Visa utbildning.se som: Mobil

Temadagar Trygghet och Studiero i skolan

Akademi Magelungen
Kort om utbildningen
3 dagar
2 895 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Temadagar Trygghet och Studiero i skolan

Dag ett: Juridiken i skolan och Lågaffektivt bemötande.


Michael Hellstadius
Juridiken kring hot och våld.
Vad har skolan för rättigheter och skyldigheter? Vid förekomst av hot och våld på arbetsplatser finns en mängd juridiska hänsyn att ta som arbetsgivare, medarbetare och elev.
Vilka skyldigheter och vilket ansvar har huvudmannen?
Mikael är jurist och kommer att prata om de viktigaste juridiska aspekterna när det gäller hot och våld i skolan.

Petter Marklund
Lågaffektivt bemötande
Lågaffektivt bemötande är en uppsättning metoder och förhållningssätt som syftar till att förebygga och hantera problemskapande beteende inom skola och behandlingsarbete. Tonvikten ligger vid att hitta strategier för att så långt som möjligt undvika konflikter som riskerar att leda till farliga situationer samt metoder för att utvärdera och förbättra verksamheter när de ändå uppstått. Det handlar även om vilka förhållningssätt som är effektiva för att hantera våldsamma och farliga situationer i arbetet.

Petter Marklund har tidigare arbetat som ungdomsterapeut och familjeterapeut inom socialt behandlingsarbete, främst inom öppenvård och HVB. Petter arbetar idag som föreläsare och handledare på Akademi Magelungen.

Dag två: Neuropsykiatriska funktionsvariationer och tydliggörande pedagogik


Malin Khoso
NPF i skolan
Neuropsykiatriska funktionsvariationer och att arbeta med tydliggörande pedagogik för elever som är i behov av särskilt stöd.
Många elever har en miljö i skolan där kraven inte matchar vad man klarar av.
Genom att bättre anpassa undervisning och miljö för dessa elever ökas trygghet och studiero för alla elever.

Malin är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen.

Dag tre: Inkludering, studiero och arbete mot mobbning och utanförskap i skolan

Peter Friberg
Positivt beteendestöd
Att arbeta långsiktigt och preventivt i skolan med positivt beteendestöd. Under dagen berättar vi hur man kan arbeta långsiktigt och förebyggande genom att använda konkreta forskningbaserade verktyg som fungerar. Vi utgår från verktyg inom positivt beteendestöd. VI berättar också hur man kan arbeta mot mobbning och socialt utanförskap.

Peter Friberg är leg psykolog & utbildningsansvarig på Akademi Magelungen

Upplägg

Tre Temadagar där du kombinerar själv: En dag: 2895 kr Två dagar: 4995 kr Tre dagar 7500 kr Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Temadagar Trygghet och Studiero i skolan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Akademi Magelungen

Akademi Magelungen

Akademi Magelungens grundidé är att öka kompetensen inom socialt arbete, behandling och skola. Genom att sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, vill vi höja kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av föreläsningar,...


Läs mer om Akademi Magelungen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Akademi Magelungen

Bondegatan 35
116 33 Stockholm Stockholms län

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Temadagar Trygghet och Studiero i skolan!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 21 recensioner.
Alla recensioner för arrangören