CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

Längd
1 dag
Pris
10 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
31 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
1 dag
Pris
10 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
31 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 10 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Under de närmaste åren förväntas den nya EU-lagen om att företag måste göra en så kallad Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) av sin verksamhet träda i kraft. Denna utbildning handlar om vilka områden inom klimat, miljö och mänskliga rättigheter som omfattas, vad den kommande lagstiftningen innebär, vilka företag som omfattas och hur det påverkar just ditt företag. Du får också lära dig hur du genomför en CSDD och hur du redan nu kan förbereda dig.

EU-kommissionen presenterade sitt utkast för lagkrav för CSDD i början av 2022. Lagförslaget utgår ifrån internationella principer och standarder. Till exempel introducerar man flera nya begrepp såsom krav på ”tillbörlig aktsamhet” i etablerade affärsrelationer. Det blir också möjligt att stämma företag i domstol för kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö som skett på grund av bristande due diligence.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

31 januari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Beslutsfattare och specialister inom hållbarhet, HR, compliance, jurister och ansvariga inom leverantörsled.

Kursinnehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • EU-kommissionens lagförslag om due diligence avseende mänskliga rättigheter och miljö
 • Vilka frågor om mänskliga rättigheter-, klimat- och miljöfrågor som inkluderas i CSDD och hur ansvaret avgränsas i värdekedjan 
 • Hur du konkret genomför en due diligence för mänskliga rättigheter 
 • Hur du konkret genomför en due diligence för klimat och miljö 
 • Vilka krav som ställs på styrning, ledning och styrdokument 
 • Hur staten ska granska företagens due diligence, vilka sanktioner som kan bli aktuella om man inte uppfyller kraven och hur företag kan hållas ansvariga inför domstol 
 • Det senaste inom utvecklingen av EU-lagstiftningen i CSDD och hur du kan förbereda dig

Upplägg

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion 

 • Introduktion av kursinnehållet 
 • Introduktion av deltagarna i rummet och förväntningar på dagen 

09.30 Översikt EU:s förslag till direktiv Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) 
Vi går igenom grunderna i CSDD och benar ut vad lagtexten innebär i teori och praktik. 

 • Vad exakt innefattar kravet på due diligence? 
 • Vad finns det för krav på styrning och policies? 
 • Vad krävs av ledning och styrelse? 
 • Hur ska staten granska vad företaget gör? 
 • Vilka sanktioner kan bli aktuella om man inte uppfyller kraven? 
 • Hur hålls företag ansvariga inför domstol? 
 • Vilka frågor rörande mänskliga rättigheter och miljö inkluderas? 

10.30 Kaffe

10.45 Fokus kraven om due diligence 
Vi går igenom grunderna för en due diligence med utgångspunkt i de internationella standarder som formar nuvarande EU-lagförslag. 

 • Statens kontra företagens ansvar och roll 
 • Lagförslagets utformning av due diligence 
 • Exempel på europeiska länders utformning av DD-lagstiftning såsom Norge, Tyskland och Frankrike 

11.45 Caseövning i grupp – mjukstart 
Inför lunchen får deltagarna träffas i grupp och förbereda sig inför eftermiddagens gruppövning. 

12.00 Lunch 

13.00 Innebörd av ”tillbörlig aktsamhet” för mänskliga rättigheter 
Under detta pass går vi igenom vad som är specifikt för en due diligence-process avseende påverkan på människor, i jämförelse med miljö. 

 • Hur företag konkret gör en due diligence genom till exempel styrning, riskhantering och incidenthantering 
 • Relevanta rättigheter; grundläggande arbetsrätt, civila och medborgerliga rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och skydd för sårbara grupper såsom kvinnor, barn och migrantarbetare 
 • Hur man kan identifiera sina mest allvarliga risker, samt hur man avgränsar ansvar 
 • Kriterier för att ett bolag ska bedömas ha uppvisat ”tillbörlig aktsamhet” i specifika situationer 

Caseövningsgrupperna får frågeställningar att söka svar på utifrån människorättsperspektivet. 

14.00 Innebörd av ”tillbörlig aktsamhet” för miljö och klimat 
Vi går igenom vad som är specifikt för en due diligence-process avseende påverkan på miljö, i jämförelse med mänskliga rättigheter. 

 • Hur företag konkret gör en due diligence genom till exempel ledningssystem, miljökonsekvensbedömningar, riskhantering och incidenthantering 
 • Vad är det nya med due diligence i miljö-kontexten? 
 • Vad behöver göras annorlunda i jämförelse med vad vi gör nu? 
 • Varför krävs en handlingsplan för klimat, men inte för andra miljöfrågor? 
 • Vilka sakfrågor som behöver täckas in av en due diligence avseende miljö 
 • Kriterier för att ett bolag ska bedömas ha uppvisat ”tillbörlig aktsamhet” 

Caseövningsgrupperna får frågeställningar att söka svar på utifrån miljöperspektivet. 

15.00 Fika 

15.15 Caseövning i grupp fortsättning – applicera CSDD i enlighet med lagförslaget 
Grupperna träffas var för sig och löser sina uppgifter. Gemensamt diskuterar vi sedan implementering, process och resultat och drar gemensamma lärdomar avseende mänskliga rättigheter samt miljö. 

16.00 Förbereda sig för lagstiftningen 

 • Hur du kan förbereda dig när vissa delar av lagförslaget är oklara eller kommer att omförhandlas 
 • Fem exempel på hur företag redan har börjat förbereda sig 
 • Diskussion i smågrupper – hur ska jag börja? 

16.30 Avrundning 

 • Utvärdering – gemensam och individuell 
 • Tack för idag! 

17.00 Kursen avslutas

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få: 

 • Kunskap om kommande lagstiftning 
 • Kunskaper och färdigheter för att genomföra en due diligence med utgångspunkt i kommande lag om CSDD

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 61 recensioner
Skriv en recension
3/5
Kursdeltagare
12 okt 2023

3 av 5

4/5
Kursdeltagare
12 okt 2023

Bra pedagogiska bilder som ökar förståelsen. Engagerade föreläsare. Bra diskussioner.

5/5
Kursdeltagare
12 okt 2023

Den var riktig bra. Kursen hade bra struktur och relevant innehåll.

Aktuell Hållbarhet Utbildning
Stockholm

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din...

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights