Visa utbildning.se som: Mobil

Lean Six Sigma Green Belt - (inkl certifiering) eLearning Premium

Adding Value Consulting AB
Kort om utbildningen
Egen takt
5 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: När du vill - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Lean Six Sigma Green Belt - eLearning -

(inkl certifiering)

Lean och Six Sigma ger oss en kraftfull metodik för att permanent förbättra våra processer och reducera kostnader. Lean för att reducera slöseri (tidstjuvar) och därmed frigöra tid för värdeskapande aktiviteter och Six Sigma för att reducera variation och förbättra kvalitet. Utbildningen vänder sig till dig som leder förbättrings- och utvecklingsprojekt.

Utbildningen 6 Sigma Green Belt passar dig som vill lära dig att implementera förbättringsarbete i verksamhetens samtliga processer. I utbildningen blir du insatt i DMAIC-strukturen och hur du genom den arbetsmodellen kan undersöka problem och behov samt planera, genomföra och förankra förbättringar och systematisk problemlösning på alla nivåer. Du får tillgång till flera användbara grafiska och statistiska verktyg.

Innehåll

 • Möjligheter med 6 Sigma
 • 6 Sigma i praktiken
 • Att driva förbättringsprojekt
 • DMAIC-strukturen
 • Användbara grafiska och statistiska verktyg
 • Övningsuppgifter

eLearning 6-Sigma

 • 40 videor av hög kvalitet (varaktighet 3,5 timmar)
 • 15 användbara studiehandböcker (finns även i nedladdningsbara format)
 • 1 Referensmaterial som hjälper dig med inlärningen

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Six Sigma bygger på fem grundläggande faser – DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) - inom vilka man använder både kvalitativa- och kvantitativa verktyg som är centrala inom konceptet.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att överföra konkret och detaljerad kunskap både om LEAN och Six Sigma som förbättringskoncept och hur de kan appliceras i verkligheten. Målet är att ge dig god insikt i de verktyg och arbetssätt som används, samt kunskap om hur de appliceras genom att du som deltagare förväntas under kursen genomföra en praktisk tillämpning i din verksamhet. Coachning /mentorstöd tillgodoses av föreläsaren under utbildningen.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare linjechef alternativt anställd som har ambitioner att utveckla din förbättringsmetodik med fördjupad kunskap inom problemorientering, kartläggning, analys och förändringledning. Du förväntas efter avklarad utbildning att driva framgångsrikt förbättringsarbete på ditt företag där du med dina nya kunskaper och verktyg kan skapa både engagemang och mätbara resultat.

Detaljerat innehåll

Del 1

 • Introduktion till Six Sigma
 • Relationen mellan LEAN och Six Sigma
 • Förstå och kommunicera behovet av förändring
 • Förstå vad kunden vill ha
 • Definiera syfte/mål och Business Case
 • Skapa Team
 • Hantera intressenter
 • Sammanställ Projektdirektiv

Del 2

 • Planera datainsamling
 • Kartlägg processer och värdeflöden
 • Grundläggande statistik
 • Introduktion till MINI-TAB
 • Förstå och validera mätsystem
 • Statistik processtyrning (SPC)

Del 3

 • Förstå och mäta process-kapabilitet
 • Grafisk analys
 • Förstå samband mellan orsak och verkan
 • Fastställa rotorsaker
 • Identifiera lösningsförslag

Del 4

 • Validera och utveckla lösningsförslag
 • Planera implementation
 • Riskhantering
 • Förändringsledning
 • Progressuppföljning

Online Exam format

 • Examen görs helt online.
 • Du har tre försök. Det är nödvändigt att boka tentan med mer än 48 timmar i förväg.
 • Multiple Choice
 • 100 frågor per examen
 • Ett poäng tilldelas för varje rätt svar
 • Inga negativa betyg för fel svar
 • 120 minuters prov
 • Proctored online tentamen

Certifikat

Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma (Sex Sigma på svenska) är en metodik för förbättringsprojekt där fokus ligger på att reducera fel, variationer och kostnader och därigenom skapa så bra och lönsamma processer som möjligt.

Läs mer om Six Sigma

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lean Six Sigma Green Belt - (inkl certifiering) eLearning Premium, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Adding Value Consulting AB

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...


Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Adding Value Consulting AB

Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Lean Six Sigma Green Belt - (inkl certifiering) eLearning Premium!

Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 106 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Lean Six Sigma Green Belt - (inkl certifiering) eLearning Premium från Adding Value Consulting AB, fyll i dina uppgifter:

Reportage
PRINCE2 – Kungen av projektledni...
Adding Value Consulting AB

– Att vi nu har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket mer effektiv och dessutom talar vi alla samma språk. Våra kunder ser att vi arbetar efter en internationell erkänd standard och de vet då att vi är effektiva och har kontroll på risker, kvalitet och levererar det vi har lovat och oftast lite extra därutöver!

Göran Enström, Commercial Manager, Envirotainer

Läs mer
Mer inom området