Förstå och hantera beteendeproblem i skolan

Akademi Magelungen, i Stockholm (+1 orter)
Längd
5 dagar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 januari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
5 dagar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 januari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

man som sitter på en parkbänk och ser ut över vattnet

Syftet med den här utbildningen är att presentera effektiva metoder att använda på individ-, grupp- och organisationsnivå för att hantera och förebygga problemsituationer. Med utgångspunkt från en mängd konkreta fallexempel kommer vi att gå igenom användbara verktyg för att kartlägga och förändra problembeteenden. Stort fokus kommer att läggas på hur vi systematiskt kan få till pedagogiska miljöer som präglas av positiva förväntningar och tillitsfulla relationer.

När vi arbetar nära elever i stora skolsvårigheter är det viktigt att vi har kunskap, verktyg och metod för att hantera eventuella beteendeproblem. Det kan exempelvis handla om elever som stör ordningen i klassrummet, utsätter andra för våld eller skadar sig själva under skoltid. När denna typ av beteenden inte hanteras på ett bra sätt riskerar skolsituationen att bli ohållbar, framförallt för eleven själv men också för lärare och andra elever. Därför är det av största vikt att elevhälsoteam, lärarlag och annan skolpersonal har bra verktyg för att hjälpa elever i skolsvårigheter.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

25 januari, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

25 januari, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Utbildningens innehåll

 

Syftet med den här utbildningen är att presentera effektiva metoder att använda på individ-, grupp- och organisationsnivå för att hantera och förebygga problemsituationer. Med utgångspunkt från en mängd konkreta fallexempel kommer vi att gå igenom användbara verktyg för att kartlägga och förändra problembeteenden. Stort fokus kommer att läggas på hur vi systematiskt kan få till pedagogiska miljöer som präglas av positiva förväntningar och tillitsfulla relationer.

När vi arbetar nära elever i stora skolsvårigheter är det viktigt att vi har kunskap, verktyg och metod för att hantera eventuella beteendeproblem. Det kan exempelvis handla om elever som stör ordningen i klassrummet, utsätter andra för våld eller skadar sig själva under skoltid. När denna typ av beteenden inte hanteras på ett bra sätt riskerar skolsituationen att bli ohållbar, framförallt för eleven själv men också för lärare och andra elever. Därför är det av största vikt att elevhälsoteam, lärarlag och annan skolpersonal har bra verktyg för att hjälpa elever i skolsvårigheter.

Utbildningens innehåll

• Organisatoriska förutsättningar för effektiv elevhälsa – vad behöver finnas i skolans elevhälsostrukturer för att planera och genomföra lyckade elevhälsoinsatser

• Att bedriva förändringsarbete i skolkontext - hur vi som elevhälsopersonal förankrar, planerar och genomför framgångsrika samarbeten med lärare, elevassistenter och fritidspedagoger

• Hur vi kan förstå problemskapande beteende – vi går igenom utgångspunkterna från Bo Hejlskov’s lågaffektivt bemötande samt den amerikanska psykologen Ross Greene’s arbetssätt samarbetsbaserad problemlösning (från engelskans collaborative and proactive solutions, CPS).

• Hur vi kan förändra beteenden på individnivå – genomgång av de grundläggande principerna från inlärningspsykologin samt en introduktion till metoden tillämpad beteendeanalys (TBA).

• Hur vi kan arbeta förebyggande och främja prosociala beteenden och systematiskt lösa problemsituationer på grupp- och organisationsnivå – vi går igenom arbetssätten PAX i skolan, Lärmiljömötet och school wide positive behaviour support (SWPBS)

Upplägg

två heldagar, 9-16. Utbildningen kommer att äga rum i hybridform och du väljer själv om du vill delta på plats på Stockholm eller digitalt.
25-26/1-24
Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning.

Kursledare

Ia Sundberg Lax pratar om betydelsen av att göra kartläggning innan åtgärder sätts in och beskriver hur de arbetar med att få eleven delaktig. Ia är chef för Magelungens hemmasittarenhet Ia har gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta behandlande i hemmasittarärenden. Insatser som utgår från elevens behov och ger förutsättningar för ökad skolnärvaro – hur arbetar vi för att de ungas röster ska bli hörda?

Kontakt: ia.sundberglax på Magelungen

Examen, diplom m.m.

Du får ett signerat kursintyg som bevis på att du genomfört utbildningen. Kursintyget kan du bland annat använda till ditt CV.

Tid & plats

Datum: 25-26/1

Tid: Kl. 09.00-16.00

Plats: Magelungens lokaler på Lumaparksvägen 7 eller distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Förstå och hantera beteendeproblem i skolan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Akademi Magelungen
Bondegatan 35
116 33 Stockholm Stockholms län

Vi erbjuder både digitala och fysiska utbildningar. Hitta din utbildning och anmäl dig som vanligt hos oss på vår hemsida. AKADEMI MAGELUNGEN Akademi Magelungens grundidé är att öka kompetensen inom socialt arbete, behandling och skola. Genom att sprida vår erfarenhet...

Läs mer om Akademi Magelungen och visa alla utbildningar.

Highlights