Inga recensioner än

Program Management (MSP®) 5th Edition Foundation (Programstyrning) eLearning (inkl certifiering)

Längd
Egen takt
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Språk
Engelska
Från 7 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Program Management (MSP®) 5th Edition
Foundation eLearning (Inkl certifiering)

Managing Successful Programmes
En guide för bästa praxis som säkerställer
en framgångsrik leverans av
transformationsförändringar (transformational change)
genom tillämpning av programstyrning.


Managing Successful Programmes (MSP®) är en metod som innehåller principer och processer för att styra ett program.

Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. Kursen fokuserar på hur programstyrning kan användas för att möjliggöra att programmet når sina mål.

Denna utbildning är skapad för dig som behöver en grundläggande förståelse för programstyrning och MSP® (Managing Successful Programmes). Under utbildningen får du en genomgång av hela kursplanen för MSP® och förbereder dig inför MSP® Foundation certifieringen.

Syftet är att du ska bli en informerad medlem och medarbetare i ett MSP® program, i en miljö som stödjer MSP®. Teori varvas med praktiska övningar för att du ska lära dig förstå principerna och terminologin i metoden.

Kursens längd: ca. 18 timmar

Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Förstå de sju principerna, de nio styrningsteman och de sex förändringsflödena
 • Förstå syftet och ansvarsområden för alla MSP® roller.
 • Förstå relationen mellan principer, styrningsteman, förändringsflöden samt rollerna i ett MSP® program.
 • Beskriva och kunna tillämpa alla aspekter av programmets processer i enlighet med MSP® metoden.
 • Förstå hur man startar upp och hanterar komplexa program.
 • Identifiera och kontrollera riskerna i ett program.
 • Följa upp ett programs mål och kunna göra de anpassningar som behövs för att reagera på förändringar i programmiljön.

Om ni behöver utbildning
för mer än en person,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor,
Välkommen att kontakta oss!

Upplägg

MSP® 5th Edition Foundation eLearning

Managing Successful Programmes är ett ramverk för att framgångsrikt leverera storskalig, 'transformational change' genom en samling av relaterade projekt och relaterade aktiviteter. Det är bevisat best practice programledning som bidrar till att göra förändringar ’stick’.

Kursinnehåll

Kursintroduktion

 • Kursens mål
 • Vad är MSP?
 • MSP exam krav

Introduktion till programstyrning

 • Ändra vs att driva verksamheten
 • Skillnad mellan program och projekt
 • Programmiljön
 • Drivrutiner för förändring
 • Programtyper
 • När man ska använda en programmetod

Processer och programinformation

 • Sekvens av processer i programlivscykeln; 'transformationsflöde'
  (programme lifecycle; ‘transformational flow’)
 • Viktiga ingångar och utgångar för varje process
 • Syfte med varje process
 • Viktiga aktiviteter associerade med varje process

Programorganisation

 • Skillnader mellan 'leadership and management'
 • Typiska programorganisationsstrukturer
 • Viktiga ansvarsområden och attribut för de viktigaste programrollerna
 • Funktioner för ett programkontor

Ledarskap och engagemang från intressenter

 • Interessenthantering vs engagemang
 • Intressentanalys - intressen och inflytande
 • Strategi för intressentengagemang
 • Programkommunikationsplan

Planering och kontroll

 • Utveckling av en programplan och projektdossier
 • Trancher vs arbetsströmmar
 • Beroende typer och prioriteringar
 • Kontrollera projekt och övergång
 • Resurshantering
 • Övervaknings- och kontrollstrategi

Business Case

 • Programmandat och dispositionsaffär
 • Business case i transformational flow
 • Vad är skrivs i program Business Case
 • Fokusområden för de viktigaste MSP-roller

Benefits management

 • Betydelsen för programhantering
 • The benefits management cycle
 • Benefits identifiering och kategorisering
 • Benefits kartläggning och profilering
 • Benefits management strategi och realiseringsplan
 • Fokusområden

Vision

 • Vision statement utveckling
 • Egenskaper för ett bra vision uttalande/ statement
 • Fokusområden

Blueprint design och leverans

 • POTI-modellen
 • Mellan- och slutliga framtida stater (future states)
 • Fokusområden

Risk-, Issue och problemhantering

 • Syftet med riskhanteringsstrategi och (issue) ärendehanteringsstrategi
 • Riskhanteringscykel
 • Risk eskalering program- och projektnivå
 • Problemhanteringscykel
 • Konfigurationshantering
 • Förändring kontroll
 • Fokusområden

Kvalitets- och säkerhetshantering

 • Kvalitet kontra Assurance (säkerhet)
 • Omfattning av programkvalitet
 • Integrerade Assurance principer
 • Assurance management-tekniker

Testexamenssimulator

 • MSP Foundation-examensfrågor

Examen, diplom m.m.

Examen och certifiering: Online!
Ta din tentamen när du är redo, när du har tid och var du än är .. !!

Examen kommer att tas online vilket ger dig det bekväma valet att skriva tentamen hemma eller på kontoret. Examen ingår i detta MSP eLearning-paket.

Mycket flexibel!

MSP® 5th Edition Foundation Examen

 • Flervalsfrågor
 • 75 frågor
 • 5 frågor testfrågor och inte räknas i poäng
 • 35 poäng som krävs för godkänt (av 70 tillgängliga) = 50%
 • 60 minuters prov
 • Bok är ej tillåten vid provtillfället
 • När du klarat examen kommer du att få ett MSP® Foundation certifikat från Peoplecert.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Program Management (MSP®) 5th Edition Foundation (Programstyrning) eLearning (inkl certifiering), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights