Visa utbildning.se som: Mobil

Hot och våld för organisationer och myndigheter

Alexander Tilly AB och Partners
Kort om utbildningen
Anpassas efter behov.
Nästa tillfälle: Pris vid förfrågan - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Alexander Tilly AB och Partners

Företagsanpassad utbildning för organisationer och myndigheter

 • Utsatthet för hot och våld ökar inom många verksamheter
 • Att drabbas kan medföra oro, minskad tillit, stress eller bestående krisreaktioner
 • En organisation påverkas genom sjukskrivningar, skadat förtroende och personalomsättning
 • Det kräver mindre resurser att förebygga risker än att hantera krisreaktioner och stress
 • Verksamheter med risk för hot eller våld kan öka trygghet och säkerhet genom utbildning
 • Arbetsgivaren har ansvar att ge kunskap om att förebygga hot och våld

 

Vår utbildning är utformad för att ge yrkesverksamma verktyg för att förebygga och hantera hot eller våld på arbetsplatsen. Vi erbjuder både fristående utbildningar i den omfattning ni önskar och en kombination av seminarium/föreläsning och interaktiv webbutbildning om hot och våld. Våra utbildningar kan vara en del i ett långsiktigt arbete med att förebygga hot och våld eller inspiration för att uppmärksamma er arbetsmiljö. Vi genomför både kortare föreläsningar och utbildningar som sträcker sig över flera dagar. Beroende på vad er verksamhet behöver kan vi skräddarsy utbildningens innehåll:

 • Vad kan man säga eller göra då man möter en person som är hotfull eller aggressiv?
 • Hur förebygga risker för otillåten påverkan?
 • Vad kan en arbetsgrupp eller organisation göra för att motverka obehagliga och farliga situationer?

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur utbildningen kan anpassas efter just era behov och önskemål!

Video

Upplägg

Om våra kurser

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren kunskaper i att förebygga och hantera hotfulla situationer för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Innan utbildningstillfället diskuterar vi vilka behov ni har och vilka delar av vårt utbildningsutbud som är särskilt relevant för er. Därefter skräddarsyr vi en utbildning utifrån era förutsättningar.

Vår pedagogik bygger på en kombination av diskussion, teori och frågor. Under föreläsningarna applicerar vi de teoretiska modellerna på deltagarnas egna exempel. Genom att knyta teori till praktik skapar vi möjlighet för praktisk tillämpning.

Ämnen som ofta efterfrågas är:

 • Strategier och konkreta metoder för att förebygga och minska risker
 • Kommunikation: metoder, bemötande och kroppsspråk
 • Otillåten påverkan och trakasserier
 • Värdera och bemöta hot
 • Psykisk ohälsa, suicidhot och missbruk
 • Krishantering och stöd
 • Aktuell lagstiftning, rutiner och att utveckla säkerhetsarbetet i vardagen

Innehållet i våra utbildningar baseras på konflikt- och affektteori, neuropsykologi, krisforskning och uppfyller arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Kursledare

Alexander Tilly

Kursledare

Alexander Tilly, leg. psykolog

En av Sveriges ledande experter inom området konflikter, bemötande, hot och våld med lång erfarenhet av säkerhetsarbete inom flera branscher. 2014 skrev han boken Förebygg hot och våld på jobbet som nominerades till årets arbetsmiljöbok. 2017 anlitades han i ett regeringsuppdrag för Polismyndigheten med syftet att ta fram underlag för att bemöta personer med psykisk ohälsa.Alexander uppskattas ofta för sin förmåga att bryta ned abstrakta och komplicerade teorier till konkreta verktyg som verkligen går att använda. Kombinationen akademisk skärpa och praktisk tillämpning har sin grund i hans omfattande bakgrund: flerårig erfarenhet av att arbeta som dörrvakt, fil. kand. i teoretisk filosofi, leg. psykolog och flera års utbildning och handledning inom konflikthantering. Detta gör honom till en mycket uppskattad föreläsare och rådgivare.

Erik Jönsson, polis

Erik har över 25 års erfarenhet av polisiärt arbete i yttre tjänst och är specialiserad på att förebygga och bemöta hot och våld. Hans specialkompetenser sträcker sig från områden som taktik, kommunikation, konflikthantering och pedagogik till vapenhantering, självskydd och HLR. Under flera år arbetade han som föreläsare i kommunikation och konfliktlösning vid Polishögskolan. Eriks specialistkunskaper efterfrågas av en mängd verksamheter, däribland socialtjänsten, HVB-hem, myndigheter, sjukhus, skolor, vårdcentraler och bevakningsbranschen.

Erik har varit delaktig i utvecklandet av Polismyndighetens taktiska koncept i folksamlingar – till exempel hur pepparspray ska användas vid ingripanden och vilken taktik Polismyndigheten ska använda sig av vid pågående dödligt våld, t.ex. skolskjutningar eller terrordåd.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Hot och våld för organisationer och myndigheter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(5)
Helt suverän, fångade föreläsningen, jag kommer att ha med mig länge. Högsta betyg.
Kursdeltagare
(5)
Bra upplägg med både teori och praktiska övningar. Mycket bra föreläsare! Stor pedagogisk förmåga.
Kursdeltagare
(5)
Mkt bra! Han lyckades ta våra praktiska exempel och väva in i sin föreläsning – gjorde att föreläsningen kändes skräddarsydd för oss.

Alexander Tilly AB och Partners

Alexander Tilly AB och Partners

Psykolog Alexander Tilly med partners är Sveriges ledande experter för utbildningar inom hot och våld.

Vi erbjuder föreläsningar och webbutbildningar inom områdena konflikt, bemötande samt hot och våld och arbetar tillsammans med Sveriges mest kvalificerade experter inom arbetsmiljö och säkerhet. Våra kvalifikationer sträcker sig från psykiatri och behandling till taktik, personsäkerhet och antiterrorism och kombinerar...


Läs mer om Alexander Tilly AB och Partners och visa alla utbildningar.
Recensioner
Hot och våld för organisationer och myndigheter
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 59 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 93 recensioner.
Alla recensioner för arrangören