Visa utbildning.se som: Mobil

Farligt Gods Alla transportslag: ADR, RID, IMDG, DGR

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Kort om utbildningen
Beror på omfattning och Era önskemål
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Farligt gods – företagsanpassade utbildningar

Vi kan även erbjuda våra kurser som anpassade internutbildningar.Vi kan då skapa utbildningen helt efter företagets verksamhet och situation. Det ger en möjlighet till samsyn på farligt gods frågorna på företaget, en gemensam målsättning och definitivt en säkerhetshöjande effekt på farligt gods arbetet i stort.

Klicka här för att se alla kurser som kan anpassas efter er.

Kontakta oss via en intresseanmälan så berättar vi mer!

Målgrupp

Varje person som är sysselsatt med transport av farligt gods hos t ex avsändare, transportörer och mottagare ska utbildas i de farligt gods bestämmelser som är relevanta för de arbetsuppgifter man har och de ansvarsområden man omfattas av. Tex arbetsuppifter som innebär att man klassificerar, förpackar, märker, etiketterar, dokumenterar, mottar, lastar eller lossar farligt gods.

Utbildningskrav enligt ADR, RID, IMDG, DGR

Allmän utbildning
Utbildning om de allmänna bestämmelserna i regelverken

Funktionsspecifik utbildning
Utbildning om de särskilda bestämmelserna i respektive transportregelverk för väg- och järnvägstransport samt sjö- och flygtransport, relaterade till personalens uppgifter och ansvarsområden

Säkerhetsutbildning
Utbildning om säker hantering och nödåtgärder motsvarande de möjliga risker som kan uppstå vid lastning/lossning och transport av det farliga godset.

Anpassad internutbildning

Vårt utbildningsutbud går utmärkt att anpassa till olika verksamheter.
Vi genomför anpassade utbildningar i hela landet.

 Kanske har ni egna särskilda önskemål om utbildningens innehåll?

Kontakta oss för förslag!

Investering

Kontakta oss och beskriv ert utbildningsbehov så får ni ett kostnadsförslag.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Farligt Gods Alla transportslag: ADR, RID, IMDG, DGR, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

ACTIVE SAFETY Utbildnings- och konsultföretaget inom transport av farligt gods och säkerhet. Vi vill genom våra utbildningar och vår rådgivning, bidra till säkrare transporter av farligt gods och ökad kunskap. Vi vägleder företag och organisationer som avsänder, transporterar och/eller på annat...


Läs mer om Active Safety Dangerous Goods Consulting AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

Fagerstagatan 6
163 53 SPÅNGA-LUNDA

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Farligt Gods Alla transportslag: ADR, RID, IMDG, DGR!
Mer inom området