Visa utbildning.se som: Mobil

Farligt Gods IMDG-koden Grundutbildning Sjötransport

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Kort om utbildningen
2 dagar
Nästa tillfälle: 2019-10-22 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Farligt Gods IMDG-koden Grundutbildning Sjötransport

Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods till sjöss. Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning kunna tillämpa sina kunskaper med hjälp av regelverket IMDG-koden.

Målgrupp

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods till sjöss.

Kursens innehåll:

Områden som kursen omfattas av:
Lagstiftning
Om Farligt gods
Regelverket IMDG-koden
Utbildningskrav
Ansvarsbestämmelser
Klassificering
Marine Pollutants
Förpackningsbestämmelser
Etikettering o märkningskrav
Dokumentationskrav
EmS
Stowage och segregation
Limited Quantities
Excepted Quantities
Storetiketter och märkning på lastbärande enheter
Östersjöavtalet

Påbyggnadskurser

Grundkurser i övriga transportsätt
Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser

Investering

2 dagar  utbildning - 5395 kronor/dag/deltagare (exkl moms)

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Farligt Gods IMDG-koden Grundutbildning Sjötransport, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

ACTIVE SAFETY Utbildnings- och konsultföretaget inom transport av farligt gods och säkerhet. Vi vill genom våra utbildningar och vår rådgivning, bidra till säkrare transporter av farligt gods och ökad kunskap. Vi vägleder företag och organisationer som avsänder, transporterar och/eller på annat...


Läs mer om Active Safety Dangerous Goods Consulting AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

Fagerstagatan 6
163 53 SPÅNGA-LUNDA

 Visa telefonnummer