Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Certifierad pannoperatör

Approvus AB
Kort om utbildningen
2,5 dagar
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Varför införs certifiering för pannoperatörer?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för trycksatta anordningar ställer krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Införandet av en certifieringsordning för pannoperatörer är ett viktigt led i arbetet med att höja säkerheten och förebygga ohälsa och olycksfall vid användning av trycksatta anordningar.

Syftet med övervakning utförd av företagets egen personal är att en operatör i god tid ska kunna upptäcka avvikelser som kan leda till risker och därefter vidta nödvändiga åtgärder för att få en panna i säkert läge.

Välj din utbildning baserat på pannkategori

Utifrån vilken eller vilka kategorier av pannor som ni har på ert företag gör ni val av utbildning. De första två dagarna på vår 3 dagars utbildning är gemensam för kategori 1 och 2. Sista dagen är endast för kategori 1.

Undvik nyttjandeförbud – planera för utbildning och certifiering i god tid

Viktiga datum för de olika kategorierna:

1 december 2020:
Certifiering av pannoperatörer i kategori 1 och 2 ska vara klart till detta datum.

1 december 2022:
Certifiering av pannoperatörer i kategori 3 och 4 ska vara klart till detta datum. 

Den som har ett certifikat för övervakning av pannor i kategori 1 får även övervaka pannor i kategori 2, 3 och 4. Den som har ett certifikat för övervakning av pannor i kategori 2 eller 3 får även övervaka pannor i kategori 4.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till operatörer som övervakar pannor och som ansvarar för fortlöpande kontroller och riskbedömningar. En certifiering intygar att man uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Vilken certifiering behöver ni? Ta hjälp av vår guide för att ta reda på vilken kategori ni ska välja. Kontakta oss för att ta del av guiden.

 • Kategori 1
  Målgrupp:
  Pannoperatörer som övervakar pannor i klass A där värme kan ackumuleras i farlig mängd och pannor med effekt över 2000 kW:
  - där olja som är varmare än 110 °C är värmebärare,
  - eller där vattenånga upphettas över mättningstemperaturen.
 • Kategori 2
  Målgrupp:
  Pannoperatörer som övervakar pannor i klass B där värme kan ackumuleras i farlig mängd. Klass B-panna definieras som pannor med effekt över 100 kW och med en temperatur upp till max 110 °C och där restvärme kan frigöras efter tripp från exempelvis kvarvarande bränslemängd.
 • Kategori 3
  Målgrupp:
  Pannoperatörer som övervakar övriga klass A-pannor. Typ av pannor i denna kategori är:
  - pannor som eldas med ett bränsle som gör att ingen restvärme kan frigöras efter tripp från 5 kW och uppåt
  - alla hetoljepannor upp till 2 MW och alla pannor som producerar överhettad ånga upp till 2 MW. Om dessa pannor är av sådan typ att restvärme kan ackumuleras i farlig mängd hänförs de till kategori 1.
 • Kategori 4
  Målgrupp:Pannoperatörer som övervakar övriga klass B-pannor, vilket innebär pannor med effekt över 100 kW och med en temperatur upp till max 110 °C, och som eldas med ett bränsle som gör att ingen restvärme kan frigöras efter tripp.

Kursinnehåll

Delar av kursinnehållet

 • Krav och syfte enligt AFS 2017:3
 • Grundläggande termodynamik
 • ISO-enheter för temperatur, tryck, etc
 • Komponenter i pannsystem
 • Risk- och säkerhetsbedömningar
 • Övningsuppgifter

Upplägg

Kategori 1: 3 kursdagar

Kategori 2: 2 kursdagar

Tentamen: Ytterligare 1 dag för tentamen tillkommer i och bokas i samband med eller efter genomförd utbildning.

Utbildningen erbjuds både som öppen kurs på fastställda datum och orter, men också som företagsanpassad utbildning på plats hos företag ute i landet.

Kursledare

Vi anlitar två föreläsare inom ämnesområdet. Du träffar en av den på din utbildning.

Reinhold Larsson, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Ingenjör och energiutredare med stor branscherfarenhet av energieffektivisering och driftoptimering. Reinhold har en bakgrund som entreprenör med inriktning mot bland annat energicentraler, pannsystem, solvärme och värmepumpar. Förutom uppdrag i Sverige har Reinhold varit involverad i projekt utomlands, bland annat i Tyskland, Polen, Frankrike, Lettland och Sydafrika. Projekten har handlat om att utföra mätningar, prestandakontroller och besiktningar av stora värmeanläggningar och industriprocesser. Reinhold anlitas kontinuerligt som sakkunnig inom energi och VVS samt som föreläsare.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Utbildad driftingenjör med specialisering mot kraft- och värmeteknik. Anders har arbetat som driftingenjör vid värmekraftverk och har också många års erfarenhet av energianalyser och driftoptimering i byggnader. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad pannoperatör, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Approvus AB

Approvus AB

Liten med muskler – vi är det lilla företaget men stora på kunskapsförmedling

KA och sakkunniga enligt PBLSom enda utbildningsföretag kan vi erbjuda utbildningar inför certifiering inom samtliga sakkunnigområden enligt PBL och för kontrollansvariga. Vi har förberedande utbildningar inför ny- eller omcertifiering inom områdena: Kontrollansvariga, KA Energiexpert, CEX Sakkunnig funktionskontrollant, OVK Sakkunnig inom...


Läs mer om Approvus AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Approvus AB

Katrinebergsgatan 19
504 39 Borås

 Visa telefonnummer

Liknande utbildningar