen är målet att du som deltagare ska känna dig säker:

  • Hur du identifierar en konflikt och typ av konflikt.
  • Hur konflikter hanteras både individuellt och organisatoriskt.
  • Har tillgång till handfast verktyg för att arbeta med konflikter.
  • Har fått möjlighet att få expertråd i egna konflikter från arbetsplatsen.
  • Förstå hur ohanterade konflikter bidrar negativt till arbetsmiljön.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Konflikthantering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Arbetsmiljöforum

Arbetsmiljöforum

Utbildningarna ges av Arbetsmiljöforum

Arbetsmiljöforum verkar för ett friskt och hållbart arbetsliv i Sverige. Detta är lika angeläget idag som när verksamhetens rötter tog sitt ursprung för mer än 100 år sedan. Vi är idag en fristående aktör, som Sveriges arbetsliv (offentlig, privat och ideell...


Läs mer om Arbetsmiljöforum och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Arbetsmiljöforum

Telefonvägen 30
126 26 Hägersten

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Konflikthantering!

Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 629 recensioner
Alla recensioner för arrangören