UI/UX Design Expert – Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 16 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

UI/UX Design Expert - Masterprogram


Ett unikt utbildnings- och certifieringsprogram!

I detta UI/UX Design Expert Master-program kommer du att lära dig det designorienterade arbetssättet för användargränssnitt och användarupplevelse. Programmet omfattar och demonstrerar alla steg i UI/UX-utvecklingsprocessen. Vi börjar med UX-research, där du får lära dig begreppen UX-lagar, konceptualisering och idéskapande och du får lära dig om användarprofiler, ROI-mätning, persona mapping, storyboarding, konkurrensanalys och sedan tillämpa principerna för designtänkande på UI-prototyper och styling. Slutligen kommer du att lära dig om upplevelsedesign, användbarhet och testning och avsluta detta program med en imponerande designportfölj med tre effektiva och övertygande mönster som visar upp ditt personliga varumärke för världen. UI/UX Design Expert Master's-programmet kombinerar självstudievideor online som lär ut begrepp, ramverk och verktyg; virtuella livekurser som ger dig sammanhang och branschexempel; och praktiska slut- och slutprojekt som hjälper dig att tillämpa dina färdigheter i sammanhang och förbättra dina inlärningsupplevelser.

Ingår

 • Metodiskt genomförande av processen för användarforskning
 • Genomföra heuristiska utvärderingar av din UX-design
 • Branscherkänt certifikat efter avslutad kurs
 • Skapa uppslukande användargränssnitt via wireframes och interaktiva prototyper
 • 8X mer live-interaktion med live online-klasser av branschexperter
 • Utforma en portfölj på Dribbble för att visa upp dina färdigheter
 • Erfarenhetsbaserat lärande genom verkliga innovationsprojekt och avslutande examensprojekt (capstones)

Programmets resultat

I slutet av programmet kommer du att kunna uppnå följande:

 • Lära dig alla begrepp, färdigheter, verktyg och processer i integrerade labb för att bygga alla begrepp inom UI/UX från grunden
 • Designportfölj: Bygga en imponerande designportfölj på Dribbble med praktiska och övertygande designer som visar upp ditt varumärke för världen.
 • Behärska alla aspekter av användarupplevelse och designtänkande
 • Designa digitala upplevelser som skapar användartillfredsställelse, användarlojalitet och produktframgångar
 • Sätt din design på prov genom heuristisk utvärdering

Kriterier och krav

Det finns inga förkunskaper för detta UI/UX Design Expert Master-program. Vi rekommenderar att du kommer med ett öppet sinne och en vilja att lära dig. Kursen är utformad så att även absoluta nybörjare kommer att känna sig bekväma med kursens progression.

Det skulle hjälpa om du har ett öga för bra design och empati för användare. Du behöver inte ha en bakgrund inom design för att delta i den här kursen.

Vem bör anmäla sig till detta program

UI/UX Design Expert Master's Programme är utformat för personer med starka visuella, kreativa och kommunikativa färdigheter. Programmet är bäst lämpat för, men inte begränsat till

 • Alla som redan har en karriär inom UI/UX-design och vill vidareutbilda sig
 • Alla som siktar på en karriär inom UI/UX-design
 • Alla som för närvarande arbetar i en annan roll och vill övergå till en UI/UX-designroll

Specifikt:

 • UX-/UI-designers
 • Produktdesigners
 • Webbdesigners
 • UX-forskare
 • UX-designers
 • Produktchefer
 • Grafiska formgivare
 • Stack-ingenjörer
 • IT-proffs

Utbildningsplan *

 1. Introduktion för expert på UI/UX-design
 2. User Experience Design
 3. User Interface och Design Principles
 4. UI Prototyping och Styling
 5. UX Reseach och Testing
 6. Portfolio Building

  Mastercertifikat

  * Du får individuella certifikat för varje kurs.

Valbara kurser / extra's *:

 • Bygg webbplatser från grunden med HTML5 och CSS3
 • JavaScript och jQuery på 7 dagar
 • UI/UX Design Thinking: Behärska strategisk produkt- och tjänsteinnovation med hjälp av designtänkande. Lär dig att identifiera och utnyttja en innovationsmöjlighet, att utveckla produkter och tjänster som är önskvärda, livskraftiga och genomförbara med hjälp av det människocentrerade designramverket. Skapa positiva effekter i ditt arbete med hjälp av praktiska verktyg och mallar för innovation.


1. Introduktion för expert på UI/UX-design


Kom igång med UI/UX Design Certification Master's Program genom att utforska programmets grunder i denna välkomstklass. Kickstarta din UI/UX Design-utbildningsresa genom att utforska programmets grunder i denna orienteringssession.

2. User Experience Design

I den här kursen följer du en steg-för-steg-plan för att bli expert på UX-design. Du börjar din resa med idéskapande och konceptualisering, till användarprofilering, användargrupper, marknadssegment och storyboarding, och i slutet lär du dig om informationsarkitektur och kartsorteringsmetoder.

I slutet av kursen kommer du att kunna beskriva och tillämpa nuvarande bästa praxis och konventioner inom UX-design, identifiera användargrupper och marknadssegment samt kartlägga empati och personas för att förbättra publikens upplevelse när de konsumerar innehåll.

Ingår

 • Introduktion till UX (användarupplevelse)
 • Användarcentrerad designprocess
 • Konceptualisering och idéskapande
 • Mental modell av användaren
 • Utforma produkter baserat på användarens mentala modell
 • Trassliga mentala modeller
 • Utforma produkter baserat på förvirrade mentala modeller
 • UCD-processen - 5 olika faser
 • Kartläggning av persona
 • Storyboard
 • Scenariokarta
 • Kartläggning av empati
 • Metoder för UX-forskning - Kvalitativ/kvantitativ
 • Metoder och källor för datainsamling
 • Expertgranskning
 • Intervjuer
 • Enkäter och frågeformulär via e-post
 • Observation - ögonspårning
 • Klickströmsanalys Fokusgrupp, användargrupper, marknadssegment
 • Analys av konkurrenter

3. User Interface och Design Principles


I den här kursen kommer du att utforska teoretiska begrepp inom användargränssnitt och designprinciper. I slutet av kursen kommer du att förstå hur man använder ett iterativt tillvägagångssätt för problemlösning och ha en gedigen kunskap om designtänkande processer för att skapa effektiva användarupplevelser.

Ingår

 • Kognitiva studier för en bättre användarupplevelse
 • Gestaltprinciper
 • Visuell design - färgteori, typografi
 • Använda grafik och illustrationer för att slutföra design
 • Att använda skrift i UI Design
 • Mikroskrift
 • Element i användargränssnittet
 • Kontroller/mönster i användargränssnittet
  - Inmatningskontroller
  - Navigeringskomponenter
  - Komponenter för information
  - Behållare
 • Typer av funktionshinder
 • Tillgänglighet i design


4. UI Prototyping och Styling

Design av användargränssnitt (UI) gör en design attraktiv och tilltalande för konsumenterna. I den här kursen får du lära dig begreppen färgteori, typografi, layouter och mönster för att ge användarna en bra upplevelse.

I slutet av kursen kommer du att kunna förstå vilken roll användargränssnittsdesign och visuell kommunikation spelar, designprocessen för flera framgångsrika utbredda metoder, bekanta dig med aktuella gränssnittsmönster och bygga prototyper.

Ingår

 • Prototyp?
 • När ska man testa en prototyp Fidelity för en prototyp - hög / medel / låg
 • Prototyper på papper
 • Wireframing
 • Låg fidelity och wireframing
 • Digital prototyp
 • HTML-prototyp
 • Grid- och layoutsystem
 • Informationsarkitektur
 • Granskning av innehåll
 • Informationsarkitektur och sorteringsmetoder för kort
 • Exakta organisationsscheman
 • Tvetydiga organisationsscheman
 • Platta vs. djupa hierarkier
 • Navigering - primär och sekundär
 • Associativ navigering
 • Sekventiell navigering
 • Navigering med brödsmula
 • Klick kontra klocka
 • Skapa felmeddelanden


5. UX Reseach och Testing

UX Research och Testing är viktiga verktyg för att identifiera problem och validera designbeslut när man bygger prototyper. I den här modulen lär du dig hur du sätter upp och underlättar användbarhetstester och sammanställer dina resultat för att avgöra om du behöver göra om din prototyp.

Ingår

 • Heuristisk utvärdering för redesignprojekt
 • Planering och genomförande av användbarhetstester
 • Forskning och efterfrågan
 • A/B-testning
 • Heatmaps med verktyg som Hotjar Användartester


6. Portfolio Building


En designportfölj är avgörande för att hitta ett jobb inom UI/UX-branschen. Med en imponerande portfolio på Dribble kan du visa upp dina färdigheter och demonstrera din expertis för potentiella arbetsgivare.

 • Design av webbplats
 • Design av iOS-app
 • Design av Android-app

Valbara kurser / extra's:

 • Bygg webbplatser från grunden med HTML5 och CSS3
 • JavaScript och jQuery på 7 dagar
 • UI/UX Design Thinking: Behärska strategisk produkt- och tjänsteinnovation med hjälp av designtänkande. Lär dig att identifiera och utnyttja en innovationsmöjlighet, att utveckla produkter och tjänster som är önskvärda, livskraftiga och genomförbara med hjälp av det människocentrerade designramverket. Skapa positiva effekter i ditt arbete med hjälp av praktiska verktyg och mallar för innovation.

Du behöver inte läsa dessa kurser för att få ditt Master Certificate. Du har möjlighet att läsa dessa kurser som en del av det övergripande programmet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om UI/UX Design Expert – Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights