Visa utbildning.se som: Mobil

GDPR – lagliga grunder och rättigheter för de registrerade

Advokatfirman Carler
Kort om utbildningen
1 dag
7 800 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Praktisk fördjupningsdag om dataskyddsprinciper, lagliga grunder och rättigheter

Kursen är för er som i dag behöver eller kommer att behöva kunna hantera olika frågeställningar runt de grundläggande sex dataskyddsprinciperna, de uttömmande sju lagliga grunderna för behandling av personuppgifter och de rättigheter som de registrerade har från information i olika situationer till dataportabilitet.

Detta kan gälla de som är personuppgiftsombud eller blir dataskyddsombud från den 25 maj 2018. Den är även för jurister vid statliga myndigheter, kommunjurister, jurister, advokater, bolagsjurister, medlemmar i ledningsgruppen i företag och övriga intresserade som berörs av kursinnehållet.

Vad är utbildningens mål? Syfte?

 • Att det ska kännas enklare att välja ”rätt” laglig grund för de personuppgifter som ska behandlas
 • Att kursdeltagare ska få en djupare förståelse för hur de kan hantera de registrerades rättigheter och därmed deras förfrågningar
 • Att kursdeltagare ”kan se” hur deras verksamhet genomströmmas av de sex dataskyddsprinciperna på olika sätt

Målgrupp

Det krävs inga förkunskaper.

Kursinnehåll

Axplock på vad som kommer att behandlas under kursen:

 • Hur ska den personuppgiftsansvarige ”visa” att de sex dataskyddsprinciperna följs? 
 • Varför är det så viktigt med finalitetsprincipen? 
 • Vad är skillnaderna mellan de grundläggande dataskyddsprinciperna och de lagliga grunderna och hur kommer undantagen för s.k. särskilda kategorier eller känsliga personuppgifter in i bilden? 
 • Vad behöver man veta om gamla och nya samtycken?
 • Vad innebär nödvändighetsrekvisitet när det gäller de lagliga grunderna?
 • Vilka samband finns det mellan de lagliga grunderna och de registrerades rättigheter?
 • Fördelar och nackdelar med olika lagliga grunder – Att tänka på! 
 • Vad exakt ska det informeras om, i vilka situationer och när och vilka undantag finns och kan det finnas tillägg?
 • Hur får man en ordentlig överblick av de registrerades rättigheter och när dessa ska tillgodoses och när den personuppgiftsansvarige inte behöver ta hänsyn till dem (och hur gör man då)?
 • Vad innebär egentligen uttrycket de registrerades grundläggande rättigheter och friheter?
 • Vad gäller vid personuppgiftsbehandling och marknadsföring?
 • Hur kan man hantera att missbruksprincipen försvinner?
 • Hur kan man hantera e-post och hemsidor?
 • Vad kan ett policy-dokument innehålla?
 • Vilka rättsfall från EU-domstolen är fortfarande aktuella när det gäller de grundläggande dataskyddsprinciperna, de lagliga grunderna och de registrerades rättigheter?
 • Vilka artiklar ska du tillämpa? Och när ska man egentligen in i svenska kompletteringslagstiftningen? Regeringens proposition till en ny dataskyddslag tar bl.a. upp viktiga undantag i sammanhanget.

Upplägg

9.00–9.15 Registrering samt kaffe/te och smörgås

9.15 Kursstart

12.00–13.00 Lunch

16.45 Kursdagen avslutas

Båda föreläsarna arbetar med hela GDPR för bl.a. både företag och myndigheter därmed finns det även stora möjligheter att ställa andra frågor om GDPR.

Tid & plats

Alla kurser hålls i Stockholm.

Investering

Avgiften är 7 400 kr (exkl. moms) inkluderande en pärm med omfattande dokumentation och lathundar, förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

Erbjudande

Reducerat pris - Early Bird 

Se exakta datum på vår hemsida. 

Återvändare

Vid anmälan för samma person till mer än en kurs lämnas 15% rabatt på kurs nr 2, nr 3 osv. 

Passa på! 

Vid tre deltagare eller fler från samma företag eller organisation lämnas 20 % rabatt på kursavgiften för samtliga deltagare. 

Kursledare

Christina Hansson Kurs i Juridik

Christina Hansson

Utbildningskonslut som föreläser om EU:s dataskyddsförordning. Producerar juridiskt kurs- och arbetsmaterial för kommuner, företag samt advokat- och patentbyråer. Christina har över 20 års erfarenhet av att förmedla EU-rätt och dess påverkan på svensk rätt. 

Examen, diplom m.m.

Kursen ger 6,5 timmar till Advokatsamfundets årliga utbildningskrav om 18 timmar. Intyg utdelas efter genomförd utbildning.

Kursdeltagare får ett omfattande kurs- och arbetsmaterial, bl.a. en A3 tabell angående Lagliga grunder – med dess konsekvenser.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om GDPR – lagliga grunder och rättigheter för de registrerade, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Advokatfirman Carler

Advokatfirman Carler

Kurs i Juridik anordnar kurser inom GDPR och svensk kompletteringslagstiftning med olika inriktningar och fokus.  Kursledarna har föreläst tillsammans på olika platser sedan maj 2016 om GDPR med olika inriktningar. Genom sin erfarenhet har de konstruerat en fördjupningskurs som fokuserar...


Läs mer om Advokatfirman Carler och visa alla utbildningar.