Lean Six Sigma Expert - Masterprogram - Ett unikt program! Inkl: Green Belt & Black Belt

Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 16 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Lean Six Sigma Expert - Masterprogram


Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Masterprogrammet Lean Six Sigma Expert är utformat för att hjälpa dig att förstå två förstå viktiga ledningsmetoder - Lean och Six Sigma. Tillsammans hjälper de dig att påskynda din verksamhetsförbättring. Det här programmet ger dig de ledaregenskaper ledarskapskvaliteter som företag letar efter, vilket gör dig till den kvalitetsledningsprojekt.

Du kommer att lära dig

 • Bli en nyckelaktör i att leda och implementera Lean Six Sigma-projekt i din organisation
 • Beskriva hur man identifierar ett förbättringsprojekt i Define-fasen
 • Förklara hur man mäter process och produkt i Measure-fasen
 • Tillämpa lean-koncept som 5S, avfallsreduktion, processkartläggning, värdeflödeskartläggning och felresiliens
 • Tillämpa enkla och mer avancerade statistiska analyser för att fastställa förhållandet mellan viktiga indata och processutdata
 • Bearbeta viktiga statistiska data med Minitab
 • Exportera data till olika MS Office-applikationer

De viktigaste funktionerna

 • IASSC® Lean Six Sigma Green Belt och Black Belt certifiering
 • Behärska grundläggande till avancerade Lean Six Sigma-koncept
 • 10 simuleringsprov och 9 fallstudier som hjälper dig att klara proven
 • 8X högre live-interaktion i onlinekurser med branschexperter
 • Garanterade inlärningsresultat genom online bootcamps 
 • Bli expert på Lean Six Sigma
 • Få praktisk kunskap med 4 branschspecifika projekt
 • Få en Master Certificate som erkänns av branschen
 • 13 projekt, 12 simuleringsprov, 18 fallstudier 
 • Praktisk erfarenhet genompraktiskt lärande
 • Tjäna 70+ PDU:er (PMI)

Målgrupp

Lean Six Sigma är ett ramverk som inte är begränsat till någon särskild bransch. Alla som vill lära sig hur man förbättrar organisationers effektivitet kan bli Lean Six Sigma-experter. Yrkesverksamma som följer detta program inkluderar:

 • Quality Control supervisors/ingenjörer/chefer inom kvalitetskontroll
 • IT-analytiker
 • Projektledare
 • Entusiaster inom Lean management
 • Experter inom Six Sigma

Du lär dig att använda Lean Six Sigmas verktyg, tekniker och koncept för att förbättra effektiviteten, minska slöseriet, öka genomströmningen och standardisera komplexa affärs- och tekniska processer i din organisation.

Utbildningsplan *

 1. Lean Six Sigma Green Belt
 2. MiniTab
 3. Lean Six Sigma Black Belt
 4. Harvard Business Publishing Fallstudier för Lean Six Sigma

Mastercertifikat

* Du får ett individuellt certifikat för varje kurs.

Valfria kurser - Bonusmaterial *

 • Lean Management
 • Lean Six Sigma inom hälso- och sjukvård
 • Lean Six Sigma inom IT 

Du behöver inte läsa dessa kurser för att få ditt Master Certificate. Du har möjlighet att läsa dessa kurser som en del av det övergripande programmet.


1. Lean Six Sigma Green Belt


Lär dig att utveckla dina organisationsprojekt med detta online-certifieringsprogram för Lean Six Sigma Green Belt. Certifieringen är anpassad till IASSC-examen och integrerar lean management och DMAIC-metoden med fallstudier för att ge dig de färdigheter som behövs för att hjälpa en organisation att växa.

Viktiga inlärningsmål

 • Utföra dataanalys och hypotesprövning i analysfasen
 • Identifiera möjliga förbättringsåtgärder för att implementera variationer i förbättringsfasen
 • Fastställa effektiva driftsnivåer för in- och utflöden i kontrollfasen
 • Använda DFSS-verktyg som Quality Function Deployment (QFD), Failure Mode and Effects
 • Risk Priority Number (FMEA) analys och Risk Priority Number (RPN) analys.

Kursplan

 • Lektion 00 - Introduktion till kursen
 • Lektion 01 - Six Sigma och organisatoriska mål
 • Lektion 02 - Definiera en fas
 • Lektion 03 - Mätningsfas
 • Lektion 04 - Analysfas
 • Lektion 05 - Förbättringsfas
 • Lektion 06 - Kontrollfas


2. MiniTab


Denna kurs säkerställer att du lär dig de praktiska tillämpningarna av den senaste versionen av statistikverktyget Minitab® 17 och utmärker dig i de verktyg som används av både Lean Six Sigma Green Belt- och Black Belt-proffs. Kursen omfattar nio fallstudier inom hälsovård, IT och IT-tjänster samt tillverkning, där varje fall beskriver ett problem och dess lösning med hjälp av Minitab 17.

Viktiga inlärningsmål

 • Behandla viktiga statistiska dataoperationer med Minitab
 • Exportera data till olika MS Office-applikationer
 • Förstå och tillämpa olika statistiska verktyg i flera kvalitetsprojekt
 • Förstå och undanröja vanliga fallgropar i dataanalys
 • Behärska alla statistiska verktyg/ämnen som krävs för Green och Black Belt-projekt

Kursinnehåll

 • Lektion 01 - Introduktion till Minitab
 • Lektion 02 - Interoperabilitet i Minitab
 • Lektion 03 - Lean Six Sigma Green Belt fallstudie
 • Lektion 04 - Fallstudie om Lean SS Green Belt
 • Lektion 05 - Gage R och R Analys och attribut
 • Lektion 06 - Fallstudie om Lean SS Black Belt
 • Lektion 07 - Regressionsanalys i Minitab
 • Lektion 08 - Hypotesprövning för icke-normalt fördelade data
 • Lektion 09 - Variansanalys
 • Lektion 10 - Chi-två-test för samband
 • Lektion 11 - Utformning av experiment
 • Lektion 12 - Vanliga fallgropar vid analys av data


3. Lean Six Sigma Black Belt


Lär dig begreppen och principerna för Lean Management i den här kursen, där du får lära dig hur du effektiviserar dina processer och uppnår bästa möjliga värde för ditt företag. Denna certifieringskurs i Lean Six Sigma Management har utvecklats av branschexperter och är idealisk för yrkesverksamma inom kvalitetsledning.

Viktiga inlärningsmål

 • Effektivt hantera gruppdynamik och förstå hur man samarbetar med flera ledarskapsnivåer för att undanröja hinder och uppnå projektframgång
 • Avsluta projekt och överföra kontrollen till processägare
 • Presentera projekt för lärare, kollegor och chefer

Kursutbud

 • Avsnitt 00 - Sex Sigma Black Belt
 • Avsnitt 01 - Översikt
 • Lektion 01 - Om LSSBB
 • Lektion 02 - Organisatoriska vägspärrar
 • Lektion 03 - Kommunikationens roll och urvalskriterier för Black Belt
 • Lektion 04 - Översikt över kontinuerlig förbättring
 • Lektion 05 - Lean: En översikt
 • Lektion 06 - Lean-koncept förklaras
 • Lektion 07 - Förklaring av Lean-verktyg
 • Lektion 08 - DFSS, fördefiniera och definiera (DMAIC)
 • Lektion 09 - Fördefiniera aktiviteter
 • Lektion 10 - Definiera
 • Lektion 11 - Sammanfattning
 • Lektion 12 - Mätning
 • Lektion 13 - Översikt
 • Lektion 14 - Överväganden inför analys
 • Lektion 15 - Analys av värdeflödet
 • Lektion 16 - Källor till variation
 • Lektion 17 - Regression
 • Lektion 18 - Konfidensintervall
 • Lektion 19 - Parametrisk hypotesprövning
 • Lektion 20 - Icke-parametrisk hypotesprövning
 • Lektion 21 - Analysera ytterligare kategoriska data och aktuellt verklighetsträd
 • Lektion 22 - Förbättring
 • Lektion 23 - Introduktion till förbättring
 • Lektion 24 - Teori om utformning av experiment
 • Lektion 25 - Övning i att utforma experiment
 • Lektion 26 - Brainstorming Prioritering av lösningar och kostnads-nyttoanalys
 • Lektion 27 - Pilotering, validering och FMEA
 • Lektion 28 - Kontroll
 • Lektion 29 - Överväganden före kontroll
 • Lektion 30 - Variabler och attribut i styrdiagram
 • Lektion 31 - Analys av mätsystem Kontrollplan och projektavslutning
 • Lektion 32 - Introduktion till totalproduktivt underhåll


4. Harvard Business Publishing Fallstudier för Lean Six Sigma


Lär dig Lean Six Sigma-koncept med hjälp av verkliga fallstudier skrivna av HBS-professorer och andra topplärare på handelshögskolor. Dessa fallstudier hjälper dig att analysera affärssituationer och olika aspekter av beslutsfattande för att lösa affärsproblem.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Lean Six Sigma Expert - Masterprogram - Ett unikt program! Inkl: Green Belt & Black Belt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
5/5
Andreas Holmen
16 okt 2023

Mycket bra kombinationsprogram om du vill få all kunskap om Lean & Six Sigma och snabbt bli Six Sigma Black Belt. Mycket komplett och utmärkt förberedelse för att bli Green och ...

Visa mer
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights