Visa utbildning.se som: Mobil

SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Academy GMS
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: maj 2021 - Sverige
Göteborg, Karlstad, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sverige - Visa alla  
Svenska
Företagsanpassad utbildning
Kommande starter
Sverige
juni 2021

Sverige
juli 2021

Sverige
augusti 2021

Sverige
september 2021

Beskrivning av: SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Grunden till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

systematisk arbetsmiljö

På alla arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Den här utbildningen ger kunskap i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp och vilka regler och krav som styr arbetsmiljöarbetet. Utbildningen kommer på ett tydligt sätt att visa nyttan av att arbeta systematiskt med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du får användbara metoder och tips för att komma igång och/eller stärka ert befintliga systematiska arbetsmiljöarbete. Du får även verktyg för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Kursinnehåll

 • Lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljöarbetet
 • AFS 2001:1; innehåll, krav, tillämpning
 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
 • Risk- och konsekvensbedömningar
 • Handlingsplan
 • Fysiska, organisatoriska och sociala aspekter
 • Roller, samverkan, uppgiftsfördelning
 • Medarbetarens delaktighet och ansvar
 • Kunskapskrav
 • Rutiner, instruktioner, policyer; kravställda och situationsanpassade
 • Dokumentationskrav
 • Nytta, vinster och effekter av ett systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
 • Modeller, verktyg
 • Praktisk tillämpning, övningar utifrån verklighetsbaserade situationer
 • Diskussioner

Kursmål

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Efter utbildningen får ni:

- Ha ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
- Förstå och praktiskt kunna tillämpa föreskrifterna i den dagliga verksamheten
- Ha insikt om samverkan, delaktighet och påverkansmöjlighet

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud / arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvariga.

Academy GMS

Academy GMS – Vi utbildar Företag & Organisationer!

Redan för 35 år sedan började GMS International att skapa utbildningslösningar och tjänster för företagsmarknaden. Men eftersom alla företag har helt olika behov och önskemål stod det tidigt klart att vi behövde vara flexibla och verkligen lyssna på våra kunder....


Läs mer om Academy GMS och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Kontaktuppgifter till Academy GMS

Academy GMS

Olof Palmes gata 13
111 37 stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 85 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete från Academy GMS, fyll i dina uppgifter: