Visa utbildning.se som: Mobil

Arbete med allergiframkallande produkter (Härdplastutbildning)

Altea AB
Kort om utbildningen
1 timme
900 SEK exkl. moms
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Arbete med allergiframkallande produkter (Härdplastutbildning)

Utbildningen riktar sig till personer som leder eller är aktivt sysselsätt i arbete som innebär exponering för allergiframkallande ämnen (härdplaster) och uppfyller lagstiftningens krav på utbildning.

Arbetsgivaren har ansvar för de anställda och är därmed skyldig att se till att de som exponeras för allergiframkallande produkter, har den kunskap som krävs för att hantera produkterna på rätt sätt. Att leda eller arbeta med allergiframkallande ämnen som isocyanater, epoxy, akrylater etc utan att kunna uppvisa ett utbildningsintyg yngre än fem år är förenat med sanktionsavgifter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dem som hanterar eller på annat sätt exponeras för härdplaster eller allergiframkallande produkter och till dem som leder arbete där dessa produkter förekommer.

För denna utbildning krävs inga särskilda förkunskaper.

Kursinnehåll

Denna utbildning ger en överblick över olika härdplaster, vilka hälsorisker de innebär för den som exponeras, hur man ska skydda sig och vad man ska göra om olyckan är framme. Man får också en genomgång av krav i föreskrifter, främst AFS 2014:43 och var i säkerhetsdatabladet man hittar viktig information om hantering, skyddsutrustning, hygieniska gränsvärden mm.

Upplägg

Utbildningen tar ungefär 1 timme och är uppdelad i kortare avsnitt. Varje avsnitt följs av frågor som måste besvaras innan nästa avsnitt kan startas. Frågorna är kryssfrågor med ett rätt svarsalternativ. Man kan gå tillbaka och se ett avsnitt flera gånger om man så önskar.

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd utbildning kommer Du som deltagare att erhålla ett utbildningsintyg via mail.

Altea AB

Altea AB

Webbaserade utbildningar för dig och dina anställda! 

 Altea AB är ett konsultföretag som arbetar med internationella standarder såsom ISO 14001, 9001, 27001, 45001 etc. främst med den internationellt erkända och även varumärkesskyddade metoden Hackeforsmodellen. Vi tillhandahåller ett webbaserat verktyg för lagefterlevnad, dokumenthantering, processbeskrivning, avvikelse/förbättringshantering, m.m. Några av våra specialistområden...


Läs mer om Altea AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Altea AB

Apotekaregatan 14
582 24 Linköping

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Arbete med allergiframkallande produkter (Härdplastutbildning)!
Mer inom området