Inga recensioner än

Skolfrånvarokonferens i Göteborg

Akademi Magelungen, i Göteborg
Längd
2 dagar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
2 dagar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Långvarig skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär stort personligt lidande och omfattande kostnader för samhället. Över 10 000 elever i grundskolan i Sverige har en problematisk skolfrånvaro. Siffran antas vara ännu högre på gymnasienivå.

Det finns fortfarande ett stort behov av kompetensutveckling inom området och som en ledande aktör vad gäller kunskaper om att arbeta med skolfrånvaro ur alla aspekter anordnar Akademi Magelungen sin årliga Nationella konferens om skolnärvaro under 2023.

Vi ger dig konkreta verktyg som gör skillnad för barn, ungdomar och deras familjer. På denna konferens tar vi upp flera aspekter av skolfrånvaro och hur du som professionella kan arbeta med för att minska skolfrånvaro.

Områden som tas upp på konferensen:

 • Forskning kring skolfrånvaro: Malin Gren Landell, forskare och utredare, berättar om hur det ser ut med skolfrånvaro både nationellt och internationellt. Hon kommer även lyfta skolfrånvaro på gymnasienivå och vikten av samverkan i närvaroarbetet.
 • Att möte föräldrar till barn med stor skolfrånvaro: Sara Melin, också känd som Lilla Speedos mamma från Uppdrag gransknings Bokstavsbarnen kommer att delge sina erfarenheter och tips som förälder till barn med hög skolfrånvaro. Hur kan du som arbetar med frågan förbättra bemötandet av och samarbetet med föräldrar.
 • Hur kan vi använda onlinearbete i skolnärvaroarbete: Marit Sahlström, författare och pedagog, berättar om hur man kan arbeta online för att hjälpa skolfrånvarande elever att komma tillbaka till skolan.
 • Kartläggning som grund för intervention och samarbete: Ia Sundberg Lax, grundare för Magelungens hemmasittarprogramm (HSP), berättar om hur man kan arbete med kartläggning? Hur använder du dig av den och hur kan kartläggningen göra så att samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar bättre?
 • Främja skolnärvaro för elever med autism: Malin Khoso, leg psykolog och psykoterapeut, berättar om hur man kan arbeta med elever med autism.

Föreläsare i urval:
Malin Gren Landell, Ullakarin Nyberg, Sara Melin
Marit Sahlström, Ia Sundberg Lax, Malin Khoso

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

26 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg
 • Svenska

Konferensens innehåll

Vi ger dig konkreta verktyg som gör skillnad för barn, ungdomar och deras familjer. På denna konferens tar vi upp flera aspekter av skolfrånvaro och hur du som professionella kan arbeta med för att minska skolfrånvaro.

Områden som tas upp på konferensen:

 • Distansundervisning som särskilt stöd – vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken?
 • Att möta föräldrar till barn med stor skolfrånvaro. Två föräldrar berättar om sina erfarenheter av att ha ett barn med stor skolfrånvaro.Hur kan du som arbetar med frågan kan använda dessa för att förbättra bemötandet av och samarbetet med föräldrar.
 • Kartläggning som grund för intervention och samarbete. Hur gör du en bra kartläggning? Hur använder du dig av den och hur kan kartläggningen göra så att samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar bättre?
 • Att arbeta med kartläggning. Ett av de viktigaste verktygen för att lyckas i arbetet med att hjälpa elever tillbaka till skolan är ett lyckat kartläggningsarbete.
 • Forskning kring skolfrånvaro – vilka intressanta fynd har kommit de senaste åren. Vilka begrepp och definitioner används när det gäller skolfrånvaro? Hur ser utvecklingen ut vad gäller kartläggningsinstrument.
 • Att arbeta med skolfrånvaro online.

Föreläsare

Michael Hellstadius är jurist och kommer att prata om de viktigaste juridiska aspekterna när det gäller problematisk skolfrånvaro.
– Juridiken kring problematisk skolfrånvaro och distansundervisning
– Vad har skolan för rättigheter och skyldigheter?

Maria och Christian Persman är föräldrar till två söner, 17 år och 15 år, och har båda sina professioner inom skolan. Maria som specialpedagog och arbetar med elever i skolfrånvaro och Christian, som under flera år varit grundskolechef, arbetar idag som utvecklingsledare och projektledare. De har föräldraerfarenhet av långvarig skolfrånvaro och delar med sig av tankar, upplevelser och insikter. Ett mycket uppskattat inslag på tidigare konferens där professionella fått ta del av Maria och Christians erfarenheter.

Marit Sahlström är pedagog och författare och har under tio år arbetat online med hemmasittande elever i projektet Oneeighty. Marit även skrivit romanen ”Och runt mig faller världen” med fokus på att vara anhörig till psykisk ohälsa. Hon föreläser om digitala insatser vid skolfrånvaro.

Johan Strömbeck, doktorand i psykologi vid Åbo Akademi och forskningsansvarig på Magelungen. Uppföljning och forskning kring problematisk skolfrånvaro.

Ia Sundberg Lax pratar om betydelsen av att göra kartläggning innan åtgärder sätts in och beskriver hur de arbetar med att få eleven delaktig.
Ia är chef för Magelungens hemmasittarenhet. Ia har gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta behandlande i hemmasittarärenden. Insatser som utgår från elevens behov och ger förutsättningar för ökad skolnärvaro – hur arbetar vi för att de ungas röster ska bli hörda? I det här passet får vi veta mer om skillnaden mellan stress och ångest och vilken betydelse det får vid kartläggningen.

Tid & plats

Datum: 25-26 oktober

Tid: 09.00-16.00

Plats: Denna konferens är endast på plats i Göteborg.

Mat & dryck

Frukost-lunch-fika ingår vid deltagande på plats.

Mat & logi

Frukost, lunch och lyxig fika ingår för de på plats.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Skolfrånvarokonferens i Göteborg, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Akademi Magelungen
Bondegatan 35
116 33 Stockholm Stockholms län

Vi erbjuder både digitala och fysiska utbildningar. Hitta din utbildning och anmäl dig som vanligt hos oss på vår hemsida. AKADEMI MAGELUNGEN Akademi Magelungens grundidé är att öka kompetensen inom socialt arbete, behandling och skola. Genom att sprida vår erfarenhet...

Läs mer om Akademi Magelungen och visa alla utbildningar.

Highlights