Artificial Intelligence Engineer (AI) – Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Längd
1 år
Pris
12 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
1 år
Pris
12 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Från 12 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning


Artificial Intelligence Engineer – Master's Program – En unik utbildning!


Ai Learning & Certification Path

Accelerera din karriär med denna masterutbildning i artificiell intelligens i samarbete med IBM. Branschrelevanta kurser, inklusive Data Science with Python, Machine Learning, Deep Learning och NLP, innehåller unika hackathons och Ask Me Anything-sessioner som anordnas av IBM. Gör dig redo för jobbet inom AI-området med Capstone-projekt, praktiska labb, live-sessioner och praktiska projekt..

I samarbete med IBM 

 

Lägg till IBM:s Advantage till din utbildning

Få tillgång till exklusiva Hackathons, Masterclasses och Ask-Me-Anything-sessioner från IBM.

3 Övergripande projekt och 12 industrirelaterade projekt
Branschrelevanta projekt från Amazon, Walmart, Mercedes Benz, Uber och många fler.

Fördjupande inlärningsupplevelse
8X högre interaktion i live online-klasser som levereras av erfarna utbildare och branschexperter.

Lär dig av de bästa
LevelUp-session av Andrew McAfee, Principal Research Scientist vid MIT

Om Masters i artificiell intelligens

Masterprogrammet i artificiell intelligens, som skapats i samarbete med IBM, introducerar studenterna till blandad inlärning och förbereder dem för att bli specialister inom artificiell intelligens och datavetenskap. I Armonk, New York, är IBM ett betydande företag för kognitiva tjänster och integrerade molnlösningar som tillhandahåller många teknik- och konsultlösningar. IBM investerar varje år 6 miljarder dollar i forskning och utveckling och har vunnit fem Nobelpris, nio amerikanska nationella teknikmedaljer, fem amerikanska nationella vetenskapsmedaljer, sex Turing-utmärkelser och tio introduktioner i US Inventors Hall of Fame. IBM är ledande inom AI och maskininlärningsteknik för 2021. Detta AI-masterprogram kommer att förbereda studenterna för karriärer inom artificiell intelligens och dataanalys.

Vad kan jag förvänta mig av Masters i artificiell intelligens som produceras av AVC i samarbete med IBM?

Du kommer att få certifikat från IBM, AVC och Simplilearn när du har slutfört dessa kurser. Dessa certifikat kommer att intyga dina förmågor som expert på artificiell intelligens. Dessutom kommer du att få följande:

 • Masterclass av IBM-experter
 • Ask me anything under sessioner med IBM:s ledning.
 • Hackathons som genomförs av IBM
 • Ett intyg om avslutad utbildning som är internationellt erkänt av branschen.

Vilka färdigheter omfattas av masterutbildningen i artificiell intelligens?

Du kommer att kunna visa upp följande förmåga efter att ha slutfört denna masterutbildning i artificiell intelligens:

 • Lär dig begreppet artificiell intelligens, dess syfte, domänbredd, faser, implementeringar och effekter.
 • Skapa verkliga projekt, spel, prognosmodeller, logiska problem med uppfyllande av logiska begränsningar, system för erfarenhet och förståelse, probabilistiska modeller och agenters färdigheter i beslutsfattande med hjälp av dina artificiella intelligenta maskiner och modeller.
 • Lär dig grundläggande programmeringsfunktioner och teknikaliteter, t.ex. datatyper, tupler, listor, matriser, grundläggande operatörer och funktioner.
 • Lär dig hur du utvecklar dina Pythonprogram och använder Jupyter notebook för att analysera grundläggande data.
 • Lär dig om datahantering, datautforskning, datavisualisering, skapande av hypoteser och testförfaranden inom datavetenskap.
 • Använd paketen NumPy och SciPy för matematisk och teknisk beräkning på hög nivå och Pandas-paketet för dataanalys.
 • Lär dig om övervakade och oövervakade inlärningsmetoder, t.ex. linjär regression, logistisk regression, klustring, dimensionalitetsreduktion, K-NN och pipeline, rekommendationsmotorer och tidsseriemodellering.
 • Förstå TensorFlows kärnprinciper, funktioner, operationer och exekveringsledning.
 • CNN, artificiella neurala nätverk, träning av djupa RNN-nätverk och NLP-gränssnitt på hög nivå hör till de avancerade frågorna inom AI.

Vilka är utbildningsmålen för denna masterutbildning i artificiell intelligens?

AVC och IBM samarbetade för att skapa en masterutbildning i artificiell intelligens som kombinerar artificiell intelligens, datavetenskap, maskininlärning och deep learning, vilket gör det möjligt att tillämpa sofistikerade verktyg och modeller i den verkliga världen. Detta AI-masterprogram kommer att lära dig principerna för statistik för maskininlärning, pythonprogrammering, datavisualisering och funktionsutveckling. Kurserna kommer att lära dig att använda Pythonbibliotek som TensorFlow, Matplotlib och Scikit-learn, samt grundläggande tekniker för maskininlärning som övervakad och oövervakad inlärning och avancerade koncept som artificiella neurala nätverk, datalager och funktionsutvinning och TensorFlow.

Artificiell intelligens och maskininlärning kommer att väsentligt påverka alla aspekter av det dagliga livet inom den närmaste framtiden, med tillämpningar inom hälsovård, luftfart, finans, logistik och kundsupport. Ett jobb inom artificiell intelligens sätter dig på den snabba vägen till en dynamisk, ständigt föränderlig bransch som förutspås växa betydligt och mer än så när du har avslutat utbildningen.

Vilka projekt ingår i denna masterutbildning i artificiell intelligens?

Över 15 verkliga projekt inom olika områden ingår i denna masterutbildning i AI som utvecklats tillsammans med IBM. Dessa projekt är avsedda att hjälpa dig att förstå viktiga AI-ämnen som övervakad och oövervakad inlärning, förstärkningsinlärning, stödvektormaskiner, deep learning, TensorFlow, neurala nätverk, konvolutionella neurala nätverk och återkommande neurala nätverk.

Utbildningen innehåller en slutuppgift som gör att du kan granska de principer du lärt dig. Du kommer att ta emot specialiserade, guidade lektioner för att utveckla ett högkvalitativt industriprojekt som behandlar ett verkligt problem. Detta AI Masters Program capstone-projekt kommer att täcka allt från explorativ dataanalys till modellkonstruktion och anpassning. Du kommer att använda avancerade AI-baserade övervakade och oövervakade algoritmer som regression, Multinomial Naive Bayes, SVM, trädbaserade algoritmer och NLP i det ämne som du väljer för att slutföra det här slutprojektet. Du kommer att få ett intyg om att du har slutfört projektet. Du kommer också att ha ett riktigt projekt att presentera för framtida arbetsgivare som ett praktiskt bevis på dina nya kunskaper från kursen.

Projekt 1 – Socials

För att minska socialt hat och negativitet kan du skapa en modell som använder naturlig språkbehandling och maskininlärning för att känna igen olämpliga tweets som bör tas bort från Twitter.

Projekt 2 - E-commerce

Amazon Prime videos filmrecensioner ingår i datainsamlingen. Analysera datamängden med filmrecensioner från Amazons kunder och skapa ett rekommendationssystem med maskininlärning som tilldelar poäng till varje användare.

Projekt 3 - Fordon

Mercedes vill minska den tid som spenderas i testbänken för att minska tiden för att få ut en produkt (bil) på marknaden. Skapa och optimera en algoritm för maskininlärning för att lösa denna utmaning.

Projekt 4 - Detaljhandel

Skapa en prediktiv modell för att förutsäga försäljningen för Walmart-butiker med hänsyn till speciella rabatterbjudanden. Undersök hur försäljningen påverkas av makroekonomiska variabler som KPI och arbetslöshetssiffrorna.

Projekt 5 - Telekommunikation

Comcast har för avsikt att öka kundnöjdheten genom att identifiera och åtgärda problemområden och letar efter lösningar som kan genomföras.

Projekt 6 - E-commerce

ML-ingenjörer måste analysera Amazon-användarnas utvärderingar av olika artiklar baserat på den tillhandahållna datamängden och förutsäga känslan eller nöjdheten baserat på innehållet i funktionerna eller recensionerna.

Projekt 7 - Handel

Banksektorn är den vanligaste arbetsgivaren för datavetare. Bedragare som försöker lura systemet är ständigt inriktade på den. Kreditkortsföretag måste kunna upptäcka olagliga kreditkortsbedrägerier, trots svårigheten att exakt känna igen bedräglig och olaglig verksamhet. Flera metoder, t.ex. klassificering med överanpassning, oövervakade metoder för upptäckt och heuristik, måste användas för att uppnå maximal noggrannhet vid upptäckt av bedrägerier.

Projekt 8 - Detaljhandel

Den viktigaste aspekten av hanteringen av detaljhandelns leveranskedja är prognostisering av efterfrågan. För att kunna göra detta effektivt måste yrkesverksamma personer förstå datavetenskap och ensemblemetodik. För den kommande månaden måste du prognostisera den dagliga försäljningen för varje butik.

Vem bör ta denna AI Masters?

AVC:s masterprogram i artificiell intelligens lämpar sig väl för flera yrkesområden och karriärer, t.ex:

 • Personer som är intresserade av att arbeta som AI- eller maskininlärningsingenjör.
 • Analytiska chefer övervakar en grupp analytiker.
 • Dataarkitekter som vill lära sig om system och algoritmer för artificiell intelligens.
 • Dataanalytiker som är intresserade av att arbeta med maskininlärning eller artificiell intelligens.
 • Yrkesverksamma var intresserade av artificiell intelligens eller maskininlärning som yrke.
 • Experter som vill förbättra sin förståelse av sina områden med hjälp av artificiell intelligens.

      

Masters in Artificial Intelligence Learning Path


Kurs 1: Introduktion till artificiell intelligens

Denna introduktion till artificiell intelligens (AI) är utformad för att hjälpa eleverna att avkoda mysteriet med artificiell intelligens och dess affärstillämpningar. Den här AI-kursen för nybörjare ger en översikt över AI-koncept och arbetsflöden, maskininlärning, djupinlärning och prestandamätning.

Kursinnehåll ( e-learning)

Introduktion till artificiell intelligens

Lektion 00 - Kursintroduktion

Lektion 01 - Avkodning av artificiell intelligens

Lektion 02 - Grunderna för maskininlärning och djupinlärning

Lektion 03 - Arbetsflöde för maskininlärning

Lektion 04 – Prestandamätning


Kurs 2 : Applied Data Science with Python

Denna kurs i datavetenskap med Python ger dig en fullständig översikt över Pythons verktyg och tekniker för dataanalys. Att lära sig Python är en viktig färdighet för många datavetenskapliga roller, och du kan utveckla den med den här kursen i datavetenskap med Python. Med en blandad inlärningsmetod kan du lära dig Python för datavetenskap tillsammans med begrepp som datavärdskap, matematisk beräkning och mycket mer. Lås upp din karriär som datavetare med AVC's utbildning i datavetenskap med Python.

Industriprojekt: Amazon & Walmart                    

Kursinnehåll (Online Classroom Flexi Pass)

Datavetenskap med Python

Lektion 01: Kursintroduktion

- 1.01 Kursintroduktion

- 1.02 Demo Jupyter Lab Walk - Through

Lektion 02: Introduktion till datavetenskap

Lektion 03: Python-bibliotek för datavetenskap

Lektion 04: Statistik

Lektion 05: Data Wrangling

Lektion 06: Funktionsteknik

Lektion 07: Utforskande dataanalys

Lektion 08: Val av egenskaper

Gratis kurs: Uppfräschning av matematik

Gratis kurs: Statistik som är nödvändig för datavetenskap


Kurs 3: Machine Learning

Intelligens med ett program med praktiskt lärande, interaktiva labb, 4 praktiska projekt och mentorskap. Med vår utbildning i maskininlärning behärskar du de begrepp för maskininlärning som krävs för en certifiering i maskininlärning. Denna onlinekurs i maskininlärning ger dig de färdigheter som behövs för att bli en framgångsrik maskininlärningsingenjör idag. Säkerställ framgång i karriären med den här kursen i maskininlärning. Lär dig denna spännande gren av artificiell intelligens.

Kursinnehåll (Online Classroom Flexi Pass)

Maskininlärning

Lektion 01: Introduktion till kursen

- 1.01 Kursintroduktion

- 1.02 Demo: Jupyter Lab Walk - Through

Lektion 02: Introduktion till maskininlärning

Lektion 03: Övervakad inlärning Regression och klassificering

Lektion 04: Beslutsträd och Random Forest

Lektion 05: Oövervakad inlärning

Lektion 06: Modellering av tidsserier

Lektion 07: Inlärning av ensembler

Lektion 08: Rekommenderande system

Lektion 09: Nivåhöjande sessioner

Praktiskt projekt


Kurs 4: Deep Learning med Keras och TensorFlow

Denna kurs i Deep Learning med TensorFlow-certifiering är utvecklad av branschledare och anpassad till de senaste bästa metoderna. Du kommer att behärska begrepp och modeller för djupinlärning med hjälp av ramverken Keras och TensorFlow genom den här TensorFlow-kursen. Lär dig att implementera algoritmer för djupinlärning med vår TensorFlow-utbildning och förbered dig för en karriär som Deep Learning Engineer. Uppnå vår certifiering för Deep Learning och skaffa dig en konkurrensfördel gentemot dina kollegor i nästa intervju.

Powered By: TensorFlow      

Online Classroom Flexi Pass                              

Kursinnehåll

Deep Learning med Tensor Flow

Lektion 1 - Välkommen! Utbildningsmål

Lektion 2 - Introduktion till Tensorflow

Lektion 3 - Konvolutionella nätverk

Lektion 4 - Återkommande neurala nätverk

Lektion 5 - Restricted Boltzmann Machines (RBM)

Lektion 6 - Autoenkoder

Lektion 7 - Sammanfattning av kursen

Avsnitt 2 - Deep Learning med Keras och Tensor Flow (Live Classes)

Avsnitt 3 - Praktiska projekt

Gratis kurs: Uppdatering av matematik


Kurs 5: Ai slutprojekt

AVC:s Ai slutprojekt ger dig en möjlighet att tillämpa de färdigheter du lärt dig i kursen Artificiell intelligens. Med dedikerade mentorsessioner kommer du att veta hur du ska lösa ett verkligt branschanpassat problem. Projektet är det sista steget i utbildningen och hjälper dig att visa upp din expertis för arbetsgivare.

Kursinnehåll

 1. AI-slutprojekt
 2. Utforskande dataanalys
 3. Utforskande dataanalys
 4. Uppbyggnad och anpassning av modeller
 5. Oövervakad inlärning
 6. Representation av resultat

Master's Program Certificate du kommer att få:           

                              

Denna utbildning ger dig följande extra bonusmaterial:

EXTRA'S

 1. Python för datavetenskap
 2. Avancerad Deep Learning och Computer Vision
 3. Behandling av Natural Language Processing (NLP)
 4. Industry Master Class – Artificial Intelligence

--- ---

Kortfattat, vad är dessa unika AVC masterprogram?

AVC’s Masterprograms

Uppnå dina karriärmål med industriellt erkända Learning Paths.

AVC:s masterprogram är intensiva, online bootcamps för bland annat: Data Science and Analytics, AI and Machine Learning, Big Data Cloud Computing, Cyber Security, Project Management, Full Stack Web Development och Digital Marketing.

Dessa Learning Paths består av olika kurser och ämnen som är relaterade till specifika färdigheter för en roll eller ett jobb, t.ex. Data Analyst (dataanalytiker), Cyber Security Specialist (Cybersäkerhetsspecialist) eller Digital Transformation Leader (Ledare för digital transformation).

Dessa utbildningar har utvecklats i samarbete med t.ex. EY; IBM och Purdue University. När du har avslutat kursen får du ett erkänt certifikat från t.ex. AVC, IBM och Purdue University, vilket ger din profil ett större värde.

Learning Parths består av ett antal online klassrumskurser och e-learningkurser som du kan läsa i din egen tid och takt. Mycket flexibelt. Du har 11-12 månaders tillgång till Learning Path/programmet. Varje utbildning består av cirka 8-9 kurser och ämnen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill!

 • Distans med träffar
 • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Artificial Intelligence Engineer (AI) – Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner
Skriv en recension
5/5
Linn Lindström
19 apr 2023
Rekommenderas starkt!

Efter att ha avslutat detta masterprogram blev jag erbjuden nya AI-projekt på mitt företag. AVC:s flexibla inlärningsmetod hjälpte mig att hantera mitt jobb samtidigt som jag st...

Visa mer
5/5
A. Nyqvist
24 feb 2023

Jag hade en fantastisk studieupplevelse. En mycket bra kombination av självstudier och online-kurser i klassrum. Kursinnehållet var av mycket god kvalitet och instruktörerna var...

Visa mer
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights