Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

ADR 1.3

Altea AB
Kort om utbildningen
2 timmar
1 250 SEK exkl. moms
   
Distans

Kursbeskrivning

Transport av farligt gods ADR 1.3

Utbildningen riktar sig till all personal som är delaktig i transport av farligt gods på väg eller järnväg, eller har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. All personal som är delaktig ska ha utbildning för den uppgift de utför, så kallad ADR 1.3-utbildning. Kravet på utbildning gäller exempelvis personer som utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar eller lossar.

Utbildningen syftar till att ge personer som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods kännedom om de risker och faror som är förknippade med arbetet samt vilka regler som är tillämpliga.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods.

För denna utbildning krävs inga särskilda förkunskaper.

Kursinnehåll

Denna utbildning ger en överblick över vad farligt gods är, vilka roller som finns på området samt vilket ansvar respektive roll innebär och grundläggande bestämmelser. Man får också en genomgång i hur farligt gods ska klassificeras, förpackas och märkas samt hur godsdeklarationen ska upprättas. I utbildningen gås krav i föreskriften ADR-S igenom löpande och hur föreskriften ska användas för att ta reda på den information som behövs vid frakt enligt reglerna i ADR 1.3.

Upplägg

Utbildningen tar ungefär 2 timmar och är uppdelad i kortare avsnitt. Varje avsnitt följs av frågor som måste besvaras innan nästa avsnitt kan startas. Frågorna är kryssfrågor med ett rätt svarsalternativ. Man kan gå tillbaka och se ett avsnitt flera gånger om man så önskar.

Examen, diplom m.m.

Denna kurs ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kursintyg på att du har genomfört utbildningen.

Altea AB

Altea AB

Webbaserade utbildningar för dig och dina anställda! 

 Altea AB är ett konsultföretag som arbetar med internationella standarder såsom ISO 14001, 9001, 27001, 45001 etc. främst med den internationellt erkända och även varumärkesskyddade metoden Hackeforsmodellen. Vi tillhandahåller ett webbaserat verktyg för lagefterlevnad, dokumenthantering, processbeskrivning, avvikelse/förbättringshantering, m.m. Några av våra specialistområden...


Läs mer om Altea AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Altea AB

Apotekaregatan 14
582 24 Linköping

 Visa telefonnummer

Liknande utbildningar