Visa utbildning.se som: Mobil

Advantums Ledarprogram – företagsanpassad utbildning

Advantum Kompetens AB
Kort om utbildningen
Anpassat
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

ledarprogrammet

Stärk din roll som ledare och chef med Advantums ledarprogram

Vårt ledarskapsprogram hjälper dig bli att tydligare och ger dig större möjligheter att nå resultat och utveckla din organisation och din grupp. Under knappt ett år kommer du få verktygen och nya insikter som krävs för att du ska kunna ta nästa steg i din ledarroll. Välkommen till en stark och utvecklande resa tillsammans med andra chefer. Programmet går även att anpassa för företag.

Under programmet, som är uppdelat i fyra steg, kommer du arbeta både praktiskt och verklighetsnära och även med ett case som följer utbildningen hela vägen. Du kommer ha stöd av vår Lärportal™ under tiden mellan de olika stegen där du både håller kontakt med deltagare och kursledare, lämnar in övningar och följer diskussioner. Din egna handlingsplan kommer inledas med en 360-analys som ger dig en stark självinsikt och som sätter en klar målbild över den utveckling du vill genomföra. Du kommer, i uppstarten, få ett bokpaket på fem böcker som er all den fakta du behöver under utbildningen. 

Dagarna är praktiska och upplevelsebaserade och programmet bygger på att du lägger en del tid på hemuppgifter och vidare läsning mellan de olika stegen. Alla utbildningstillfällen sker i internatform, kostnad för internat och logi tillkommer.

Vad händer innan utbildningen? 

Innan utbildningen startar kommer du göra en 360-analys som ger dig feedback och självinsikt. Du kommer dessutom få ha ett  samtal med din utbildningens ledare. Detta samtal ger dig en återkoppling på din analys och är dessutom ett första ”lära-känna-samtal”. Här går du också igenom din egen målbild med programmet och startar upp din egen personliga handlingsplan.

Vad händer efter utbildningen?

3 månader efter programmet kommer du genomföra ett uppföljningssamtal som syftar till att gå igenom den uppsatta målbilden, hur nuläget ser ut samt se hur utvecklingen under året har varit. Under samtalet kommer vi även sätta upp en plan för det fortsatta egna ledarskapet upp samt göra en avstämning kring programmet som helhet. Vill du kan du även köpa till en förnyad 360-analys och en coachingprocess som ett påbyggnadssteg till programmet.

Utbildningens mål

Efter programmet har du fördjupat din egen kunskap om ledarrollen och vad det innebär att arbeta som chef och ledare.  Du kan utöva ett tydligt och individanpassat ledarskap och har förmågan att analysera en situation och ha verktyg för att lösa den. Du har med självinsikt och feedback fått en trygghet och styrka I ditt eget personliga agerande och sätt att kommunicera.

Målgrupp

För dig som varit chef minst ett år och som vill ta ett kliv vidare i den personliga och yrkesmässiga utvecklingen.

Utbildningens innehåll

STEG 1         

LEDA VERKSAMHETEN och LEDA SIG SJÄLV 3 dagar

 • Introduktion till programmet
 • Förstå sin roll och helheten – vad är det jag har ansvar för?
 • Vad innebär detta konkret – vad ska jag göra?
 • Vad behöver jag då vara bra på?
 • Ledarskap  det börjar med målen
 • Målstyrning och tydlighet
 • BSC – Balance scorecard som styrmodell
 • Konsten att leda sig själv
 • Prioriteringar skapar förutsättningar
 • Planering  -få tiden att räcka
 • Balans i livet och konsten att undvika stress

 

STEG 2              

ATT LEDA ANDRA – TEAMET och ANPASSNING I LEDARSKAPET 2 dagar

 • Effektiva team och gruppers utveckling
 • Värderingar och företagskultur
 • OBM och konsekvensstyrning  - att styra mot önskvärda beteenden
 • Olika faser kräver olika ledarskap
 • Feedback – ett viktigt verktyg i vardagen
 • DISC analys och individuella olikheter
 • Caseövningar och analys av teameffektiviter

 

STEG 3                

COACHANDE LEDARSKAP 2 dagar

 • Motivation och motivationsfaktorer
 • Coaching
 • Att lyssna aktivt
 • Att förstå sammanhang och orsakssamband
 • Konsten att delegera och få andra att växa
 • Casebaserade övningar  – rollspel

 

STEG 4              

FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP och KONFLIKTHANTERING 2 dagar

 • Förändringens faser
 • Förändringspsykologi
 • Ledarskap i förändring
 • Konflikter av olika slag och på olika nivå
 • Försvarsmekanismer – att hantera reaktioner
 • Intressebaserad konfliktlösning   

 

STEG 5              

CHEFSÅRET I PRAKTIKEN och EXAMENSCASE 2 dagar                                                        

 • Chefsåret  i praktiken
 • Chefens olika samtal
 • Arbetsrätten i tillämpade situationer
 • Examenscase
 • Avslutning och personlig handlingsplan

Video

Advantum Kompetens erbjuder utbildningar inom ledarskap, kommunikation, medarbetarskap, pedagogik och HR. Vår affärsidé är att leverera effektiva utbildningar med bestående resultat.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Advantums Ledarprogram – företagsanpassad utbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Advantum Kompetens AB

Advantum Kompetens AB

Advantum Kompetens AB

Advantum Kompetens är experter på effektivt lärande. Vi utbildar i ledarskap, kommunikation, affärsmannaskap, pedagogik, medarbetarskap och inom HR-området. Vårt öppna program finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och våra företagsinterna lösningar levererar vi över hela landet.  Totalt är vi över...


Läs mer om Advantum Kompetens AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Advantum Kompetens AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Advantums Ledarprogram – företagsanpassad utbildning!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 221 recensioner.
Alla recensioner för arrangören