Inga recensioner än

Grundutbildning i tjänstedesign

Adda AffärsConcept, i Stockholm (+1 orter)
Längd
2 dagar + förmaterial
Pris
12 500 - 14 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
2 dagar + förmaterial
Pris
12 500 - 14 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 12 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Grundutbildning i tjänstedesign

Användarcentrerad innovation är en central del i offentliga organisationers strävan att öka värdet för dem vi är till för och samtidigt öka innovationskraften i organisationen. Men hur gör man?  Den här utbildningen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Kontakta oss för mer information

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

Kontakta oss för mer information

  • Onlineutbildning
  • Distans

Målgrupp

Jobbar i offentlig sektor och vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Kursinnehåll

Vi utgår ifrån Innovationsguidens sex steg för att arbeta med tjänstedesign och på kursen får du testa på stegen Undersöka, Fokusera, Ta fram idéer, Testa idéer. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur tjänstedesignprocessen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika verktyg. 

Verktyg vi testar är:

  • Användarresa
  • Service safari
  • Observation
  • Intervjuer
  • Prototyper

Upplägg

Kursen hålls digitalt eller fysiskt

Under två lärarledda dagarna testar, och utforskar du, tillsammans med övriga kursdeltagare verktyg som är vanliga inom tjänstedesign. Under kursen arbetar du i grupper med ett fiktivt uppdrag. 

Den fysiska kursen hålls på plats i Stockholm under två dagar.

Den digitala kursen består även av en självstudiedel inför de två lärarledda dagarna. Under självstudiedelen (du behöver avsätta ca 3-5 timmar) skapar du förståelse för vad tjänstedesign är och hur angreppsättet kan användas. 

Kursledare

Våra kursledare arbetar med Innovationsguiden (SKR) och har mångårig erfarenhet av tjänstedesign inom offentlig sektor. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundutbildning i tjänstedesign, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Adda AffärsConcept
Hornsgatan 15
Stockholm

Adda AffärsConcept

Hur genomför du en förnyad konkurrensutsättning? Hur tar du fram ett upphandlingsdokument? Vilken utvärderingsmodell ska du använda? Vilka krav kan du ställa på varan eller tjänsten? Vilka upphandlingsförfaranden är lämpligast? Vilka bestämmelser i AB/ABT är det viktigt att ha koll...

Läs mer om Adda AffärsConcept och visa alla utbildningar.

Highlights